وکیل متخصص خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت چگونه در جریان دادرسی به افراد کمک می کند تا مال خود را بازپس گیرند وکیل خیانت در امانت یکی از بهترین و متخصص ترین وکلایی است که امروزه می تواند جریان دادرسی پرونده های مختلف را بر عهده گیرد و به افراد کمک کند تا سریع تر حق و حقوق قانونی خود را دریافت کنند و کمتر دچار آسیب و خسارت شوند. وکیل خیانت در امانت تهران
وکیل خیانت در امانت دارای تجربه و تخصص بسیار زیادی در جریان پرونده های مربوط به جریان امانت داری است و بهتری از هر کس دیگری می تواند چنین پرونده هایی را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند. وکیل خیانت در امانت در تهران

مجازات خیانت در امانت

این جرم، جرمی است که قانون گذار برای مجازات مرتکب آن حبس دارای حداقل و حداکثر را تعیین نموده است. مطابق ماده ۶٧۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ هنگامی که شخص امین مرتکب جرم خیانت در امانت گردد و جرم او در محکمه صالح به اثبات برسد، وی به حبس از ۳ماه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر قانون گذار با در نظر گرفتن قبح عمل خیانت در امانت و این که این جرم یکی از اصولی ترین اخلاق موجود در جامعه و نظم عمومی جامعه را برهم زده است، مجازات حبس را برای مرتکب در نظر داشته ولیکن به جهت این که تناسب میان فعل مرتکب و کیفر و مجازات او رعایت گردد دست قضات را در میزان حبس باز گذاشته است. مشاوره حقوقی خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست؟

اگر شخصی که مالی به او سپرده شده است از پس دادن آن مال در موقع مطالبه مالک امتناع کند و یا آن مال را صرف استفاده در امری کند غیر از آن چه که مالک تعیین کرده است خیانت در امانت محقق می شود. بهترین وکیل خیانت در امانت

موارد عنصر خیانت در امانت

مالک : شخصی است که مال را با رضایت در اختیار شخص مورد اعتماد خود قرار می دهد.
امین: شخصی که مال به او سپرده شده است تا در موقع تعیین شده به مالک برگرداند یا این که مال را به مصرف معینی برساند.
مال مورد امانت: مالی است که مالک آن را به شخص امین می دهد تا آن را نگه داری کند.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که جرم خیانت در امانت هم شامل اموال منقول و هم شامل اموال غیر منقول می شود برخلاف سرقت که فقط شامل اموال منقول می شود و در اموال غیر منقول قابل تصور نیست.

ارکان جرم خیانت در امانت چیست؟

مفقود کردن: امین کاری کند که مال بدون آن که تلف شود از دسترس مالک اصلی خارج شده و مفقود گردد.
اتلاف: هر گونه اقدامی که از طرف فرد امین در جهت نابودی و تلف کردن مال امانی صورت گیرد. حال نابودی کل مال امانی باشد یا تنها بخشی از آن.
تصاحب: فرد امین مالِ امانی را به مالکیت خود در آورد و یا اقدام به فروش و واگذاری آن نماید و مال را به صاحب اصلی اش بازنگرداند.
استعمال: فرد امین مال را استفاده کند.

وقوع جرم در خیانت در امانت

• خیانت در امانت در زمینه انحصار وراثت.
• کلاهبرداری و جعل مهر و امضا.
• خیانت در امانت در زمینه اسناد ملکی.
• خیانت در قانون تجارت.

وکیل خیانت در امانت کیفری

جرم خیانت در امانت در خود قانون مجازات اسلامی به طور صریح تعریف نشده است اما در برخی مواد این قانون مصادیقی برای آن ذکر شده است که اشاره به آن در این مطلب برای آشنایی شما عزیزان خالی از فایده نمی باشد.

جرم خیانت در امانت از طریق استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن مال مورد امانت اتفاق می افتد که این موارد عنصر مادی این جرم محسوب می شوند و می تواند هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل اتفاق بیافتد که البته در اکثر موارد به صورت فعل اتفاق می افتد.

مجازات خیانت در امانت چیست؟

از مباحث حقوقی که عبور کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که جرم خیانت در امانت هم از لحاظ روانشناسی و هم از لحاظ جامعه شناسی می تواند مورد توجه قرار گیرد زیرا عملی است بسیار مذمون و زشت که می تواند اثر مخرب بر اعتماد جمعی جامعه داشته باشد و این یک موضوع جدی و مهم برای جامعه خواهد بود.

مصادیق جرم خیانت در امانت در قوانین کیفری

  • سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص (ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
  • سوء استفاده ازسفید مهر(ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
  • اختلاس (ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
  • تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
  • خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی (ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).

خیانت درامانت و ارسال اظهارنامه

محکمه جرم خیانت در امانت در محلی برگزار می شود که مال به امانت سپرده شده مطالبه گردد و امین از استرداد آن خودداری کند به طور معمول مراجع رسیدگی‌ کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت اظهارنامه برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح نشانی شخص که مال در دست او است و آن نشانی می‌فرستد.

هزینه رسیدگی به جرم خیانت ‌درامانت

هزینه رسیدگی به جرم خیانت در امانت در دعاوی کیفری به دو دسته تقسیم می شود:
الف) دعاوی مربوط به چک بلامحل
ب) سایر دعاوی کیفری به جز چک بلامحل.

هزینه رسیدگی دعوای مربوط به چک بلامحل با توجه به مبلغ چک متغیر خواهد بود. هزینه رسیدگی به سایر دعاوی کیفری، با توجه به این که گفتیم شاکی برای رد مال خیانت در امانت، نیاز به ارائه دادخواست حقوقی دارد، اگر مبلغ مال یا چک بلامحل تا چند میلیون تومان باشد و شاکی خواهان پس گرفتن آن باشد، باید در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند و این طرح دعوا در شورای حل اختلاف رایگان نخواهد بود.

هم چنین هزینه رسیدگی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف، معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و در دعاوی کیفری و غیرمالی، معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

خیانت در امانت چک

یکی از موارد شایع طرح دعوا خیانت در امانت در مورد چک می باشد که در بسیاری از مواقع منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود چرا که برای تحقق این جرم باید شرایطی لحاظ گردد با توجه به این که چک وسیله مبادله و پرداخت می‌باشد در برخی مواقع صادر کننده جهت عدم پرداخت چک متمسک به طرح دعوای در امانت می شود که غالبا منجر به نتیجه مطلوب شاکی نمی‌شود.
در جرم چک لازم است به این موضوع دقت شود که اولا باید چک به عنوان تضمین یا امانت به طرف سپرده شود.

ثانیا در متن چک یا در برگ دیگری جداگانه قید شود که چک سپرده شده از باب امانت یا تضمین بوده است و مرحله بعد که دارنده چک بدون این که شرط خلاف تضمین به وقوع بپیوندد اقدام به وصول و یا واگذاری چک به شخص دیگری بکند که در این صورت جرم چک محقق می شود.

دادگاه صالح به جرم خیانت در امانت

فرضا اگر شما مقداری طلا به شخصی به عنوان امانت در تهران جهت نگهداری بسپارید واین فرد طلای امانی را بدون اجازه شما در شهر مشهد به فروش برساند جرم در مشهد به وقوع پیوسته و به تبع آن دادسرای صالح و دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه شهر مشهد خواهد بود.

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری

کلاهبرداری بر پایه فریب و اغفال قربانی است ولی در خیانت در امانت مجرم بدون این که مانور متقلبانه انجام دهد و موجب اغفال مالباخته شده باشد به میل خود مالش دادن اختیار مجرم قرار می دهد. در کلاهبرداری به محض اخذ مال جرم کلاهبرداری تحقق می‌یابد ولی در خیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. تفاوت اساسی دو جرم کلاهبرداری و در این است که شرط اصلی تحقق کلاهبرداری این انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی از عملش می باشد ولی در چنین شرطی ضروری نیست و اگر مجرم مال را نابود کند باز هم مرتکب جرم خیانت در امانت می شود.

و در ضمن در جرم خیانت در امانت ورود ضرر به مالک شرط نیست ولی در کلاهبرداری ورود ضرر به مالباخته یکی از نکات اساسی در کلاهبرداری می باشد .

مرور زمان در خیانت درامانت

با توجه به این که طبق اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ جرم خیانت در امانت جزء جرایم قابل گذشت محسوب می گردد اگر شخص زیان ‌دیده تا یک سال از وقوع جرم یا اطلاع از وقوع جرم شکوائیه کیفری مطرح نکند بعد از یک سال دیگر جرم قابل شکایت و پیگیری نمی باشد.

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

شخص امانت دهنده نسبت به اثبات ادعای خود باید ادله ای را ارائه دهد که نشان دهنده آن باشد که مال را به شخصی به عنوان امین سپرده و قرار بوده امین آن برای او نگه داری نماید یا به مصرف معینی برساند اما شخص امانت گیرنده نسبت به تعهدی که داشته تخلف ورزیده و موجب ایجاد خسارت به صاحب مال شده است.

ارائه سند مالکیت:
شخص امانت دهنده باید نسبت به مال سپرده شده حق مالکیت داشته باشد پس اگر شخصی که مال را به امانت بدهد خود نیز مالکیت قانونی نسبت به آن مال نداشته باشد جرمی من باب خیانت در امانت رخ نداده است تا شخص امین را برحسب ارتکاب جرم رخ داده مستوجب مجازات بدانیم.

ارائه دست نوشته یا قراردادی که با امین منعقد شده است:
داشتن مدرکی که بیان کننده سپردن مال به شخص امین بوده است اعم از دست نوشته یا قراردادی که بیانگر آن بوده که مالک مالی در تاریخ معینی به شخصی امانت داده است.

شهادت شهود:
چنان چه در زمان انعقاد قرارداد افرادی به عنوان شاهد از مسئولیت امانی شخص امین آگاه بوده باشند می توانند به عنوان گواه شهادت بدهند و اهمیت این موضوع به این خاطر بوده که ممکن است فی مابین افراد حسب اعتمادی که به یکدیگر داشته اند قرارداد دستی یا رسمی تنظیم نشود و در اینجا شخص می تواند با استناد به شهادت شهود ادعای خود را اثبات کند.

بیش از سی وکیل پایه یک دادگستری در زمینه دعاوی خیانت در امانت، اثبات خیانت در امانت، رد مال، اجرای احکام، رضایت شاکی، تخفیف در مجازات و غیره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشند.

امکان تنظیم اوراق قضایی و اعطای وکالت بعد از مشاوره با وکیل

رزرو وقت مشاور حقوقی خیانت در امانت به صورت تلفنی و حضوری میباشد.

خیانت در امانت video

کیفیت خدمات تضمین ۱۰۰٪

بازگشت وجه در صورت نارضایتی

5/5

امتیاز 4.9 بر اساس دیگاه مشتریان

۲۳,۴۴۸ دیدگاه ثبت شده

5/5

امکان بررسی مدارک قبل از مشاوره

جواب تمام سوالات خود را بگیرید

5/5

وکیل خیانت در امانت

استرداد اموال

رضایت شاکی

رد اموال

تخفیف مجازات

اجرای احکام

تخفیف مجازات

مطالبه خسارت

دادپویان با بیش از سی وکیل پایه یک دادگستری تضمین در ارائه بهترین خدمات دعاوی خیانت در امانت را به شما میدهد و مانند دیگر موسسه وکالت و اپلیکیشن ها، دلال حقوقی به شما نمیرود که به شما وکیل معرفی کند.

بلکه خودش سی وکیل متخصص دارد و شما میتوانید به صورت تخصصی با هر کدام از وکلای متخصص خیانت در امانت مشاوره بگیرید.

تا حصول نتیجه همراه شما هستیم. مستحضر باشید که پرونده شما توسط یک تیم حقوقی متشکل از پنج وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهد شد.

ما در کارمان بهترین هستیم. بعد از مشاوره حقوقی، سوالی برای شما باقی نمیماند.

بهترین وکلای ایران

تضمین کیفیت

5/5

بهترین حق الوکاله

5/5

بهترین راهکار و پشتیبانی

5/5

بهترین وکلای مجرب

5/5