دیه سال 1402

دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

در این مقاله آشنا میشوید با: نرخ دیه سال 1402، دیه ماه های حرام، درصد دیه سال 1402، دیه اعضای بدن، دیه دست و پا، دیه گوش و کمر و دیه سر و دیه چشم، دیه دندان و سایر اعضای بدن، نرخ دیه سال 1402، دیه جنین، دیه سیلی، چرا دیه زن نصف مرد است، معنی قاعده دیه زن نصف مرد است. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

دیه ماه های حرام سال 1402

با اضافه کردن ثلث مبلغ دیه در ماه های عادی (نهصد میلیون تومان)، دیه در ماه های حرام سال 1402 که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بدست می‌آید.

از 23 دی الی 21 بهمن
از 28 تیر الی 26 مرداد
از 31 اردیبهشت الی 29 خرداد
از 30 خرداد الی 27 تیر

درصدهای دیه سال 1402

مقدار درصد از دیه کامل

یک دهم درصد دیه کامل

دو دهم درصد دیه کامل

نیم درصد دیه کامل

یک درصد دیه کامل

دو درصد دیه کامل

ده درصد دیه کامل

مبلغ دیه به تومان

900.000

1.800.000

4.500.000

9.000.000

18.000.000

90.000.000

دیه اعضای بدن سال 1402

قبل از آنکه ادامه مطلب را مطالعه کنید، توجه داشته باشید که مبلغ دیه نهایی طبق معاینه پزشکی قانونی مشخص میشود. مبالغ درج شده که در قسمت زیر مشاهده میکنید به صورت تقریبی بوده و ممکن است با دیه ای که برای شما تعیین شده است، متفاوت باشد.

نام عضو بدن

دیه اعضای جفتی مانند چشم, گوش, دست, پا

شکستگی استخوان

خردشدگی استخوان

شکستگی دنده قلب

شکستگی سایر دنده ها

شکستگی بینی

مبلغ دیه

هر یک 50 درصد و هر دو عضو 100 درصد

یک پنجم دیه عضو

یک سوم دیه عضو

حدود 22.5 میلیون تومان

حدود 9 میلیون تومان

حدود 87 میلیون تومان

دیه دست در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی دست

دیه شکستگی انگشت دست

دیه انگشت دست

دیه قطع انگشت دست

دیه شکستگی استخوان کف دست

دیه شکستگی مچ دست

دیه از کار افتادگی انگشت دست

دیه مچ دست

دیه هر بخیه دست

دیه بخیه انگشت دست

مبلغ دیه به تومان

90.000.000

18.000.000

90.000.000

45.000.000

90.000.000

90.000.000

60.000.000

450.000.000

9.000.000

1.800.000

دیه پا در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی پا

دیه شکستگی ساق پا

دیه شکستگی مچ پا

دیه شکستگی پا با پلاتین

دیه شکستگی قوزک پا

دیه شکستگی مچ پا با پلاتین

دیه شکستگی کف پا

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستگی ران پا با پلاتین

دیه پارگی رباط صلیبی

دیه شکستگی انگشت پا

دیه کبودی ران پا

دیه کبودی ساق پا

دیه پارگی مینیسک زانو

دیه بخیه پا

دیه پارگی رباط مچ پا

مبلغ دیه به تومان

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

72.000.000

18.000.000

2.700.000

2.700.000

72.000.000

18.000.000

27.000.000

دیه گوش در سال 1402

نام عضو بدن

دیه دو گوش

دیه پارگی گوش

دیه شکستگی یک گوش

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

150.000.000

90.000.000

دیه کمر در سال 1402

نام عضو بدن

دیه دیسک کمر

دیه مهره کمر

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

90.000.000

دیه سر در سال 1402

نام عضو بدن

دیه شکستگی سر

دیه هر بخیه سر

مبلغ دیه به تومان

180.000.000

18.000.000

دیه چشم در سال 1402

نام عضو بدن

دیه کبودی چشم

دیه دو چشم

دیه قرمزی داخل چشم که تعیین مقدار ممکن نباشد

دیه کبودی زیر چشم

مبلغ دیه به تومان

2.700.000

900.000.000

ارش

2.700.000

دیه دندان در سال 1402

نام عضو بدن

دیه همه دندان ها

دیه شکستگی دندان

دیه یک دندان(مبنا28)

دیه دندان جلو

مبلغ دیه به تومان

900.000.000

31.500.000

31.500.000

45.000.000

دیه سایر اعضای بدن در سال 1402

نام عضو بدن

دیه بند انگشت

دیه کبودی بدن

دیه شکستگی گونه

دیه خراش صورت

دیه دنده شکسته

دیه خونریزی مغزی

دیه زیبایی صورت

دیه شکستگی کتف

دیه شکستگی بازو

دیه حارصه

دیه بخیه پیشانی

دیه کبودی بازو

دیه شکستگی مهره گردن

دیه طحال

دیه پارگی یک لب

دیه پارگی ابرو

مبلغ دیه به تومان

30.000.000

2.700.000

90.000.000

9.000.000

9.000.000

300.000.000

225.000.000

90.000.000

90.000.000

9.000.000

18.000.000

2.700.000

ارش

ارش

150.000.000

18.000.000

دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است. در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد. همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد، باید دیه پرداخت شود.

برای هر گونه مشاوره تخصصی در مسائل مربوط به دیه می توانید با وکلای دادپویان مشاوره تلفنی حقوقی داشته باشید.

مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین کشور، هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی یا مال دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. در خصوص مقابله با آسیب های جسمی، پرداخت دیه و ارش مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که پرداخت دیه در مواردی به عنوان مجازات اصلی مرتکب در نظر گرفته می شود و در برخی موارد نیز به جای قصاص باید دیه پرداخت شود.

دیه سال1402

نرخ دیه سال 1402

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جز حسب اعلام قوه قضائیه در سال 1402 به تومان.

۱- دیه کامل در ماه غیر حرام 900 میلیون تومان.

۲- دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود.

۳- یک دینار شرعی 900 هزار تومان.

۴- یک درهم شرعی 90 هزار تومان.

۵- یک نفر شتر 9 میلیون تومان.

۶- یک ده هزارم دیه کامل 90 هزار تومان.

۷- یک هزارم دیه کامل 900 هزار تومان.

۸- یک صدم دیه کامل (یک درصد دیه کامل) 9 میلیون تومان.

یک درصد دیه کامل سال 1402

یک درصد دیه کامل در سال 1402 معادل نه میلیون تومان است. دو درصد دیه کامل سال 1402 معادل هجده میلیون تومان است.

۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد دیه کامل) 4 میلیون و 500 هزار تومان.

۱۰- یک دهم درصد 900 هزار تومان.

۱۱- دو دهم درصد دیه کامل 1 میلیون و 800 هزار تومان.

دیه سال1402

سه دهم درصد دیه کامل سال 1402

برای این که سه دهم درصد دیه کامل را حساب بکنیم، ابتدا باید یک درصد دیه کامل را بدانیم. یک درصد دیه کامل در سال 1402 معادل نه میلیون تومان می باشد. سپس نه میلیون تومان را تقسیم بر ده کرده و حاصل را در سه ضرب می کنیم که می شود دو میلیون و هفتصد هزار تومان.

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل 1402 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۱۳- چهار دهم درصد دیه کامل 3 میلیون و 600 هزار تومان.

۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل 4 میلیون و 500 هزار تومان.

۱۵- شش دهم درصد دیه کامل 5 میلون 400 هزار تومان.

۱۶- هفت دهم دصد دیه کامل 6 میلیون و 300 هزار تومان.

۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل 7 میلیون و 200 هزار تومان.

۱۸- نه دهم درصد دیه کامل 8 میلیون و 100 هزار تومان.

۱۹- یک درصد دیه کامل 9 میلیون تومان.

۲۰- یک و یک دهم درصد دیه کامل 9 میلیون و 900 هزار تومان.

۲۱- یک و دو دهم درصد دیه کامل 10 میلیون و 800 هزار تومان.

۲۲- یک و سه دهم درصد دیه کامل 11 میلیون و 700 هزار تومان.

۲۳- یک و چهار دهم درصد دیه کامل 12 میلیون و 600 هزار تومان.

۲۴- یک و پنج دهم درصد دیه کامل 13 میلیون و 500 هزار تومان.

۲۵- یک و شش دهم درصد دیه کامل 14 میلون و 600 هزار تومان.

۲۶- یک و هفت دهم درصد دیه کامل 15 میلیون و 300 هزار تومان.

۲۷- یک و هشت دهم درصد دیه کامل 16میلون و 200 هزار تومان.

۲۸- یک و نه دهم درصد دیه کامل 17 میلیون و  100 هزار تومان.

۲۹- دو درصد دیه کامل 18 میلیون تومان.

۳۰- دو نیم درصد دیه کامل 22 میلیون و 500 هزار تومان.

۳۱- سه درصد دیه کامل 27 میلیون تومان.

۳۲- سه و نیم درصد دیه کامل 31 میلون و 500 هزار تومان.

۳۳- چهار درصد دیه کامل 36 میلیون تومان.

۳۴- چهار و نیم درصد دیه کامل 40 میلیون و 500 هزار تومان.

۳۵- پنج درصد دیه کامل 45 میلیون تومان.

۳۶- پنج و نیم درصد دیه کامل 49 میلون و 500 هزار تومان.

۳۷- شش درصد دیه کامل 54 میلون تومان.

۳۸- شش و نیم درصد دیه کامل 60 میلون و 500 هزار تومان.

۳۹- هفت درصد دیه کامل 63 میلیون تومان.

۴۰- هفت و نیم درصد دیه کامل 67 میلون 500 هزار تومان.

۴۱- هشت درصد دیه کامل 72 میلیون  تومان.

۴۲- هشت و نیم درصد دیه کامل 76 میلون 500 هزار تومان.

۴۳- نه درصد دیه کامل 81 میلیون تومان.

۴۴- نه و نیم درصد دیه کامل 85 میلون 500 هزار تومان.

۴۵- ده درصد دیه کامل 90 میلیون تومان.

۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل 450 میلیون تومان.

۴۷- ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل) 300 میلیون تومان.

۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل 225 میلیون تومان.

۴۹- خمس (یک پنجم) دیه کامل 180 میلیون تومان.

۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل 144 میلیون تومان.

۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 72 میلیون تومان.

۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل 18 میلیون تومان.

۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل 45 میلیون تومان.

دیه سال1402

حارصه یا دیه شتر چقدر است؟

۵۴- حارصه (یک شتر) 9میلیون تومان.

۵۵- دامیه (دوشتر) 18 میلیون تومان.

۵۶- متلاحمه (سه شتر) 27 میلیون تومان.

۵۷- سمحاق (چهار شتر) 36میلیون تومان.

۵۸- موضعه (پنج شتر) 45 میلیون تومان.

۵۹- هاشمه (ده شتر) 90 میلیون تومان.

۶۰- منقله (پانزده شتر) 135 میلیون تومان.

۶۱- ماء مومه (سی و سه شتر) 297 میلیون تومان.

۶۲- جائفه (ثلث دیه کامل) 300 میلیون تومان.

۶۳- دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) 300 میلیون تومان.

۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار 5 میلیون و 400 هزار تومان.

۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار) 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۶۶- کبودشدن سایر اعضا بدن نصف کبودی صورت یعنی 1 میلیون 350 هزار تومان.

۶۷- سیاه شدن سایر اعضا بدن (سه دینار) 2 میلیون و 700 هزار تومان.

۶۸- سرخ شدن اعضا بدن (ربع دینار) 3 میلیون 600 هزار تومان.

۶۹- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) 18 میلیون تومان.

۷۰- دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) 36 میلیون تومان.

دیه جنین سال1402

دیه جنین چقدر است؟

۷۱- دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یک صد دینار) 90 میلیون تومان.

۷۲- دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) 72 میلیون تومان.

۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل 900 میلیون تومان.

۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان 450 میلیون تومان.

۷۵- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) 675 میلیون تومان.

۷۶- دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده است (شصت دینار) 54 میلیون تومان.

پرکاربردترین سوالت مربوط به دیه

معمولا بیشترین سوالات و در نزاع ها و مبلغ های دیه که دادگاه و پزشکی قانونی بر اساس آن مبلغ دیه را مطرح می کند و اکثر عوام مردم به این سوالات که مقدار دهم یا درصد دیه چه مقدار می باشد و این سوالات در ذهنشان خطور می کند و ما در این بخش پرکاربردترین ها را برایتان محاسبه و در این مقاله برایتان قرار دادیم که به جواب سوالاتتان برسید.

سه دهم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار قیمت سه دهم درصد دیه کامل انسان سال 1402 مبلغ 2 میلیون و 700 هزارتومان می شود.

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل سال 1402

مقدار این معادله از دیه مبلغ 72 میلیون تومان می باشد.

یک دهم دیه کامل چقدر است 1402

مقدار این مبلغ دیه 90 میلیون تومان می باشد.

دو دهم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ دیه 1میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

یک صدم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ دیه 9 میلیون تومان می باشد.

سه صدم دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ 27 میلیون تومان می باشد.

یک سوم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ از دیه 300 میلیون تومان می باشد.

سه هزارم دیه کامل سال 1402 چقدر است

مقدار این مبلغ از دیه 2 میلیون و 700 تومان می شود.

یک و نیم هزارم دیه کامل 1402

مقدار این مبلغ 1 میلیون و 350 هزار تومان می باشد.

نیم درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ از دیه 4 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

دو درصد دیه کامل سال 1402

مقدار این مبلغ از دیه 18 میلیون تومان می باشد.

دیه سیلی سال 1402

دیه سیلی 1402

برای گرفتن دیه سیلی زدن باید آثار جرم توسط نهادهای قضایی مانند پزشکی قانونی به ثبت برسد و با ارائه نظر کارشناس قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد.

تغییر رنگ پوست در بررسی کارشناسان مورد توجه قرار می گیرد، و چنان چه سیلی زدن موجب سیاه شدن پوست شده باشد بالاترین میزان دیه تعیین خواهد شد، پس از آن کبود شدن و در نهایت سرخ شدن پوست می تواند باعث پرداخت دیه سیلی زدن شود. شما میتوانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی میزان پرداخت دیه سیلی را مشخص کرده است، در این قانون آمده: دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل.

در برخی موارد ممکن است صدمات وارده بیشتر از تغییر رنگ پوست باشد و موجب تورم نیز شود. در این صورت قانون گذار در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده در صورتی که صدمات وارده منجر به تورم شود فرد محکوم به پرداخت ارش می باشد، و اگر همراه با تورم تغییر رنگ هم به وجود آمده، علاوه بر ارش، مجرم باید دیه را نیز پرداخت کند. بنابراین تغییر رنگ و تورم منجر به پرداخت دیه و ارش خواهد شد.

هم چنین قانون گذار بیان داشته که باقی ماندن تغییر رنگ پوست و یا محو شدن آن تاثیری در پرداخت دیه ندارد، و اگر این واقعه توسط پزشکی قانونی ثبت شود و سپس آثار جرم از بین برود همچنان شخص محکوم به پرداخت جزای مالی است. 

شاید این امر برای یک سیلی ساده بعید به نظر برسد اما باید گفت این امکان وجود دارد که طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه در ماه های حرام سال 1402 چقدر است؟

ماه های حرام: محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رحب. در این ۴ ماه یک سوم از دیه کامل (300 میلیون تومان) به مبلغ کل دیه (900 میلیون تومان) اضافه می شود که مجموعا معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان محاسبه خواهد شد. برای اطلاع از نرخ دیه سال 1401 کلیک کنید.

چرا دیه زن نصف مرد است

یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص فلسفه و علت تفاوت دیه زن و مرد​، پیرامون چرایی این موضوع است و بدین شکل مطرح می گردد که چرا دیه زن نصف مرد است​؟ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم این پرسش را بررسی کرده و به آن، پاسخ دهیم.

اولین پاسخی که می توان در پرسش چرا دیه زن نصف مرد است، مطرح کرد این است که بر اساس قانون، مرد، ریاست مالی بر خانواده را بر عهده دارد و باید، نفقه زن و فرزند خویش را بپردازد، بنابراین، نبود او، می تواند، آسیب های مالی جبران ناپذیری را به نهاد خانواده، از نظر اقتصادی، وارد آورد و دیه او، می تواند تا حدی از این زیان های وارده بکاهد.

در قانون، برای مردانی که عاقله محسوب می شوند، مسئولیت پرداخت دیه در برخی از جنایات را در نظر گرفته شده است و همین امر، عدم توازن میان تکالیف مردان و زنان را ناشی می شود و از آنجا که در دین اسلام و قواعد آن، هیچ گونه ضرری قابل تصور نیست، شرع و قانون گذار، به تبعیت از شرع، دیه مردان را بیشتر از زنان لحاظ کرده تا به طریقی، توازن را بر قرار سازد.

معنی قاعده دیه زن نصف مرد است

برای توضیح در این باره که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار داد و اندکی در خصوص مفاد مواد قانونی قانون مجازات در خصوص دیه زن و مرد، قبل از سال 1392 و اصلاح و تصویب قانون مجازات جدید، صحبت کرد.

ماده 550 قانون مجازات اسلامی، همچنین، ماده 560 این قانون، به ترتیب، مقرر می دارند: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

و دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

بنابر مواد فوق الذکر، در پاسخ به این پرسش که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید گفت، بر اساس شرع و قانون، دیه زنان، در قتل و در جنایت بر اعضا و منافع بدن که دیه آن ها، یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مرد شود، نصف دیه مردان خواهد بود.

البته، بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌ شود.

همچنین، بر اساس رای رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 که مقرر می دارد:

با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌ بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

امروزه، ما به التفاوت دیه زنان، تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی، پرداخت می شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

130 دیدگاه

 • سلام بنده با یک موتور تصادف کردم. و موتوری پای سمت چپش پنچ تا بخیه خورد. خواستم بدونم دیه بخیه پاش چقدر میشه. یکمم خراش داشت مچ پاش

  • سلام دیه بخیه، اصلا به تعداد بخیه‌ها بستگی ندارد، بلکه مهم‌ترین فاکتورها در تعیین آن، نوع جراحت و محل زخم است. به همین دلیل است که محاسبه دقیق مبلغ دیه بخیه، نیاز به بررسی‌های تخصصی و دقیق پزشکی و قانونی دارد. بعد از تعیین درصد دقیق توسط پزشکی قانونی می توان مقدار دیه آن را گفت.

 • با سلام و وقت بخیر و سپاس از راهنمایی ها
  عرضی داشتم خدمتتون و آن اینکه…
  طبق دادنامه صادره که به طرفین ابلاغ شده، یک دهم درصد از دیه کامل (یعنی معادل ۱۰ درصد از دیه کامل) بابت شکستگی استخوان ران چپ و ۱۵ درصد از دیه کامل نیز بابت ارش محدودیت حرکتی مفصل ران پا رای دادگاه کیفری صادر و قطعی شده و هم اکنون به شعبه اجرای احکام ارسال شده. حال سه سوال از شما دارم.
  ۱) لطفا بفرمایید مجموع دیه طبق رای صادره چقدر می شود؟
  ۲) اصولا شرکت های بیمه برای پرداخت این مبلغ دیه از کدام محل مالی تعهد بیمه طرف خاطی این مبلغ را معمولا به زیان دیده پرداخت می کنند؟ منظورم این است که آیا این مبلغ دیه از همان محل اجباری شخص ثالث که ۹۰۰ میلیون تومن طرف خاطی است و همه رانندگان هم سالیانه ملزم به داشتن و تمدید اجباری شخص ثالث بیمه خود هستند پرداخت می شود؟ یا از سایر قسمت های اختیاری تعهدات مالی شرکت بیمه؟ که اگر به این صورت باشد و سقف تعهد مالی اختیاری این قسمت بیمه خاطی به این مبلغ نرسد الباقی را چگونه می توان مطالبه کرد؟
  ۳) سوال آخر اینکه آیا می توان بعد از گرفتن مجموع این دیه و مختومه شدن پرونده کیفری در دادگاه، با ارائه مدارک هزینه های صورت گرفته به دفاتر خدمات قضایی، طرح دادخواست ضرر و زیان وارده اعم از هزینه های پزشکی ، هزینه های بیمارستان ، هزینه های فیزیوتراپی، از کارافتادگی و مهم تر ضرر و زیان های معنوی و خسارت های وارده را به دادگاه داد و همان متهم را دوباره محکوم کرد و ملزم به پرداخت یا جبران ضرر و زیان های وارده معنوی و خسارت درمان کرد؟ لطفا بفرمایید چنین دادخواستی از طرف دادگاه معمولا بعد از مختومه شدن پرونده و گرفتن دیه قابل رسیدگی هست؟ اگر هست چطور و تحت چه عنوان می توان اقدام کرد؟
  تشکر از پاسخ و وقتی که میگذارید.

  • با سلام تحت عنوان مطالبه خسارت برای هزینه های درمان میتوان دادخواست بدهید اما علی الاصول محاکم رای بر محکومیت نمی دهند. مجموع دیه ۲۲۵ میلیون تومان میباشد . و اما دیه از مبلغی که سالیانه اشخاص پرداخت می کنند واریز می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

  • سلام تازمانی که به پزشکی قانونی مراجعه نکنید و درصد دیه را مشخص نکنند نمی توان مبلغ دقیقی را اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

 • سلام ببخشید وقتی شوهر بر اثر تصادف جان خودرا از دست دهد دارای فرزند هم باشد وپدرو مادرش هم در قید حیاط باشن همسر و فرزند چقدر بهشون میرسه و پر و مادر چقد ممنون میشم جواب بدید

  • سلام وقتتون بخیر.نظریه اول:۲سایدگی حارصه درحال التیام قدام زانوی چپ۲:کبودی درمراحل انتهایی جذب داخل ران راست۳:شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازوی چپ۴:شکستگی دنده های اول ودوم سمت چپ(غیر محیط قلب)۵:شکستگی دنده های اول ودوم سمت راست.ومعاینه مجدد سه ماه بعد الزامی مباشد خواهش میکنم حدودی هم شده بگین چقدر دیه تعلق میگیره ممنون از سایت بینظیرتون

   • سلام وقت شما بخیر با تشکر از حسن نظرتان، در همین مقاله پیش رو دیه سال 1402 مقادیر دیه را مفصل و جزئی نوشته شده و برای درصد دقیق دیه فقط باید ابتدا منتظر درصد تعیینی از طرف پزشکی قانونی بود سپس نظر داد. موفق باشید.

  • سلام ابتدا باید پزشکی قانونی درصد جراحات را مشخص نماید و با توجه به درصدی که تعیین می نماید می توان میزان دیه را اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

 • سلام من همین ماه یه درگیری داشتم طرف رو با پنجه بکس زدم صورتش کبود شد بغل گونه تش ۶ تا بخیه خورد روی سرشم خراشیده شد اگر شکایت کنه مبلغ تقریبی دیه و مجازات بنده چقدر است؟

  • سلام باید ابتدا پزشکی قانونی اظهارنظر کند و بر مبنای درصدی که پزشکی قانونی محاسبه نموده دیه مشخص می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام عباس جلالی هستم پسرم بر اثر تصادف فوت شدند اردیبهشت ۴۰۲ نفر پشتی دست راستَش طول درمان داره و پرونده از آمار کسر شده و دیه پسر من رو ندادند و گفتند که تا پایان طول درمان حکم قطعی صادر میشه.. گفتند میتونم ۲۰ درصد از دیه رو بگیرم.. سئوال اگر ۲۰ درصد رو بگیرم و مابقی رو موکول کنم به سال بعد به قیمت سال جدید بقیه دیه رو می‌دهند یا چون سال قبلش ۲۰ درصد رو گرفتم به همون سال قبل محاسبه میشود؟

  • سلام شرکت بیمه مکلف است دیه شخص ثالث را در هر زمان به نرخ روز پرداخت کند بنابراین در فرض سوال 80 درصد باقیمانده به نرخ روز پرداخت میشود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل بیمه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام بنده تصادف داشتم که از ناحیه درشت نی قسمت زانو دچار شکستگی و خرد شدگی شدم نظریه پزشکی قانونی زده شکستگی خردشدگی ناحیه فوقانی درشت نی پای چپ رائ صادر شده چهار پنجم از یک سوم از یک دوم بابت خردشدگی بزرگ نی که التیام یافته ولی شکستگی قید نشده آیا تاثیری در دیه دارد اگه اعتراض کنم

  • سلام هر درصدی که توسط پزشکی قانونی به مرجع قضایی اعلام می گردد برای قاضی اعتبار و ملاک برای صدور حکم هست. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

  • سلام پنج درصد دیه می شود 45 میلیون تومان و دیه سال 1402، 900 میلیون تومان می باشد و برای دیه ماه حرام فقط برای فوت می باشد که یک سوم به دیه سال اضافه می گردد و می شود یک میلیارد و دویست میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در تماس باشید.

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • با سلام و احترام
  ساییدگی سمت راست چانه و کبودی مخاط راست لب بالا را پزشک قانونی اعلام کرده پنج صدم درصد دیه کامل. می خواستم بدونم قاضی همین رو حکم میده یا خیر و قیمت رو محاسبه کنید. ممنون

  • با سلام مبلغ دیه شما 450 هزار تومان می باشد و معمولا نظریه پزشکی قانونی را دادگاه تایید میکند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر جناب، ۲ تا نیم درصد کامل و سه‌ هزارم کامل و سه دهم کامل و یک درصد کامل و سه درصد کامل، جناب چقدر میشن؟ میشه لطف کنید بگین

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

  • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در همین صفحه دیه سال 1402 که سوال خود را مطرح نمودید به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • سلام وقتتون بخیر
  من دهم شهریور تصادف کردم آیا جزو ماه حرام محسوب میشه؟؟ چون بعضی جاها خواندم که ماه صفر است و جزو ماه حرام میباشد
  با تشکر از پاسخ‌دهی شما

  • سلام ابتدا باید اعلام کنیم ماه های حرام ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب می باشد و دوما اگر منظور از سوال شما که در مورد گرفتن دیه می باشد که پرسیدید در ماه حرام ، باید خدمت شما عرض کنیم که برای افزایش دیه فقط برای فوت محسوب می شود که به آن تغلیظ دیه می گویند، تغلیظ دیه تنها برای جرم قتل صورت می گیرد و برای جراحات هرگز تغلیظ دیه در نظر گرفته نمی شود و معنی تغلیظ هم یعنی یک سوم به دیه اضافه می شود مثلا دیه که 900 میلیون هست می شود یک میلیارد و صد میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • با سلام من اردیبهشت توی درگیری سرم 8 تا بخیه خورد پزشک قانونی زده دامیه دو درصد دیه مگه هر بخیه 18 میلیون نیست الان رای اومده من اعتراض بزنم ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام شما یک آسیب دیدید که قاضی طبق جراحت و آن ضربه برای شما درصد تعیین کرده و دو درصد می شود 18 میلیون و همچین حرفی صحیح نیست که بابت هر بخیه 18 میلیون باید دیه تعیین شود و غلط هست به شما دو درصد دیه تعلق گرفته کلا می شود 18 میلیون تومان. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر من انگشت دوم و سوم دست چپم حین کار بوسیله دستگاه شکسته و پارگی هم داره و ۱۲تا بخیه خورده،واسه گرفتن خسارت دستم حتما باید شکایت کنم و پزشک قانونی برم یا بدون شکایت کردن هم میتونم خسارات بگیرم از بیمه

  • سلام وقت شما هم بخیر بله برای دریافت خسارت و دیه حتما باید روال قانونی را بگذارنید و شکایت خود را ثبت نمایید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

  • سلام بابت دیسک کمر دقیق نمی توان نظر داد. بین 5 تا 10 درصد با توجه به وضعیت قبلی دیسک کمرتان و قسمت های آسیب دیده دیه دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

  • سلام دو هزارم دیه می شود 1 میلیون 800 هزار تومتن و سه هزارم دیه می شود 2 میلیون و 700 هزار تومان برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

    • سلام مجدد بله آن یک واحد و تعداد آن می باشد مانند اینکه می گویند یک صد هر دیه ای تعدادی دارد و واحدی درست محاسبه شد برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی تلفنی نمایید. موفق باشید.

    • سلام من تصادف داشتم و دوماه استراحت پزشکی داشتم و بعد دوماه استراحت جواب پزشک قانونی 1 درصد دیه کامل انسان بوده
     درحالی که طرف مقابل من جای زخمی نداشت و فقط کبودی بوده 53 ملیون دیه به ایشون تعلق گرفته ممنون میشم راهنمایی کنید

 • سلام من سال ۱۴۰۰ کتفم در رفت و دادگاه تا ۱۴۰۲ طول کشید الان رای دادگاه نوشته « ۴ درصد دیه کامل در مدت یک سال قمری از زمان وقوع صادر و اعلام میگردد »
  اول میخواستم ببینم،منظور از یکسال قمری،از تاریخ اعلام رای به بعد است یا از همان ۱۴۰۰،
  یعنی طرف کی باید دیه رو پرداخت کنه.
  بعد من یک ماه نتونستم سر کار برم و کلی هزینه دکتر،دارو و فیزیوتراپی دادم،اونا رو باید چیکار کنم ؟
  ممنون از شما

  • سلام از تاریخ قطعیت رای محاسبه می گردد ‌ و خسارت های درمان را می توان مطالبه نمود، برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام
  بنده ب علت شکستگی دست در محل کار سه درصد غرامت پزشکی بهم تعلق گرفته بیمه نیروهای مسلح می‌خوام بدونم این سه درصد چقدر میشه
  ممنون

  • سلام اگر منظور سوالتان این می باشد که سه درصد دیه چقدر می شود مبلغ مورد نظر 27 میلیون می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

  • سلام مورد اول 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.و مورد دوم 45 میلیون تومان می شود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

  • سلام سه هزارم دیه می شود 2 میلیون 700 هزار تومان یک ونیم هزارم دیه می شود 1میلیون 350 هزارتومان دو هشتادم دیه می شود 22 میلیون 500 هزارتومان برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی نمایید.

 • سلام خسته نباشید من پارسال تصادف کردم گونه چپم ازسه ناحیه شکست ک میخواستن بشکافتن بیارسرجاش تصمیم گرفتن عمل نکنن خودش جوش بخوره خوب شده ولی ن مثل اول واینکه ابروم دچارپارگی له شده حدودچهارپنج شکاف بودبخیش کردن والان قسمتی ازابروم رفته فکم هم پارگی کوچیکی داشت بخیه شداونم ونزدیک سه ماه کندی فک وموقع خوردن و خمیازه بادست مواظب فکم بودم وخیلی کم بازمیشدحدوددوسانت ازریشم ازبین رفته چشم چپم خونریزی کرده بودوحدودیه هفته بسته بود وتقریبا هفتاددرصدصورتم خراشیدگی داشت والان زیرچشم چپم وروی بینیم رنگ پوستم فرق داره بابقیه صورتم به نظرتون دیه صورتم چقدرمیشه

  • سلام شما بایستی از قاضی مجددا درخواست ارجاع به پزشکی قانونی بخواهید تا مجددا معاینه بشید.
   در خصوص ریش قاضی به کارشناس ارجاع می دهد و ارش تعیین می‌ گردد . ارش مبلغی هست که توسط قاضی مشخص می شود.
   دیه خراشیدگی صورت ۹ میلیون تومان می باشد.
   در خصوص ابرو نیز اگر روییده شود ارش دارد و قسمتی از آن نرویده باشد دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
   در خصوص سایر اعضا صورت بایستی پزشکی قانونی به صورت دقیق نظر دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی نمایید.

 • سلام خسته نباشید
  ممکنه دیه من رو حساب کنین ، پزشک قاونی چیزی ننوشته فعلا

  1.خراشیدگی حارصه در قسمت قدامی تحتانی ساق پا راست
  2.ساییدگی خارصه در قسمت خلفی میانی ران راست
  3.جراحت بخیه شده دامیه در خلف مچ پای راست
  4.جراحت بخیه شده دامیه در انگشتان پای راست
  5.شکستگی در بند انتهایی انگشت اول پای راست

  ممنون میشم لطف میکنید

 • سلام حکم برای من اومده، ممنون میشم برام حساب کنید:
  ۱. یک صدم بابت دامیه سرین راست
  ۲. یک صدم بابت حارصه آرنج راست و مچ دست راست
  ۳. یک صدم بابت حارصه ابروی راست
  ۴. دو فقره یک صدم از یک بیستم دیه کامل بابت حارصه های بندهای انگشت شست دست راست
  ۵. یک صدم بابت ارش حارصه های شانه راست و قدام قفسه سینه

 • سلام من نامه پزشک قانونی رو خوندم ولی متوجه نشدم چقدر دیه تعلق میگیره لطفا بگید ممنون
  متن نامه این هست :
  1-کبودی پیشانی چپ . ساعد چپ و قوزک داخلی پای چپ . 2-سائیدگی بالای شانه چپ حارصه . 3-سائیدگی بند ابتدایی انگشت اول و دوم دست راست حارصه صدمات فوق بر اثر اصابت با جسم سخت حدود یک روز قبل ایجاد شده است . ارش بند 2 معادل نیم درصد دیه کامل انسان است از ناحیه ساق چپ متالم است که در حال حاضر فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح میباشد . نیاز به معاینه مجدد ندارد

  • سلام
   کبودی پیشانی چپ : دیه آن دو میلیون و هفتصد هزار تومان
   ساعد چپ و قوزک داخلی پای چپ : دیه ۹۰۰ هزار تومان
   ۲- ساییدگی بالای شانه چپ حارصه : ۴/۵ میلیون تومان
   ۳- ساییدگی ابتدایی انگشت اول و‌ دوم دست راست حارصه بر اثر جسم سخت حدود ۲ میلیون تومان
   ۴- ارش بند ۲ معادل نیم درصد دیه کامل : ۴/۵ تومان
   جمعا چهارده میلیون و ششصد هزار تومان برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • سلام روز بخیر ممنون میشم دیه رو حساب کنید
  دو دهم درصد دیه کامل+سه هزارم دیه کامل+یک و نیم هزارم دیه کامل+ دو فقره نیم صدم دیه کامل+یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل+دو فقره یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل

  • سلام و وقت بخیر
   دو دهم دیه کامل : ۱۸۰ میلیون تومان
   سه هزارم دیه کامل : دو میلیون و هفتصد هزار تومان
   یک و نیم هزارم دیه کامل : یک میلیون و سیصد پنجاه هزار تومان
   دو فقره نیم صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
   یک صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
   دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   دو فقره یک صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
   بریا اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره نمایید.

    • موضوع کارافتادگی باید در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح گردد و در صورت تایید توسط کمیسیون مذکور درصد کارافتادگی تعیین می شود.

   • سلام میشه لطفا بگین دیه من چقدرمیشه؟ممنون میشم
    ۱.سیاه شدگی و تورم چشم سمت چپ۲ساییدگی حارصه ناحیه قدام چانه ونوک بینی۳.ساییدگی عمیق دامیه مخاط لب فوقانی۴.کبودی لب وتورم۵.ساییدگی حارصه قدام مچ دست چپ،پشت دست راست در۲ناحیه وخلف آرنج راست۶.ساییدگی حارصه خلف بندابتدایی انگشت دوم دست راست۷.کبودی بندابتدایی انگشت دوم دست راست۸.ساییدگی حارصه فوقانی قدام ران راست همراه باتورم۹.پارگی دامیه مخاط لب فوقانی۱۰شکستگی ثلث فوقانی ریشه دندان های۱_۱که ساقط شده محسوب میشود)۲تاش کاملا ازریشه شکستگی.۱۱.شکستگی قسمت نمایان دندان پیشین ک منجربه سیاه شدگی شده ودندان مذکورسیاه شده محسوب میشود۱۲.شکستگی ب میزان۲۰درصدازقسمت پیشین۱۳تورم و پل قدام بینی مشهوداست

 • سلام خسته نباشید ران پای من استخونش از وسط نصف شد و از زانو تا بالای ران پلاتین هست ک بخیه هس همه اش چقد میشه دیه من؟ممنونم از زحماتتون

   • سلام خسته نباشید اگه امکان داره جواب سوال منم بدین رای برا من اومده چهل و پنج صدم دیه کامل ، شکستگی دنده میزان دو چهلم ، یک صدم دیه ، شکستگی دست ۱۶ درصد دیه کامل ، ارش زیر بغل ۱ درصد دیه کامل ، ارش به میزان چهار درصد

 • سلام من سلام من بر اثر تصادف ساق پام از دوجا شکسته ب طور خرد شدگی و لاله گوشم ۵ بخیه بر اثر تصادف ساق پام از دوجا شکسته ب طور خرد شدگی و لاله گوشم ۵ بخیه و گیجگاه سرم ۱۴ بخیه ب نظر شمت چقدر دیه میگیرم..ممنون میشم بگید

  • سلام دیه ساق پا ۱۶ درصد دیه کامل و‌دیه گیجگاه ارش دارد که قاضی مشخص مینماید اگر لاله گوش از بین رفته باشه یک ششم دیه کامل دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

   • سلام وقت شما بخیر، ماه های حرام عبارتند از ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب هستند و صفر جزو ماه حرام نمی باشد و چیزی به عنوان دو برابر شدن دیه وجود ندارد و در ماه های حرام چنانچه منجر به فوت شود یک سوم به مبلغ دیه اضافه می گردد به طور مثال دیه که 900 میلیون هست یک سوم 300 میلیون اضافه می شود و مجموع آن یک میلیارد و دویست میلیون می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

 • سلام سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پشت دست راست و چپ و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت حارصه بستر ناخن انگشت سوم دست راست چقدر میشود؟

 • سلام صبح بخیر پرداخت یک درصد دیه کامل انسان مسلمان از باب ناحیه جراحت قدام ثلث فوقانی بازوی راست و قدام ثلث تحتانی ساعد چپ (هریک حارصه)
  ۹ میلیون تومان می شود یا ۱۸ میلیون تومان
  چون داخل پرانتز نوشته هر یک حارصه
  منظورشون دقیقا نفهمیدم که یکی حساب میشه یا جداگانه؟

  • سلام شما فرمودید مبلغ یک درصد دیه که می شود 9 میلیون تومان. حال ممکن هست این یک درصد مجموع چند ضربه و جراحت باشد که مجموع آن این مقدار شده است برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل متخصص دیه مشاوره نمایید.

 • سلام شب بخیر جمع پرداخت یک درصد دیه کامل انسان مسلمان از باب ناحیه جراحت قدام ثلث فوقانی بازوی راست و قرآن ثلث تحتانی ساعد چپ( هر یک حارصه) چقدر مبلغ پرداخت دیه می شود

 • سلام‌زده‌ یک پنجم‌ از چهار پنجم از یک‌سوم‌ از یک‌ دهم دیه کامل بابت شکستگی‌بند‌اول انگشت چهارم‌دست چپ‌ که بدون‌عیب بهبود‌یافته.یعنی‌چقد میشه؟؟؟

 • با سلام خسته نباشید سوالم اینه برای من پزشکی قانونی زده شکستگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی راست وقوزک خلفی مچ پای راست ودرشت نی راست به صورت مطلوب التیام یافته ارش دررفتگی مچ پای راست از مفصل تیبیوتالار به میزان چهار درصد از دیه کامل تعیین میگردد صدمات وارده منجر به محدودیت حرکت مچ پای راست وبه تبع ان نقض، عضوی شده که جهت این نقض عضو ارش بمیزان چهار وشش دهم درصد از دیه کامل تعیین میگردد میزان دیه ای که تعلق میگیره چقده چجوری محاصبه میکنن با تنکیو وری ماچ

 • من بعداز چندروز رفتم پزشک قانونی که بیشتر زخم هام خوب شده بودن بااینکه از جراحتم و خونریزام عکس داشتم ولی پزشک قانونی قبول نکرد.تکلیفم چی میشه…؟

  • سلام
   باید بعد از حادثه مراجعه می کردید در صورت نظریه پزشکی قانونی و عدم اعلام آسیب های وارده اعتراض نموده تا کمیسیون پزشکی موضوع را مجدد بررسی کند.

 • سلام پزشکی قانونی واسه من ۱۰ مورد ثبت کرده بعد آخرش زده ارش تورم سمت چپ پیشانی و گونه راست هرکدام جداگانه یک دهم درصد(۰/۱ ٪) دیه کامل انسان اعلام میشود. چقدر دیه به من تعلق میگیره؟ تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *