دیه سال 1402

دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

در این مقاله آشنا میشوید با: نرخ دیه سال 1402، دیه ماه های حرام، درصد دیه سال 1402، دیه اعضای بدن، دیه دست و پا، دیه گوش و کمر و دیه سر و دیه چشم، دیه دندان و سایر اعضای بدن، نرخ دیه سال 1402، دیه جنین، دیه سیلی، چرا دیه زن نصف مرد است، معنی قاعده دیه زن نصف مرد است. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

جهت مشاوره با وکیل دیه تصادفات، وکیل تصادفات رانندگی تهران و یا اطلاع از شماره تلفن وکیل تصادفات به لینک های مربوطه مراجعه کنید.

دیه ماه های حرام سال 1402

با اضافه کردن ثلث مبلغ دیه در ماه های عادی (نهصد میلیون تومان)، دیه در ماه های حرام سال 1402 که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بدست می‌آید.

از 23 دی الی 21 بهمن
از 28 تیر الی 26 مرداد
از 31 اردیبهشت الی 29 خرداد
از 30 خرداد الی 27 تیر

درصدهای دیه سال 1402

مقدار درصد 

یک دهم درصد دیه کامل

دو دهم درصد دیه کامل

نیم درصد دیه کامل

یک درصد دیه کامل

دو درصد دیه کامل

ده درصد دیه کامل

مبلغ دیه به تومان

900.000

1.800.000

4.500.000

9.000.000

18.000.000

90.000.000

دیه اعضای بدن سال 1402

قبل از آنکه ادامه مطلب را مطالعه کنید، توجه داشته باشید که مبلغ دیه نهایی طبق معاینه پزشکی قانونی مشخص میشود. مبالغ درج شده که در قسمت زیر مشاهده میکنید به صورت تقریبی بوده و ممکن است با دیه ای که برای شما تعیین شده است، متفاوت باشد.

نام عضو بدن

دیه اعضای جفتی مانند چشم, گوش, دست, پا

شکستگی استخوان

خردشدگی استخوان

شکستگی دنده قلب

شکستگی سایر دنده ها

شکستگی بینی

مبلغ دیه

هر یک 50 درصد و هر دو عضو 100 درصد

یک پنجم دیه عضو

یک سوم دیه عضو

حدود 22.5 میلیون تومان

حدود 9 میلیون تومان

حدود 87 میلیون تومان

دیه دست در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی دست

دیه شکستگی انگشت دست

دیه انگشت دست

دیه قطع انگشت دست

دیه شکستگی استخوان کف دست

دیه شکستگی مچ دست

دیه از کار افتادگی انگشت دست

دیه مچ دست

دیه هر بخیه دست

دیه بخیه انگشت دست

مبلغ دیه به تومان

90.000.000

18.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

60.000.000

450.000.000

9.000.000

1.800.000

دیه پا در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی پا

دیه شکستگی ساق پا

دیه شکستگی مچ پا

دیه شکستگی پا با پلاتین

دیه شکستگی قوزک پا

دیه شکستگی مچ پا با پلاتین

دیه شکستگی کف پا

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستگی ران پا با پلاتین

دیه پارگی رباط صلیبی

دیه شکستگی انگشت پا

دیه کبودی ران پا

دیه کبودی ساق پا

دیه پارگی مینیسک زانو

دیه بخیه پا

دیه پارگی رباط مچ پا

مبلغ دیه به تومان

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

72.000.000

18.000.000

2.700.000

2.700.000

72.000.000

18.000.000

27.000.000

دیه گوش در سال 1402

نام عضو بدن

دیه دو گوش

دیه پارگی گوش

دیه شکستگی یک گوش

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

150.000.000

90.000.000

دیه کمر در سال 1402

نام عضو بدن

دیه دیسک کمر

دیه مهره کمر

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

90.000.000

دیه سر در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی سر

دیه هر بخیه سر

مبلغ دیه به تومان

180.000.000

18.000.000

دیه چشم در سال 1402

نام عضو بدن

دیه کبودی چشم

دیه دو چشم

دیه قرمزی داخل چشم که تعیین مقدار ممکن نباشد

دیه کبودی زیر چشم

مبلغ دیه به تومان

2.700.000

900.000.000

ارش

2.700.000

دیه دندان در سال 1402

نام عضو بدن

دیه همه دندان ها

دیه شکستگی دندان

دیه یک دندان(مبنا28)

دیه دندان جلو

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

31.500.000

31.500.000

45.000.000

دیه سایر اعضای بدن در سال 1402

نام عضو بدن

دیه بند انگشت

دیه کبودی بدن

دیه شکستگی گونه

دیه خراش صورت

دیه دنده شکسته

دیه خونریزی مغزی

دیه زیبایی صورت

دیه شکستگی کتف

دیه شکستگی بازو

دیه حارصه

دیه بخیه پیشانی

دیه کبودی بازو

دیه شکستگی مهره گردن

دیه طحال

دیه پارگی یک لب

دیه پارگی ابرو

مبلغ دیه به تومان

30.000.000

2.700.000

90.000.000

9.000.000

9.000.000

300.000.000

225.000.000

90.000.000

90.000.000

9.000.000

18.000.000

2.700.000

ارش

ارش

150.000.000

18.000.000

دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است. در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد. همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد، باید دیه پرداخت شود.

برای هر گونه مشاوره تخصصی در مسائل مربوط به دیه می توانید با وکلای دادپویان مشاوره تلفنی حقوقی داشته باشید.

مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین کشور، هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی یا مال دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. در خصوص مقابله با آسیب های جسمی، پرداخت دیه و ارش مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که پرداخت دیه در مواردی به عنوان مجازات اصلی مرتکب در نظر گرفته می شود و در برخی موارد نیز به جای قصاص باید دیه پرداخت شود.

دیه سال1402

نرخ دیه سال 1402

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جز حسب اعلام قوه قضائیه در سال 1402 به تومان.

۱- دیه کامل در ماه غیر حرام 900 میلیون تومان.

۲- دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود.

۳- یک دینار شرعی 900 هزار تومان.

۴- یک درهم شرعی 90 هزار تومان.

۵- یک نفر شتر 9 میلیون تومان.

۶- یک ده هزارم دیه کامل 90 هزار تومان.

۷- یک هزارم دیه کامل 900 هزار تومان.

۸- یک صدم دیه کامل (یک درصد دیه کامل) 9 میلیون تومان.

یک درصد دیه کامل سال 1402

یک درصد دیه کامل در سال 1402 معادل نه میلیون تومان است. دو درصد دیه کامل سال 1402 معادل هجده میلیون تومان است.

۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد دیه کامل) 4 میلیون و 500 هزار تومان.

۱۰- یک دهم درصد 900 هزار تومان.

۱۱- دو دهم درصد دیه کامل 1 میلیون و 800 هزار تومان.

دیه سال1402

سه دهم درصد دیه کامل سال 1402

برای این که سه دهم درصد دیه کامل را حساب بکنیم، ابتدا باید یک درصد دیه کامل را بدانیم. یک درصد دیه کامل در سال 1402 معادل نه میلیون تومان می باشد. سپس نه میلیون تومان را تقسیم بر ده کرده و حاصل را در سه ضرب می کنیم که می شود دو میلیون و هفتصد هزار تومان.

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل 1402 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۱۳- چهار دهم درصد دیه کامل 3 میلیون و 600 هزار تومان.

۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل 4 میلیون و 500 هزار تومان.

۱۵- شش دهم درصد دیه کامل 5 میلون 400 هزار تومان.

۱۶- هفت دهم دصد دیه کامل 6 میلیون و 300 هزار تومان.

۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل 7 میلیون و 200 هزار تومان.

۱۸- نه دهم درصد دیه کامل 8 میلیون و 100 هزار تومان.

۱۹- یک درصد دیه کامل 9 میلیون تومان.

۲۰- یک و یک دهم درصد دیه کامل 9 میلیون و 900 هزار تومان.

۲۱- یک و دو دهم درصد دیه کامل 10 میلیون و 800 هزار تومان.

۲۲- یک و سه دهم درصد دیه کامل 11 میلیون و 700 هزار تومان.

۲۳- یک و چهار دهم درصد دیه کامل 12 میلیون و 600 هزار تومان.

۲۴- یک و پنج دهم درصد دیه کامل 13 میلیون و 500 هزار تومان.

۲۵- یک و شش دهم درصد دیه کامل 14 میلون و 600 هزار تومان.

۲۶- یک و هفت دهم درصد دیه کامل 15 میلیون و 300 هزار تومان.

۲۷- یک و هشت دهم درصد دیه کامل 16میلون و 200 هزار تومان.

۲۸- یک و نه دهم درصد دیه کامل 17 میلیون و  100 هزار تومان.

۲۹- دو درصد دیه کامل 18 میلیون تومان.

۳۰- دو نیم درصد دیه کامل 22 میلیون و 500 هزار تومان.

۳۱- سه درصد دیه کامل 27 میلیون تومان.

۳۲- سه و نیم درصد دیه کامل 31 میلون و 500 هزار تومان.

۳۳- چهار درصد دیه کامل 36 میلیون تومان.

۳۴- چهار و نیم درصد دیه کامل 40 میلیون و 500 هزار تومان.

۳۵- پنج درصد دیه کامل 45 میلیون تومان.

۳۶- پنج و نیم درصد دیه کامل 49 میلون و 500 هزار تومان.

۳۷- شش درصد دیه کامل 54 میلون تومان.

۳۸- شش و نیم درصد دیه کامل 60 میلون و 500 هزار تومان.

۳۹- هفت درصد دیه کامل 63 میلیون تومان.

۴۰- هفت و نیم درصد دیه کامل 67 میلون 500 هزار تومان.

۴۱- هشت درصد دیه کامل 72 میلیون  تومان.

۴۲- هشت و نیم درصد دیه کامل 76 میلون 500 هزار تومان.

۴۳- نه درصد دیه کامل 81 میلیون تومان.

۴۴- نه و نیم درصد دیه کامل 85 میلون 500 هزار تومان.

۴۵- ده درصد دیه کامل 90 میلیون تومان.

۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل 450 میلیون تومان.

۴۷- ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل) 300 میلیون تومان.

۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل 225 میلیون تومان.

۴۹- خمس (یک پنجم) دیه کامل 180 میلیون تومان.

۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل 144 میلیون تومان.

۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 72 میلیون تومان.

۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل 18 میلیون تومان.

۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل 45 میلیون تومان.

دیه سال1402

حارصه یا دیه شتر چقدر است؟

۵۴- حارصه (یک شتر) 9میلیون تومان.

۵۵- دامیه (دوشتر) 18 میلیون تومان.

۵۶- متلاحمه (سه شتر) 27 میلیون تومان.

۵۷- سمحاق (چهار شتر) 36میلیون تومان.

۵۸- موضعه (پنج شتر) 45 میلیون تومان.

۵۹- هاشمه (ده شتر) 90 میلیون تومان.

۶۰- منقله (پانزده شتر) 135 میلیون تومان.

۶۱- ماء مومه (سی و سه شتر) 297 میلیون تومان.

۶۲- جائفه (ثلث دیه کامل) 300 میلیون تومان.

۶۳- دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) 300 میلیون تومان.

۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار 5 میلیون و 400 هزار تومان.

۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار) 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۶۶- کبودشدن سایر اعضا بدن نصف کبودی صورت یعنی 1 میلیون 350 هزار تومان.

۶۷- سیاه شدن سایر اعضا بدن (سه دینار) 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۶۸- سرخ شدن اعضا بدن (ربع دینار) 3 میلیون 600 هزار تومان.

۶۹- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) 18 میلیون تومان.

۷۰- دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) 36 میلیون تومان.

دیه جنین سال1402

دیه جنین چقدر است؟

۷۱- دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یک صد دینار) 90 میلیون تومان.

۷۲- دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) 72 میلیون تومان.

۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل 900 میلیون تومان.

۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان 450 میلیون تومان.

۷۵- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) 675 میلیون تومان.

۷۶- دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده است (شصت دینار) 54 میلیون تومان.

پرکاربردترین سوالت مربوط به دیه

معمولا بیشترین سوالات و در نزاع ها و مبلغ های دیه که دادگاه و پزشکی قانونی بر اساس آن مبلغ دیه را مطرح می کند و اکثر عوام مردم به این سوالات که مقدار دهم یا درصد دیه چه مقدار می باشد و این سوالات در ذهنشان خطور می کند و ما در این بخش پرکاربردترین ها را برایتان محاسبه و در این مقاله برایتان قرار دادیم که به جواب سوالاتتان برسید.

سه دهم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار قیمت سه دهم درصد دیه کامل انسان سال 1402 مبلغ 2 میلیون و 700 هزارتومان می شود.

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل سال 1402

مقدار این معادله از دیه مبلغ 72 میلیون تومان می باشد.

یک دهم دیه کامل چقدر است 1402

مقدار این مبلغ دیه 90 میلیون تومان می باشد.

دو دهم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ دیه 1میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

یک صدم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ دیه 9 میلیون تومان می باشد.

سه صدم دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ 27 میلیون تومان می باشد.

یک سوم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ از دیه 300 میلیون تومان می باشد.

سه هزارم دیه کامل سال 1402 چقدر است

مقدار این مبلغ از دیه 2 میلیون و 700 تومان می شود.

یک و نیم هزارم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ 1 میلیون و 350 هزار تومان می باشد.

نیم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ از دیه 4 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

دو درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ از دیه 18 میلیون تومان می باشد.

دیه سیلی سال 1402

دیه سیلی 1402

برای گرفتن دیه سیلی زدن باید آثار جرم توسط نهادهای قضایی مانند پزشکی قانونی به ثبت برسد و با ارائه نظر کارشناس قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد.

تغییر رنگ پوست در بررسی کارشناسان مورد توجه قرار می گیرد، و چنان چه سیلی زدن موجب سیاه شدن پوست شده باشد بالاترین میزان دیه تعیین خواهد شد، پس از آن کبود شدن و در نهایت سرخ شدن پوست می تواند باعث پرداخت دیه سیلی زدن شود. شما میتوانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی میزان پرداخت دیه سیلی را مشخص کرده است، در این قانون آمده: دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل.

در برخی موارد ممکن است صدمات وارده بیشتر از تغییر رنگ پوست باشد و موجب تورم نیز شود. در این صورت قانون گذار در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده در صورتی که صدمات وارده منجر به تورم شود فرد محکوم به پرداخت ارش می باشد، و اگر همراه با تورم تغییر رنگ هم به وجود آمده، علاوه بر ارش، مجرم باید دیه را نیز پرداخت کند. بنابراین تغییر رنگ و تورم منجر به پرداخت دیه و ارش خواهد شد.

هم چنین قانون گذار بیان داشته که باقی ماندن تغییر رنگ پوست و یا محو شدن آن تاثیری در پرداخت دیه ندارد، و اگر این واقعه توسط پزشکی قانونی ثبت شود و سپس آثار جرم از بین برود همچنان شخص محکوم به پرداخت جزای مالی است. 

شاید این امر برای یک سیلی ساده بعید به نظر برسد اما باید گفت این امکان وجود دارد که طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه در ماه های حرام سال 1402 چقدر است؟

ماه های حرام: محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رحب. در این ۴ ماه یک سوم از دیه کامل (300 میلیون تومان) به مبلغ کل دیه (900 میلیون تومان) اضافه می شود که مجموعا معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان محاسبه خواهد شد. برای اطلاع از نرخ دیه سال 1403 کلیک کنید.

چرا دیه زن نصف مرد است

یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص فلسفه و علت تفاوت دیه زن و مرد​، پیرامون چرایی این موضوع است و بدین شکل مطرح می گردد که چرا دیه زن نصف مرد است​؟ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم این پرسش را بررسی کرده و به آن، پاسخ دهیم.

اولین پاسخی که می توان در پرسش چرا دیه زن نصف مرد است، مطرح کرد این است که بر اساس قانون، مرد، ریاست مالی بر خانواده را بر عهده دارد و باید، نفقه زن و فرزند خویش را بپردازد، بنابراین، نبود او، می تواند، آسیب های مالی جبران ناپذیری را به نهاد خانواده، از نظر اقتصادی، وارد آورد و دیه او، می تواند تا حدی از این زیان های وارده بکاهد.

در قانون، برای مردانی که عاقله محسوب می شوند، مسئولیت پرداخت دیه در برخی از جنایات را در نظر گرفته شده است و همین امر، عدم توازن میان تکالیف مردان و زنان را ناشی می شود و از آنجا که در دین اسلام و قواعد آن، هیچ گونه ضرری قابل تصور نیست، شرع و قانون گذار، به تبعیت از شرع، دیه مردان را بیشتر از زنان لحاظ کرده تا به طریقی، توازن را بر قرار سازد.

معنی قاعده دیه زن نصف مرد است

برای توضیح در این باره که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار داد و اندکی در خصوص مفاد مواد قانونی قانون مجازات در خصوص دیه زن و مرد، قبل از سال 1392 و اصلاح و تصویب قانون مجازات جدید، صحبت کرد.

ماده 550 قانون مجازات اسلامی، همچنین، ماده 560 این قانون، به ترتیب، مقرر می دارند: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

و دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

بنابر مواد فوق الذکر، در پاسخ به این پرسش که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید گفت، بر اساس شرع و قانون، دیه زنان، در قتل و در جنایت بر اعضا و منافع بدن که دیه آن ها، یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مرد شود، نصف دیه مردان خواهد بود.

البته، بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌ شود.

همچنین، بر اساس رای رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 که مقرر می دارد:

با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌ بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

امروزه، ما به التفاوت دیه زنان، تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی، پرداخت می شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

210 دیدگاه

 • سلام خسته نباشید در صورت امکان درصد رو مشخص کنید
  ۱ ساییدگی حارصه لاله گوش راست و ساعد راست و سمت راست صورت و پشت دست راست – ۲ خرد شدگی استخوان کتف راست ۳ سیاه شکی ران راست و ساق پای راست و شانه راست و سمت راست صورت ، صدمات قوی بر اثر اصابت جسم سخت حدود ۱۴۰۲/۶/۲۷ پذیرش بیمارستانی

  • باسلام تا موارد شما توسط پزشکی قانونی معاینه نشود و درصد آن را مشخص نکنند نمی توان مبلغی را اعلام نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • سلام وقت بخیر ممنون از زحماتتوناگه زحمتی نیست مبلغ درصدهای زیر را برام مشخص کنید
  1. پنج فقره یک درصد دیه کامل
  2. یک دهم دیه کامل
  3. سه درصد دیه کامل
  4. یک درصد دیه کامل
  درضمن طرفم شهرداری هستش و متهم موصوف به پرداخت 60 درصد دیه کامل میباشد

  • سلام دیه به نرخ روز میباشد مورد اول هر یک درصد دیه 12 میلیون هست که 5 فقره ان 60 میلیون تومان میشود مورد دوم 120 میلیون تومان ومورد سوم 36 میلیون تومان و مورد چهارم 12 میلیون تومان می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

 • با عرض سلام و سال نو مبارک . لطفا راهنماییم کنید

  5 درصد دیه کامله بابت حارثه بینی و پیشانی و گونه.

  و 10 درصد دیه کامله بابت شکستگی جمجمه از نوع هاشمی

  و بیست و یک هزارم دیه کامله بابت سیاه شدگی پلک بالا و پایین چشم راست و پلک تحتانی پلک چپ

  مبلغ دیه رو لطفا بفرمایید
  و چون حکم دادگاه برج ۱۲ پارسال بوده و پرداخت برای سال ۱۴۰۳ شده بفرمایید به نرخ ۱۴۰۳ پرداخت میشه یا ۱۴۰۲

  ممنونم از راهنمایی تون

  • با سلام دیه به نرخ روز محاسبه میشود.
   5 درصد میشود 60 میلیون تومان
   10 درصد میشود 120 میلیون تومان.
   21 هزارم دیه هم میشود 25 میلیون و200 هزار تومان. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • با سلام حضور شما ، بنده طی شاکیت و در نتیجه محکوم به پرداخت شصت و یک میلیون تومان دیه شدم ،با درخواست تخفیف که انجام گرفت (یک بیستم) تخفیف داده شده ،این یک بیستم چقدر میشه ؟ لطف میکنید بنده رو راهنمایی کنید ،چقدر میشه ،؟

 • با سلام و درود
  لطفاً میزان دیه پرداختی را محاسبه کنید
  پرداخت 20درصد دیه صدمات وارده به مصدوم به شرح 1_چهار پنجم از یک سوم از یک دوم از دیه کامل از بابت خردشدگی انتهای تحتانی استخوان زند اعلی ۲_هفت دهم درصد از بابت آرش محدودیت خفیف خم شدن مچ دست راست۳_یک درصد از دیه کامل آسیب غضروف مفصلی مچ دست راست چقدر نباشد؟

 • سلام و عرض ادب
  خردشدگی استخان تالوس مچ پا که دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفته و بار دوم دوتا از چهار پیچ داخل استخان خارج شده و دوتا پیچ دیگه به طور مادام العمر باید داخل استخوان باقی بمونند و همچنین تا 90 درصد حرکات مچ پا قابل برگشت هستند ، چقدر دیه شاملش میشه ؟ و همچنین بعد ازینکه رای پزشکی قانونی صادر شده آیا میتوان به این رای اعتراض کرد ؟
  ممنون از حوصلتون

  • سلام حدودا ۱۰ درصد مشمول دیه خواهد شد معادل ۹۰ میلیون تومان در صورت ابلاغ نظریه پزشکی قانونی ۷ روز مهلت اعتراض دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

   • با سلام و درود
    لطفا میزان دیه بنده را حساب کنید .
    رأی دادگاه
    در خصوص اتهام آقای … آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 20 در صد تقصیر ، موضوع شکایت آقای شاهین …. با این شرح که متهم مستاجر و بهره بردار سالن ورزشی است، شاکی بعنوان بازیکن در آن فعالیت که منجر به وقوع حادثه میشود لذا نظر به اظهارات شاکی، گواهی پزشکی قانونی ضم ،پرونده نظریه هیات کارشناسی 5 نفره در خصوص میزان تقصیر که مصون از اعتراض مانده است اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و اظهارات و اقرار منهم در دادسرا و لایحه دفاعیه ارایه شده به دادگاه و ملاحظه پرونده استنادی و رای صادر شده از شعبه محترم 106 دادگاه کیفری دو اردبیل و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به منهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ،2 ،17 ،143 145 448 449 ، 462، 488 489، 568569559 ، 709587 710 و 714 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم موصوف به پرداخت 20 درصد دیه صدمات وارده به مصدوم به شرح 1_ چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل از بابت خرد شدگی انتهای تختانی استخوان زند اعلی ۲_ هفت دهم درصد دیه کامل انسان از بابت ارش محدودیت خفیف خم شدن مچ دست راست ۳_ یک درصد دیه کامل انسان از بابت اسیب غضروف مفصلی مچ دست راست در حق شاکی موصوف که حداکثر ظرف مدت دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت گردد، صادر و اعلام مینماید رأی صادر شده حضوری بوده و به لحاظ میزان دیه مورد حکم مطابق بند ب ماده 427 از قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعى. باشد.

    • سلام تمامی مواردی که درخواست نمودید در این مقاله موجود میباشد، و هر یک درصد دیه میشود 9 میلیون تومان و 20 درصد دیه میشود 180 میلیون تومان، و مورد اول شما میشود 120 میلیون تومان، مورد دوم شما میشود 6 میلیون و 300 هزار تومان و مورد سوم شما میشود 9 میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در تماس باشید.

   • باسلام پای راست بنده از قسمت پشت ساق به طول ۱۲سانت دچار بریدگی شده به عمق حدودا ۶سانت که هم از داخل بخیه خورد و هم از بیرون میخواستم بدونم دیه بنده چه مبلغی میباشد ممنون

    • باسلام تا موارد شما توسط پزشکی قانونی معاینه نشود و درصد آن را مشخص نکند نمی توان مبلغی را اعلام نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

  • سلام پزشکی قانونی برا شکستگی کشکک زانوی راست من ۴ درصد بیمه تعیین کرده ولی تو مطالب شما خوندم ۸ درصد تعلق میگیرد حالا باید چیکار کنم با تشکر

   • سلام درصد دیات را معمولا پزشکی قانونی به وضیعیت موجود و شرایط آسیب دیدگی تعیین مینماید و احتمالا برای مورد شما ارش کشک زانو را با شرایط موجود تعیین کرده و چنانچه اعتراضی دارید می توانید به کمیسیون پزشکی اعتراض کنید شاید مبلغش و درصدش تغییر کند برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

 • سلام وقت بخیر ممکنه دیه رو حساب کنید
  1.دو درصد دیه کامله بابت جراحت بخیه شده دامیه پس سری 2.یک ونیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه پشت دست چپ ودست راست وزانوی چپ 3.هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی بخش ابتدایی استخوان ران چپ که تحت جراحی و تثبیت قرار گرفته با التیام بدون بدون عیب 4.خونریزی زیر پرده مغزی با التیام مطلوب و ارش سه درصد دیه کامله
  ممنون…

  • سلام وقت شما هم بخیر در همین مقاله دیه سال 1402 به تفکیک تمام درصد های دیه ذکر گردیده است چنانچه تمایل دارید برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه و محاسبه آن می توانیدبا وکیل دیه در تماس باشید.

  • سلام وقت شما بخیر
   در پیام قبلی پزشکی قانونی برای خونریزی زیر پرده مغزی دیه تعیین نکرده و ارش حساب کرده حال اینکه نرخ دیه در جدول بالا بابت خونریزی مغزی سیصد میلیونه مبلغ دیه رو میخواستم بدونم؟
   ومطلب بعدی اینکه دیه شکستگی پا با پلاتین نود میلیون هست چرا پزشکی قانونی هشت درصد اعلام کرده؟
   تشکر از پاسخگویی شما…

   • سلام، خونریزی مغزی مشمول ارش می شود نه دیه فلذا تعیین آن به عهده قاضی پرونده متناسب با آسیب های مغزی است.
    دیه شکستگی پا اگر درمان شود متفاوت بوده و پزشکی قانونی با توجه به درمان بدون عیب تعیین قیمت نموده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

   • سلام وقت بخیر اگه امکانش هست کمک کنید درصد مشخص بشه ،
    شرح نهایی صدمات به صورت زیر می باشد ۱ ساییدگی خارجه لاله گوش راست و ساعد راست و سمت راست صورت و پشت دست راست – خرد شدگی استخوان کتف راست ۳ سیاه شدگی ران راست و ساق پای راست و شانه راست و سمت راست صورت ، صدمات فوق بر اثر اصابت جسم سخت

    • باسلام تا موارد شما توسط پزشکی قانونی معاینه نشود و درصد آن را مشخص نکند نمی توان مبلغی را اعلام نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • سلام وقتتون بخییر
  اگر کودک زیریکسال رو بخاطر علاقه و محبت وبا آرامی گاز بگیریم و چند نقطه روی دولپ او سرخ بشه دیه دارد و چقدر و به کجا پرداخت بشه🥺
  ممنون از پاسختون

  • بله دیه دارد و دیه آن یک و نیم هزارم دیه کامل یعنی مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزارتومان می باشد که به خود طفل تعلق می گیرد و به ولی او که پدر می باشد پرداخت می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • سلام میشه دیه منو حساب کنید دوفقره پنج درصداز ازیک بیستم دیه کامل بابت شکستگی دندان،،،دودرصددیه کامل ازبابت خراشیدگی بینی،،،سه هزارم دیه کامل ازبابت کبودی،،،نیم درصددیه کامل ازخراشیدگی بازو،،،یک ونیم هزارم ازبابت کبودی،،،یک درصددیه کامل ازبابت خراشیدگی قدام زانو،،،یک ونیم درصدازبابت جراحت ران،،،سه هزارم دیه کامل ازبابت کبودی دوفقره،،،

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر توی گزارش پزشکی قانونی خونریزی مغزی و ارش سه دهم گزارش داده ولی در مورد بخیه چیزی نیست در حالی که پنج نخ بخیه از سر کشیدیم خب حالا به بخیه ها دیه تعلق نمیگیره؟
  ممنون از شما

  • سلام وقتتون بخیر ممکن است بخیه ها را با دیه ارش مغز محاسبه شده. در غیر این صورت میتونید به نظریه کارشناسی اعتراض کنید و به کمیسیون پزشکی ارجاع تا مجدد پرونده شما مورد بررسی قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در تماس باشید.

 • سلام وقت بخیر باشه شکستی در دو نقطه یک پا پاشنه پا و برامدگی روی پا و شکستن انگشت دست و خراشیدگی کمر پارگی کنار چشم بدون بخیه و زخم شدگی سر. زانو چند درصد برام باید بزن ممنون میشم بگین

  • سلام تا زمانی که پزشکی قانونی اعلام نظر نکند و درصد را تعیین نکند نمی توان مبلغی را اعلام نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

   • سلام وقت بخیر
    دیه شکستگی کتف راست چنده؟
    دیه هر بخیه سر چنده؟
    پرشکی استراحت پزشکی تا سال آینده داده و سال اینده بعداز رأی دادگاه دیده طبق سال جدید محاسبه میشه ؟
    و دیه کامل انسان در سال جدید چنده؟

    • سلام حدودا ۹۰ میلیون و دیه هر اسیب که موجب پارگی شود ۲ درصد معادل ۱۸ میلیون تومان دیه طبق زمان پرداخت محاسبه می شود ودیه کامل انسان در سال جدید هنوز اعلام نشده. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

 • سلام وقت بخیر
  ممنون میشم مبلغ این گزارش رو بهم بگین
  خراشیدگی حارصه پلك تحتاني چپ وسمت چپ پل بيني(جمعادوعدد)۲ – كبودي قدام زانوي راست و پهلوی چپ (جمعا دو عدد)۳-
  خراشيدگي حارصه پهلوي چپ ، ارش آن نیم درصد (۰/۵%) دیه کامل انسان تعیین میشود.موارد فوق دراثر اصابت جسم
  سخت و طي دو الي سه روز قبل ازمعاینه این مرکز حادث شده اند.ازناحیه گردن متالم است که فاقدآثارظاهري ضرب و جرح
  میباشد

 • باسلام
  پزشک قانونی رفتم
  پشت پنجه دست راستم ۵ ساییدگی به اسفالت داره
  روی مچ دست راست زخم دارای خونریزی و زخم شدید
  روی ساعد زخم با خونریزی
  و شکستگی خرد شده کتف حالا دکتر میگه من هر دست فقط یه ساییدگی مینویسم و شکستگی رو که اصلا بدون معاینه نه گرافی رو دیده نه ct همینجوری میگه شکستگی معمولیه دکتر معالج واسه خودش گفته
  لطفا راهنمایی کنید چکاری میشه انجام داد ؟

  • سلام در صورتی که پزشکی قانونی اظهارنظر کرد و مغایر با آسیب دیدگی ها بود به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نمایید تا پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال گردد تا نظریه دقیق ارسال نماید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در تماس باشید.

 • سلام 1. سه جراحت حارصه 2.جراحت بخیه شده دامیه قدام بالای ساق راست دو ناحیه 3.جراحت درحال التیام حارصه قدام خارج بالای پای راست 4شکستکی ثلث تحتانی دست چپ وارش اسیب مفصل ب میزان یک درصد دیه کامل انسان. 5شکستگی استخوان زنداسفل دست چپ وارش اسیب مفصل ب میزان یک درصد دیه کامل انسان
  سال 1401 تو ماه رجب تصادف کردم و جواب پزشک قانونی این بوده ایا ماه حرام تعلق میگیره بهش یا ک همین عادی حساب میشه

  • سلام وقت شما بخیر در مورد دیه هایی که درصد محاسبه نشده نمی توان نظری داد ولی در مورد یک درصد که نوشته هر یک درصد 9 میلیون تومان میشود و در مورد ماه های حرام فقط برای فوت میباشد و یک سوم اضافه میشود برای شما لحاظ نمیگردد و دیه به نرخ روز محاسبه میشود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

    • سلام وقتتون بخیر
     ۱) اگر میزان محاسبه شده توسط پزشکی قانونی در رای دادگاه اشتباه درج شده باشه امکان اعتراض به رای دادگاه هست در غیر اینصورت خیر اعتراضتون ثبت میشه اما. رد میشود .
     ۲)از زمان تشکیل پرونده در شرکت بیمه موردنظر ده روز الی ۲۰روز زمان میبرد تا دیه پرداخت گردد.
     برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • سلام یک دعوای شد و چند ضربه به پشت سر و کبودی زیر چشمم و باد کردگی زیر چشم و فک سمت چپ و کنار چشم سمت راستم قرمز شده و پشت پلکم سمت راست هم کبودی داشته…
  من نتونستم حساب کنم ممنون میشم محاسبه کنین چقدر دیه میشه؟

 • سلام چندی پیش شخصی از پشت سر به عمدبا چوب بر پشت سرم یک ضربه زد و من بیهوش شدم و سرم سیزده بقیه خورد و پس از رفتن به پزشک قانونی در دو مرحله و انجام معاینات پزشکی نیم در صد دیه کامل برام بریدن مبلغه دیه چند میشود

  • سلام سوال شما به طور واضح نمی باشد ولی منظورتان اگر جدا از هم هست سی درصد دیه میشود 270 میلیون تومان و در مورد، صدم درصد اگر یک صدم هست میشود 9 میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

   • سلام خسته نباشید من شوهرضرب وجرب قرارگرفتم به نظرتون دیه اش چقدرمیشه ۱_کبودی فوقانی چشم راست۲-سیاه شدگی بازوی چپ۳-سیاه شدگی وسیع نشیمنگاه چپ صدمات دراثراصابت جسم سخت ودرطی(سه چهار)روزقبل ازمعاینه حادثه شده ودیه مقداردارند.نیازبه معانیه مجددنیست.

    • سلام وقت شما بخیر همین که آثای ضرب و جرح موجود بوده و شما به پزشکی قانونی مراجعه نمودید مکفی هست و مقدار دیه و درصدهای آن توسط پزشکی قانونی مشخص میشود و تا زمانی که درصد تعیین نگردد نمی توان مبلغ آن را اعلام نمود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

  • سلام تا زمانی که پزشک قانونی درصد دیه را مشخص نکند نمی توان مبلغ را به طور دقیق گفت، موفق باشید.

 • سلام بنده در اثر تصادف که مقصر صددرصد طرف مقابل بوده مفصل لگنم شکست و پلاتین گذاشتم بعد از حدود ۶ ماه جوش خورد و باعث کوتاهی پام به اندازه نیم سانت شد و حالا حکم بریده شده نوشته چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل میخاستم ببینم این مبلغ چقدره و اینکه طبق قانون محسوب شده یا ن

  • سلام مبلغ دیه شما 120 میلیون تومان میشود و نظریه پزشکی قانونی و درصد تعیین شده ابن مقدار را مشخص کرده است و معمولا دقیق محاسبه میکنند و اگر فکر میکنید که اینطور نیست می توانید برای مشاوره حقوقی با وکیل ضرب و جرح و دیه در تماس باشید.

 • سلام
  اگر شخصی فرزندش رو کتک بزنه و بدن فرزندش سرخ بشه دیه ش چقدر میشه و باید این دیه رو به چه کسی پرداخت کنه؟

  • سلام ابعاد سوال شما خیلی واضح نیست به طور مثال اگر پدر و مادر فرزند از هم جداشده باشند و سرپرست طفل می تواند از شخص ضارب شکایت کیفری ضرب و جرح عمدی و همینطور کودک آزاری شکایت کرده و مبلغ دیه را هم مطالبه نماید در مورد دیه کودک باید به پزشکی قانونی مراجعه و درصد مبلغ دیه را توسط نظریه پزشکی قانونی به مراجع قانونی اعلام خواهد شد که همان مبلغ مورد مطالبه میباشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در تماس باشید.

  • سلام این را برام توضیح دهید یعنی چه،،،دگستري كل استان تهران

   اتهام: ايراد صدمه بدني غير عمدي بر اثر تصادف رانندگي
   بسمه تعالی
   به تاريخ 1402/9/22 در وقت فوق العاده شعبه کيفری دو تهران به تصدی اينجانب تشکيل و با استعانت از خداوند
   متعال و با مالحظه محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
   رای دادگاه
   درخصوص اتهام ….. فرزند ……. و با وکالت ……. داير بر ايراد صدمه بدنی غير عمدی

   ناشی از بی احتياطی در امر رانندگی موضوع شکايت … فرزند …. دادگاه توجهً
   کيفرخواست صادره و شکايت شاکی بشرح شکوائيه تقديمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقيق و دادرسی،
   شهادت شهود و نظر پزشکی قانونی که داللت بر ورود صدمه و جرح به شاکی را دارد با عنايت به نظر کارشناس رسمی
   دادگستری در اعالم تقصير متهم از نظر مذکور و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته
   ا به مواد 714-488-449-448 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/02/1 متهم را از بابت شکستگی استخوان
   و مستندً
   ميخی خارجی پای چپ به دو درصد ديه کامل، حارصه قسمت داخلی ران سمت چپ به نيم درصد ديه کامل، از بابت
   شکستگی استخوان کف پايی دوم به دو درصد ديه کامل و در رفتگی مفصل بين مچ و کف پايی اول و دوم مجموعا” به
   چهار درصد ديه کامل در حق شاکی ظرف دو سال از تاريخ حدوث بزه و از حيث وجاهت عمومی بزه مطابق مواد 717 و
   719 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 اصالحی به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزيری
   مصوب 1399/2/23 و تصويب نامه راجع به تعديل جزای نقدی مصوب 1399/11/8 متهم را به 15 ميليون لایر جزای
   نقدی در حق دولت محکوم می نمايد رای صادره حضوری و قطعی است.

   • سلام طی این دادنامه برای شما درصد دیه را تعیین نمودند که شما می توانید از دو طریق، روش اول برای محاسبه رایگان دیه به مقاله دیه سال 1402 مراجعه و روش دوم تماس با وکیل دیه مقدار دیات خود را به دست آورید.

 • سلام ممنون میشم این مقدار را محاسبه کنید
  خراشیدگی قوزک پا،کبودی تحتانی ران پا ،شکستگی ثلث تحتانی استخوان زنداعلی ساعد دست چپ،دررفتگی مچ دست چپ که ارش ان ۴ درصد دیه کامل ،تشدید بیماری زمینه ای که ارش ان ۰/۵ درصددیه کامل

  • سلام 4 درصد دیه کامل می شود 36 میلیون تومان و نیم درصد دیه کامل هم می شود 4 و نیم میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • سلام بنده با یک موتور تصادف کردم. و موتوری پای سمت چپش پنچ تا بخیه خورد. خواستم بدونم دیه بخیه پاش چقدر میشه. یکمم خراش داشت مچ پاش

  • سلام دیه بخیه، اصلا به تعداد بخیه‌ها بستگی ندارد، بلکه مهم‌ترین فاکتورها در تعیین آن، نوع جراحت و محل زخم است. به همین دلیل است که محاسبه دقیق مبلغ دیه بخیه، نیاز به بررسی‌های تخصصی و دقیق پزشکی و قانونی دارد. بعد از تعیین درصد دقیق توسط پزشکی قانونی می توان مقدار دیه آن را گفت.

 • با سلام و وقت بخیر و سپاس از راهنمایی ها
  عرضی داشتم خدمتتون و آن اینکه…
  طبق دادنامه صادره که به طرفین ابلاغ شده، یک دهم درصد از دیه کامل (یعنی معادل ۱۰ درصد از دیه کامل) بابت شکستگی استخوان ران چپ و ۱۵ درصد از دیه کامل نیز بابت ارش محدودیت حرکتی مفصل ران پا رای دادگاه کیفری صادر و قطعی شده و هم اکنون به شعبه اجرای احکام ارسال شده. حال سه سوال از شما دارم.
  ۱) لطفا بفرمایید مجموع دیه طبق رای صادره چقدر می شود؟
  ۲) اصولا شرکت های بیمه برای پرداخت این مبلغ دیه از کدام محل مالی تعهد بیمه طرف خاطی این مبلغ را معمولا به زیان دیده پرداخت می کنند؟ منظورم این است که آیا این مبلغ دیه از همان محل اجباری شخص ثالث که ۹۰۰ میلیون تومن طرف خاطی است و همه رانندگان هم سالیانه ملزم به داشتن و تمدید اجباری شخص ثالث بیمه خود هستند پرداخت می شود؟ یا از سایر قسمت های اختیاری تعهدات مالی شرکت بیمه؟ که اگر به این صورت باشد و سقف تعهد مالی اختیاری این قسمت بیمه خاطی به این مبلغ نرسد الباقی را چگونه می توان مطالبه کرد؟
  ۳) سوال آخر اینکه آیا می توان بعد از گرفتن مجموع این دیه و مختومه شدن پرونده کیفری در دادگاه، با ارائه مدارک هزینه های صورت گرفته به دفاتر خدمات قضایی، طرح دادخواست ضرر و زیان وارده اعم از هزینه های پزشکی ، هزینه های بیمارستان ، هزینه های فیزیوتراپی، از کارافتادگی و مهم تر ضرر و زیان های معنوی و خسارت های وارده را به دادگاه داد و همان متهم را دوباره محکوم کرد و ملزم به پرداخت یا جبران ضرر و زیان های وارده معنوی و خسارت درمان کرد؟ لطفا بفرمایید چنین دادخواستی از طرف دادگاه معمولا بعد از مختومه شدن پرونده و گرفتن دیه قابل رسیدگی هست؟ اگر هست چطور و تحت چه عنوان می توان اقدام کرد؟
  تشکر از پاسخ و وقتی که میگذارید.

  • با سلام تحت عنوان مطالبه خسارت برای هزینه های درمان میتوان دادخواست بدهید اما علی الاصول محاکم رای بر محکومیت نمی دهند. مجموع دیه ۲۲۵ میلیون تومان میباشد . و اما دیه از مبلغی که سالیانه اشخاص پرداخت می کنند واریز می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

  • سلام تازمانی که به پزشکی قانونی مراجعه نکنید و درصد دیه را مشخص نکنند نمی توان مبلغ دقیقی را اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

 • سلام ببخشید وقتی شوهر بر اثر تصادف جان خودرا از دست دهد دارای فرزند هم باشد وپدرو مادرش هم در قید حیاط باشن همسر و فرزند چقدر بهشون میرسه و پر و مادر چقد ممنون میشم جواب بدید

  • سلام وقتتون بخیر.نظریه اول:۲سایدگی حارصه درحال التیام قدام زانوی چپ۲:کبودی درمراحل انتهایی جذب داخل ران راست۳:شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازوی چپ۴:شکستگی دنده های اول ودوم سمت چپ(غیر محیط قلب)۵:شکستگی دنده های اول ودوم سمت راست.ومعاینه مجدد سه ماه بعد الزامی مباشد خواهش میکنم حدودی هم شده بگین چقدر دیه تعلق میگیره ممنون از سایت بینظیرتون

   • سلام وقت شما بخیر با تشکر از حسن نظرتان، در همین مقاله پیش رو دیه سال 1402 مقادیر دیه را مفصل و جزئی نوشته شده و برای درصد دقیق دیه فقط باید ابتدا منتظر درصد تعیینی از طرف پزشکی قانونی بود سپس نظر داد. موفق باشید.

  • سلام ابتدا باید پزشکی قانونی درصد جراحات را مشخص نماید و با توجه به درصدی که تعیین می نماید می توان میزان دیه را اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

 • سلام من همین ماه یه درگیری داشتم طرف رو با پنجه بکس زدم صورتش کبود شد بغل گونه تش ۶ تا بخیه خورد روی سرشم خراشیده شد اگر شکایت کنه مبلغ تقریبی دیه و مجازات بنده چقدر است؟

  • سلام باید ابتدا پزشکی قانونی اظهارنظر کند و بر مبنای درصدی که پزشکی قانونی محاسبه نموده دیه مشخص می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

   • سلام وقت بخیر
    با موتور تصادف کردم سما راست صورتم و دستم خیلی شدید روی آسفالت کشیده شده و خون ریزی هم داشت حالا پزشک قانونی زده حارصه آیا جراحت دامیه حتما باید بخیه بشه یا نه ؟
    ممنون

    • اگر جراحت اعث پارگی گوشت شده و باعث خون ریزی شود دامیه حسوب می شود و نیازی به بخیه نمی باشد ولی اگر خراش پوست باشد بدون اینکه خونریزی حادث شود حارصه است ؛ در خصوص شما با این فرض که گوشت پاره نشده حارصه اعلام نموده است نه دامیه ولیکن امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی برای شما وجود دارد برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه و تصادفات در ارتباط باشید.

 • سلام عباس جلالی هستم پسرم بر اثر تصادف فوت شدند اردیبهشت ۴۰۲ نفر پشتی دست راستَش طول درمان داره و پرونده از آمار کسر شده و دیه پسر من رو ندادند و گفتند که تا پایان طول درمان حکم قطعی صادر میشه.. گفتند میتونم ۲۰ درصد از دیه رو بگیرم.. سئوال اگر ۲۰ درصد رو بگیرم و مابقی رو موکول کنم به سال بعد به قیمت سال جدید بقیه دیه رو می‌دهند یا چون سال قبلش ۲۰ درصد رو گرفتم به همون سال قبل محاسبه میشود؟

  • سلام شرکت بیمه مکلف است دیه شخص ثالث را در هر زمان به نرخ روز پرداخت کند بنابراین در فرض سوال 80 درصد باقیمانده به نرخ روز پرداخت میشود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل بیمه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام بنده تصادف داشتم که از ناحیه درشت نی قسمت زانو دچار شکستگی و خرد شدگی شدم نظریه پزشکی قانونی زده شکستگی خردشدگی ناحیه فوقانی درشت نی پای چپ رائ صادر شده چهار پنجم از یک سوم از یک دوم بابت خردشدگی بزرگ نی که التیام یافته ولی شکستگی قید نشده آیا تاثیری در دیه دارد اگه اعتراض کنم

  • سلام هر درصدی که توسط پزشکی قانونی به مرجع قضایی اعلام می گردد برای قاضی اعتبار و ملاک برای صدور حکم هست. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

  • سلام پنج درصد دیه می شود 45 میلیون تومان و دیه سال 1402، 900 میلیون تومان می باشد و برای دیه ماه حرام فقط برای فوت می باشد که یک سوم به دیه سال اضافه می گردد و می شود یک میلیارد و دویست میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • با سلام و احترام
  ساییدگی سمت راست چانه و کبودی مخاط راست لب بالا را پزشک قانونی اعلام کرده پنج صدم درصد دیه کامل. می خواستم بدونم قاضی همین رو حکم میده یا خیر و قیمت رو محاسبه کنید. ممنون

  • با سلام مبلغ دیه شما 450 هزار تومان می باشد و معمولا نظریه پزشکی قانونی را دادگاه تایید میکند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر جناب، ۲ تا نیم درصد کامل و سه‌ هزارم کامل و سه دهم کامل و یک درصد کامل و سه درصد کامل، جناب چقدر میشن؟ میشه لطف کنید بگین

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • سلام وقتتون بخیر
  من دهم شهریور تصادف کردم آیا جزو ماه حرام محسوب میشه؟؟ چون بعضی جاها خواندم که ماه صفر است و جزو ماه حرام میباشد
  با تشکر از پاسخ‌دهی شما

  • سلام ابتدا باید اعلام کنیم ماه های حرام ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب می باشد و دوما اگر منظور از سوال شما که در مورد گرفتن دیه می باشد که پرسیدید در ماه حرام ، باید خدمت شما عرض کنیم که برای افزایش دیه فقط برای فوت محسوب می شود که به آن تغلیظ دیه می گویند، تغلیظ دیه تنها برای جرم قتل صورت می گیرد و برای جراحات هرگز تغلیظ دیه در نظر گرفته نمی شود و معنی تغلیظ هم یعنی یک سوم به دیه اضافه می شود مثلا دیه که 900 میلیون هست می شود یک میلیارد و صد میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • با سلام من اردیبهشت توی درگیری سرم 8 تا بخیه خورد پزشک قانونی زده دامیه دو درصد دیه مگه هر بخیه 18 میلیون نیست الان رای اومده من اعتراض بزنم ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام شما یک آسیب دیدید که قاضی طبق جراحت و آن ضربه برای شما درصد تعیین کرده و دو درصد می شود 18 میلیون و همچین حرفی صحیح نیست که بابت هر بخیه 18 میلیون باید دیه تعیین شود و غلط هست به شما دو درصد دیه تعلق گرفته کلا می شود 18 میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر من انگشت دوم و سوم دست چپم حین کار بوسیله دستگاه شکسته و پارگی هم داره و ۱۲تا بخیه خورده،واسه گرفتن خسارت دستم حتما باید شکایت کنم و پزشک قانونی برم یا بدون شکایت کردن هم میتونم خسارات بگیرم از بیمه

  • سلام وقت شما هم بخیر بله برای دریافت خسارت و دیه حتما باید روال قانونی را بگذارنید و شکایت خود را ثبت نمایید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

  • سلام بابت دیسک کمر دقیق نمی توان نظر داد. بین 5 تا 10 درصد با توجه به وضعیت قبلی دیسک کمرتان و قسمت های آسیب دیده دیه دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

  • سلام دو هزارم دیه می شود 1 میلیون 800 هزار تومتن و سه هزارم دیه می شود 2 میلیون و 700 هزار تومان برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

    • سلام مجدد بله آن یک واحد و تعداد آن می باشد مانند اینکه می گویند یک صد هر دیه ای تعدادی دارد و واحدی درست محاسبه شد برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی تلفنی نمایید. موفق باشید.

    • سلام من تصادف داشتم و دوماه استراحت پزشکی داشتم و بعد دوماه استراحت جواب پزشک قانونی 1 درصد دیه کامل انسان بوده
     درحالی که طرف مقابل من جای زخمی نداشت و فقط کبودی بوده 53 ملیون دیه به ایشون تعلق گرفته ممنون میشم راهنمایی کنید

   • سلام ۱۳درصد دیه و ارش درنظر گرفته شده، اینکه سوالم از اساتید محترم، در محل کار از ارتفاع افتادم مهره دوم گردنم شکست و مهره چهارمم دیسک برداشت. شما در جدول بالا دیه دیسک کمر رو زدید ۴۵۰ملیون، راهنمائی داشته باشید لطفا

    • سلام 13 درصد دیه میشود 117 میلیون تومان، در جدول کل دیسک این مبلغ میباشد و دیه شما طبق نظر پزشکی قانونی میباشد و نظر پزشکی قانونی تمام ابعاد و جزییات را درنظر میگیرد و طبق فرمول دقیق خودشان محاسبه مینمایند چنانچه نسبت به نظریه پزشکی قانونی شک دارید می توانید اعتراض بزنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

 • سلام من سال ۱۴۰۰ کتفم در رفت و دادگاه تا ۱۴۰۲ طول کشید الان رای دادگاه نوشته « ۴ درصد دیه کامل در مدت یک سال قمری از زمان وقوع صادر و اعلام میگردد »
  اول میخواستم ببینم،منظور از یکسال قمری،از تاریخ اعلام رای به بعد است یا از همان ۱۴۰۰،
  یعنی طرف کی باید دیه رو پرداخت کنه.
  بعد من یک ماه نتونستم سر کار برم و کلی هزینه دکتر،دارو و فیزیوتراپی دادم،اونا رو باید چیکار کنم ؟
  ممنون از شما

 • سلام
  بنده ب علت شکستگی دست در محل کار سه درصد غرامت پزشکی بهم تعلق گرفته بیمه نیروهای مسلح می‌خوام بدونم این سه درصد چقدر میشه
  ممنون

  • سلام اگر منظور سوالتان این می باشد که سه درصد دیه چقدر می شود مبلغ مورد نظر 27 میلیون می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

  • سلام مورد اول 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.و مورد دوم 45 میلیون تومان می شود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

  • سلام سه هزارم دیه می شود 2 میلیون 700 هزار تومان یک ونیم هزارم دیه می شود 1میلیون 350 هزارتومان دو هشتادم دیه می شود 22 میلیون 500 هزارتومان برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی نمایید.

 • سلام خسته نباشید من پارسال تصادف کردم گونه چپم ازسه ناحیه شکست ک میخواستن بشکافتن بیارسرجاش تصمیم گرفتن عمل نکنن خودش جوش بخوره خوب شده ولی ن مثل اول واینکه ابروم دچارپارگی له شده حدودچهارپنج شکاف بودبخیش کردن والان قسمتی ازابروم رفته فکم هم پارگی کوچیکی داشت بخیه شداونم ونزدیک سه ماه کندی فک وموقع خوردن و خمیازه بادست مواظب فکم بودم وخیلی کم بازمیشدحدوددوسانت ازریشم ازبین رفته چشم چپم خونریزی کرده بودوحدودیه هفته بسته بود وتقریبا هفتاددرصدصورتم خراشیدگی داشت والان زیرچشم چپم وروی بینیم رنگ پوستم فرق داره بابقیه صورتم به نظرتون دیه صورتم چقدرمیشه

  • سلام شما بایستی از قاضی مجددا درخواست ارجاع به پزشکی قانونی بخواهید تا مجددا معاینه بشید.
   در خصوص ریش قاضی به کارشناس ارجاع می دهد و ارش تعیین می‌ گردد . ارش مبلغی هست که توسط قاضی مشخص می شود.
   دیه خراشیدگی صورت ۹ میلیون تومان می باشد.
   در خصوص ابرو نیز اگر روییده شود ارش دارد و قسمتی از آن نرویده باشد دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
   در خصوص سایر اعضا صورت بایستی پزشکی قانونی به صورت دقیق نظر دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی نمایید.

 • سلام خسته نباشید
  ممکنه دیه من رو حساب کنین ، پزشک قاونی چیزی ننوشته فعلا

  1.خراشیدگی حارصه در قسمت قدامی تحتانی ساق پا راست
  2.ساییدگی خارصه در قسمت خلفی میانی ران راست
  3.جراحت بخیه شده دامیه در خلف مچ پای راست
  4.جراحت بخیه شده دامیه در انگشتان پای راست
  5.شکستگی در بند انتهایی انگشت اول پای راست

  ممنون میشم لطف میکنید

 • سلام حکم برای من اومده، ممنون میشم برام حساب کنید:
  ۱. یک صدم بابت دامیه سرین راست
  ۲. یک صدم بابت حارصه آرنج راست و مچ دست راست
  ۳. یک صدم بابت حارصه ابروی راست
  ۴. دو فقره یک صدم از یک بیستم دیه کامل بابت حارصه های بندهای انگشت شست دست راست
  ۵. یک صدم بابت ارش حارصه های شانه راست و قدام قفسه سینه

 • سلام من نامه پزشک قانونی رو خوندم ولی متوجه نشدم چقدر دیه تعلق میگیره لطفا بگید ممنون
  متن نامه این هست :
  1-کبودی پیشانی چپ . ساعد چپ و قوزک داخلی پای چپ . 2-سائیدگی بالای شانه چپ حارصه . 3-سائیدگی بند ابتدایی انگشت اول و دوم دست راست حارصه صدمات فوق بر اثر اصابت با جسم سخت حدود یک روز قبل ایجاد شده است . ارش بند 2 معادل نیم درصد دیه کامل انسان است از ناحیه ساق چپ متالم است که در حال حاضر فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح میباشد . نیاز به معاینه مجدد ندارد

  • سلام
   کبودی پیشانی چپ : دیه آن دو میلیون و هفتصد هزار تومان
   ساعد چپ و قوزک داخلی پای چپ : دیه ۹۰۰ هزار تومان
   ۲- ساییدگی بالای شانه چپ حارصه : ۴/۵ میلیون تومان
   ۳- ساییدگی ابتدایی انگشت اول و‌ دوم دست راست حارصه بر اثر جسم سخت حدود ۲ میلیون تومان
   ۴- ارش بند ۲ معادل نیم درصد دیه کامل : ۴/۵ تومان
   جمعا چهارده میلیون و ششصد هزار تومان برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • سلام روز بخیر ممنون میشم دیه رو حساب کنید
  دو دهم درصد دیه کامل+سه هزارم دیه کامل+یک و نیم هزارم دیه کامل+ دو فقره نیم صدم دیه کامل+یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل+دو فقره یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل

  • سلام و وقت بخیر
   دو دهم دیه کامل : ۱۸۰ میلیون تومان
   سه هزارم دیه کامل : دو میلیون و هفتصد هزار تومان
   یک و نیم هزارم دیه کامل : یک میلیون و سیصد پنجاه هزار تومان
   دو فقره نیم صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
   یک صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
   دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   دو فقره یک صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   بریا اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره نمایید.

    • موضوع کارافتادگی باید در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح گردد و در صورت تایید توسط کمیسیون مذکور درصد کارافتادگی تعیین می شود.

   • سلام میشه لطفا بگین دیه من چقدرمیشه؟ممنون میشم
    ۱.سیاه شدگی و تورم چشم سمت چپ۲ساییدگی حارصه ناحیه قدام چانه ونوک بینی۳.ساییدگی عمیق دامیه مخاط لب فوقانی۴.کبودی لب وتورم۵.ساییدگی حارصه قدام مچ دست چپ،پشت دست راست در۲ناحیه وخلف آرنج راست۶.ساییدگی حارصه خلف بندابتدایی انگشت دوم دست راست۷.کبودی بندابتدایی انگشت دوم دست راست۸.ساییدگی حارصه فوقانی قدام ران راست همراه باتورم۹.پارگی دامیه مخاط لب فوقانی۱۰شکستگی ثلث فوقانی ریشه دندان های۱_۱که ساقط شده محسوب میشود)۲تاش کاملا ازریشه شکستگی.۱۱.شکستگی قسمت نمایان دندان پیشین ک منجربه سیاه شدگی شده ودندان مذکورسیاه شده محسوب میشود۱۲.شکستگی ب میزان۲۰درصدازقسمت پیشین۱۳تورم و پل قدام بینی مشهوداست

 • سلام خسته نباشید ران پای من استخونش از وسط نصف شد و از زانو تا بالای ران پلاتین هست ک بخیه هس همه اش چقد میشه دیه من؟ممنونم از زحماتتون

   • سلام خسته نباشید اگه امکان داره جواب سوال منم بدین رای برا من اومده چهل و پنج صدم دیه کامل ، شکستگی دنده میزان دو چهلم ، یک صدم دیه ، شکستگی دست ۱۶ درصد دیه کامل ، ارش زیر بغل ۱ درصد دیه کامل ، ارش به میزان چهار درصد

 • سلام من سلام من بر اثر تصادف ساق پام از دوجا شکسته ب طور خرد شدگی و لاله گوشم ۵ بخیه بر اثر تصادف ساق پام از دوجا شکسته ب طور خرد شدگی و لاله گوشم ۵ بخیه و گیجگاه سرم ۱۴ بخیه ب نظر شمت چقدر دیه میگیرم..ممنون میشم بگید

  • سلام دیه ساق پا ۱۶ درصد دیه کامل و‌دیه گیجگاه ارش دارد که قاضی مشخص مینماید اگر لاله گوش از بین رفته باشه یک ششم دیه کامل دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

   • سلام وقت شما بخیر، ماه های حرام عبارتند از ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب هستند و صفر جزو ماه حرام نمی باشد و چیزی به عنوان دو برابر شدن دیه وجود ندارد و در ماه های حرام چنانچه منجر به فوت شود یک سوم به مبلغ دیه اضافه می گردد به طور مثال دیه که 900 میلیون هست یک سوم 300 میلیون اضافه می شود و مجموع آن یک میلیارد و دویست میلیون می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پشت دست راست و چپ و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت حارصه بستر ناخن انگشت سوم دست راست چقدر میشود؟

 • سلام صبح بخیر پرداخت یک درصد دیه کامل انسان مسلمان از باب ناحیه جراحت قدام ثلث فوقانی بازوی راست و قدام ثلث تحتانی ساعد چپ (هریک حارصه)
  ۹ میلیون تومان می شود یا ۱۸ میلیون تومان
  چون داخل پرانتز نوشته هر یک حارصه
  منظورشون دقیقا نفهمیدم که یکی حساب میشه یا جداگانه؟

  • سلام شما فرمودید مبلغ یک درصد دیه که می شود 9 میلیون تومان. حال ممکن هست این یک درصد مجموع چند ضربه و جراحت باشد که مجموع آن این مقدار شده است برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل متخصص دیه مشاوره نمایید.

   • سلام‌وقت بخیر من درماه آبان ۱۴۰۲ دچار تصادف شدم‌ ودر بهمن ماه ۱۸ میلیون از بیمه برای درمانم گرفتم الان بعد از شش ماه یه چهر در صد برای پارگی رباط صلیبی و پنج هزارم دیه برای کشیدگی رباط جانبی برام پزشگی قانونی نوشته لطف میکنید بفرمایید چقدر میشه و اینکه دیه به نرخ ۱۴۰۲ محاسبه میشه یا ۱۴۰۳ چون من یه مقدار گرفتم ممنون میشم پاسخ بدید

    • سلام وقت شما هم بخیر در نوشته و متن شما دقیق نوشته نشده که چهار هست یا چهل؟ و اینکه هر درصد دیه در سال 1403 دوازده میلیون هست و پس هر درصد که هست در 12 میلیون ضرب کنید و در مورد پنج هزارم دیه که هر هزارم دیه یک میلیون و دویست هزارتومان هست در 5 ضرب کنید و در مورد بخش آخر سوال شما بله دیه به نرخ روز میباشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

  • سلام برای من زده دامیه بند دوم انگشت دوم دست راست و شکستگی بند سوم انگشت دوم دست راست خواستم ببینم اینا دیه هاشون جداست؟ دودرصد از یک سوم یک دهم دیه کامل چقد میشه؟

   • با سلام بله دیه ها معمولا جدا جدا محاسبه میشود و درصدی که شما فرستاده یا برای یکی از آن ها میباشد یا شاید هم باهم محاسبه کردند ولیکن چیزی که شما فرستادی مبلغش 600 هزار تومان میشود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

 • سلام شب بخیر جمع پرداخت یک درصد دیه کامل انسان مسلمان از باب ناحیه جراحت قدام ثلث فوقانی بازوی راست و قرآن ثلث تحتانی ساعد چپ( هر یک حارصه) چقدر مبلغ پرداخت دیه می شود

 • سلام‌زده‌ یک پنجم‌ از چهار پنجم از یک‌سوم‌ از یک‌ دهم دیه کامل بابت شکستگی‌بند‌اول انگشت چهارم‌دست چپ‌ که بدون‌عیب بهبود‌یافته.یعنی‌چقد میشه؟؟؟

 • با سلام خسته نباشید سوالم اینه برای من پزشکی قانونی زده شکستگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی راست وقوزک خلفی مچ پای راست ودرشت نی راست به صورت مطلوب التیام یافته ارش دررفتگی مچ پای راست از مفصل تیبیوتالار به میزان چهار درصد از دیه کامل تعیین میگردد صدمات وارده منجر به محدودیت حرکت مچ پای راست وبه تبع ان نقض، عضوی شده که جهت این نقض عضو ارش بمیزان چهار وشش دهم درصد از دیه کامل تعیین میگردد میزان دیه ای که تعلق میگیره چقده چجوری محاصبه میکنن با تنکیو وری ماچ

 • من بعداز چندروز رفتم پزشک قانونی که بیشتر زخم هام خوب شده بودن بااینکه از جراحتم و خونریزام عکس داشتم ولی پزشک قانونی قبول نکرد.تکلیفم چی میشه…؟

  • سلام
   باید بعد از حادثه مراجعه می کردید در صورت نظریه پزشکی قانونی و عدم اعلام آسیب های وارده اعتراض نموده تا کمیسیون پزشکی موضوع را مجدد بررسی کند.

 • سلام پزشکی قانونی واسه من ۱۰ مورد ثبت کرده بعد آخرش زده ارش تورم سمت چپ پیشانی و گونه راست هرکدام جداگانه یک دهم درصد(۰/۱ ٪) دیه کامل انسان اعلام میشود. چقدر دیه به من تعلق میگیره؟ تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *