پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

در این مقاله آشنا میشوید با: پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟ حق بیمه کارگری یا کارمندی، مزایای پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، حق بیمه کارگر چیست؟ پرداخت حق بیمه کارگری 1403، نحوه محاسبه حقوقی بیمه تامین اجتماعی 1403. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

جهت هرگونه مشاوره حقوقی با وکیل بیمه و قانون کار، می توانید با وکیل بیمه تامین اجتماعی در ارتباط باشید.

حق بیمه کارگری یا کارمندی چگونه محاسبه می شود؟

حق بیمه کارگری با کارمندی تفاوتی ندارد و هر دو یک تعریف یکسان دارند. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند.

البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. ۳۰% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. از این ۳۰%، کارفرما باید ۲۳% و کارگر باید ۷% را بپردازند. البته تمامی این ۳۰% را خود کارفرما پرداخت می‌کند، اما ۷% آن از حقوق خود کارگر است.

همچنین ۳% از این ۲۳% مربوط به بیمه بیکاری است تا کارگر در زمان بیکار شدن بتواند از مزایای آن استفاده کند. حق بیمه کارگری در فیش حقوقی با نام «حق بیمه» ثبت خواهد شد.

حق بیمه را کارفرما باید ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که تاخیری در پرداخت صورت بگیرد، سازمان کارفرما را جریمه خواهد کرد. باید گفت که در این مورد، جریمه‌ای از کارگر دریافت نمی‌شود، بلکه کارفرما باید آن را بپردازد.

مزایای پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما

بیمه کارگری برای کارگران مزایای زیادی دارد. این مزایا نسبت به اینکه خود فرد اقدام به بیمه خویش فرما کند، خیلی بهتر خواهد بود. مهم‌ ترین مزایا بیمه کارگری شامل موارد زیر است:

در زمانی که کارگر یا کارمند دچار بیماری یا حادثه‌ای شود، از بیمه می‌تواند غرامت تا حد تعریف شده‌ دریافت کند.

خانم‌هایی که باردار هستند، می‌توانند از کمک هزینه بارداری استفاده کنند.

امکان دریافت کمک هزینه ازدواج برای کارگران وجود دارد.

پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

هزینه ‌های مربوط به عینک طبی، ویلچر، سمعک و غیره تا حد معینی و بر اساس شرایط خاصی قابل پرداخت است.

امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد.

در صورت آسیب در زمان کار، کارگر می‌تواند هزینه‌های درمانی خود را دریافت کند.

نکته اصلی اینکه کارگر به این صورت حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند. در صورتی که بخواهد خود را به صورت خویش فرما بیمه کند، ماهانه باید هزینه بالایی را بپردازد.

حق بیمه کارگری از کدام پرداختی‌ها کم می‌شود؟

کارفرما باید هر ماه لیست حقوق کارگران و کارمندان خود را کسر کند. در فهرست ارسال شده، حق بیمه کارگران از موارد زیر کسر خواهد شد:

 • حقوق، دستمزد، مزد.
 • کار اضافه، نوبت کاری، حق الزحمه.
 • حق حضور در جلسات.
 • کمک هزینه‌های خانه.
 • ایاب و ذهاب.
 • نسبت کاری.
 • مزیت‌های مستمر شغلی.
 • فوق ‌العاده شغل‌های سخت.
 • مزد روزهای تعطیل.
 • پاداش مستمر.
 • وجوه پرداخت به کارگران. کارمزدی.
 • دریافتی کارآموزان.

البته همانطور که در بالا نوشتیم، در فیش حقوقی، ستونی به نام حق بیمه وجود دارد که کل مبلغ کم شده را نشان می‌دهد.

مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند چیست؟

در شرایط زیر، کارفرما می‌تواند به جز حق بیمه، موارد زیر را هم از حقوق کارگر کم کند. این مسئله شامل موارد زیر است:

 • برداشت حق بیمه و مالیات.
 • برداشت قسط‌های وام دریافتی کارگر از کارفرما (دریافت مساعده).
 • در صورت سکونت کارگران در خانه‌های سازمانی کارفرما.
 • خرید کارگر از فروشگاه تعاونی شرکت.
 • در صورت اشتباه در واریز.

البته شرایط بیمه شدن توسط کارفرما را هم باید در نظر بگیرید. در صورتی که کارگر عضو کارگاه یا کارخانه یا شرکت نباشد و کارفرمایی از روی نسبت فامیلی، حق بیمه را رد کند، در این حالت، مشمول جریمه سنگینی خواهد شد.

بیمه کارگری شامل موارد زیر نمی‌شود:

کارفرما نمی‌تواند به دلیل پرداخت بیمه کارگری از حقوق زیر مبلغی در پرداخت کسر کند. این حقوق شامل موارد زیر است:

 • عیدی (پرداخت عیدی اجباری و بر عهده کارفرماست.)
 • حق سفر و ماموریت.
 • پاداش نهضت سواد آموزی.
 • حق همسر.
 • هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری.
 • حق شیر.
 • حق التضمین.
 • مزایای آخر سال و خسارت اخراج.
 • پاداش مربوط به پیشرفت تولید.
 • بازخرید روزهای مرخصی.

بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی

باید گفت که این دو فرق چندانی باهم ندارند و دارای مزایای یکسانی می باشند. تنها تفاوت آنها در وظیفه آنهاست، کارگران کارهای یدی انجام می دهند در حالی که کارمندان وظایف و کارهای فکری را بر عهده دارند. به صورت کلی هرکسی از این دو قشر عزیز و محترم  می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای تامین اجتماعی بهرمند شوند.

عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چه تبعاتی دارد؟

مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی هر کار فرمایی موظف است کارگران را بیمه کند و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که طرف قرارداد با کارگر و سایر افراد است.

کارفرمایان طبق قانون کار وظیفه دارند کارگرانی را که مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی هستند را بیمه نموده و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی متحمل تعقیب کیفری و  پرداخت جریمه ای 2 تا 10 برابر حق بیمه ای می شوند که باید پرداخت می کرده و نکرده اند.

تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما

در ماده 2 قانون کار بیان شده است: (کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.)

مفهوم تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است که کارگران را بیمه کرده و 23 درصد از مجموع 30 درصدی حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده است که پرداخت آن، هم چون حق مسکن، از جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است.

به دلیل این که مسائلی چون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور ارتباط مستقیمی دارند، اگر کارگر و کارفرما در مواردی برخلاف این قانون توافق کنند، اما سپس کارگر از توافقات قبلی پشیمان شود، می تواند از کارفرما شکایت کند.

در صورت شکایت کارگر، تمام توافقات قبلی از اعتبار ساقط می شوند، زیرا قانون اجازه توافق غیر از موارد قانونی را به کارگر و کارفرما نداده است.

پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

طبق ماده 148 قانون کار: (کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.)

در کل 30 درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تامین اجتماعی پرداخت شود که از این 30 درصد 23 درصد بر عهده کارفرما بوده و 7 درصد مابقی آن را خود کارگر باید پرداخت کند که این 7 درصد هم کارفرما از حقوق خود کارگر کسر نموده و همراه با 23 درصد به اداره تامین اجتماعی تحت عنوان حق بیمه پرداخت می کند .

طبق ماده 36 قانون بیمه تامین اجتماعی : (کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده اش به سازمان تامین اجتماعی می‌ باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.)

پس به عنوان ضمانت اجرای حقوقی می توان به این ماده استناد کرد که کارفرما ملزم است  سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند. مطابق با ماده 1 قانون کار : (کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.)

تکلیف به پرداخت حق بیمه با شروع رابطه کاری

حق بیمه کارگر از وجوهی محسوب می‌شود که به حکم قانون تامین اجتماعی، برای بهره‌مندی از مزایای مشخصی، نزد این سازمان پرداخت خواهد شد. تمام اشخاصی که به واسطه قبول شغل و ایجاد رابطه استخدامی در ازای دریافت مزد، مطابق قانون و با امضای قرارداد کار استخدام می‌شوند، مشمول دریافت حقوق، مزایا و حق بیمه هستند.

با شروع رابطه کاری و برقراری قرارداد استخدام ، کارگر وظیفه دارد مطابق توافقاتی که با کارفرما داشته است، وظایف شغلی خود را انجام دهد و محل کار را بدون هماهنگی با کارفرما ترک نکند.

در مقابل، کارفرما نیز وظایفی را برعهده دارد که پرداخت حقوق، مزایا و حق بیمه از مهم‌ ترین و شاخص‌ترین این وظایف هستند. پرداخت حق بیمه یکی از قواعد آمره محسوب می‌شود که با هدف حمایت از کارگران تصویب شده است و لزوما باید توسط کارفرما انجام شود.

حق بیمه کارگر چیست؟

یکی از مزایایی که کارگر با شروع رابطه کاری از آن بهره‌مند خواهد شد، دریافت حق بیمه است. البته باید این نکته را مطرح کنیم که حق بیمه به ‌هیچ ‌عنوان نباید مستقیم به خود کارگر پرداخت شود.

یعنی کارفرما نمی‌تواند با کارگر این طور توافق کند که هزینه حق بیمه را به خودش بپردازد و باید کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند.

در واقع چنانچه کارفرمایی مبلغی را به صورت مستقیم به کارگر بپردازد ولی حق بیمه‌ او را نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند، در این حالت این اقدام او تخلف محسوب می‌شود.

حتی اگر مبلغی که به کارگر پرداخت شده است، چندین برابر مبلغ حق بیمه او باشد، در این ‌صورت باز هم کارفرما به ‌دلیل انجام ندادن تکلیف قانونی خود، یعنی پرداخت نکردن حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی، متخلف شناخته‌ می‌شود و مشمول جریمه خواهد بود.

مطابق قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید حق بیمه کارگر را به اضافه سهم خود، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. این مساله یک قانون آمره است و حتی الزامی وجود ندارد که در متن قرارداد کارگر، درباره آن توضیحی نوشته شده باشد.

پرداخت حق بیمه کارگری 1403

هر ساله با تعیین حقوق کارگر توسط شورای عالی کار، مشخص می‌شود که حق بیمه‌ای که کارفرما باید در خصوص این بیمه ‌شده، بپردازد، دقیقا چه مقدار و چه مبلغی است.

همچنین مشخص خواهد شد که مبلغ دقیق سهم کارگر از حق بیمه چقدر خواهد بود. البته این نکته را باید تاکید کنیم که مطابق قانون تامین اجتماعی، سهم کارگر به‌ صورت ثابت ۷ درصد و سهم بیمه کارفرما ۲۳ درصد خواهد بود.

پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما چگونه است؟

به ‌این ‌ترتیب در پاسخ به اشخاصی که همواره این سوال را می‌پرسند که بیمه کارگری چقدر است  یا این سوال متداول که (چند درصد بیمه رو کارفرما میده) باید پاسخ دهیم که حق بیمه سال 1403 نیز مانند سال‌های گذشته همان 30 درصد است ولی با توجه به افزایش مبلغ حقوق و مزایا، این مبلغ نیز تغییر می‌کند، با این حال 7 درصد سهم کارگر و 23 درصد سهم کارفرما ثابت است و مجموعا معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر باید توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

کارفرما مطابق قانون مکلف است که اقدامات مربوط به مراجعه به سازمان تامین اجتماعی، رد کردن لیست بیمه کارگران و تکالیف مرتبط با پرداخت بیمه کارگری را انجام دهد.

چنانچه کارفرما مدعی شود که به ‌دلیل پایین بودن درآمد کارگاه یا محل کار، توانایی پرداخت حق بیمه یا حقوق و مزایای کارگر را ندارد، این عذر پذیرفته نیست و مرتکب تخلف شده است.

حتی اگر شخص کارگر، به ‌دلیل شرایط و وضعیت خود، ناچار شود که رابطه‌ استخدامی را بدون بهره ‌مندی از حقوق و مزایای قانونی و حق بیمه بپذیرد، بازهم کارفرما مشمول جریمه خواهد شد.

نحوه محاسبه حقوق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳ کارگران و کارفرمایان

گفته شد که مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳ با توجه به حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن تعیین می‌شود. به‌ طور کلی عوامل موثر در مقدار حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ۱۴۰۳ عبارتند از:

حقوق روزانه کارگر (مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ برای ماه‌های ۳۱ روزه 74,050,568 و برای ماه‌های ۳۰ روزه 71,661,840 ریال است.)

بن کارگری (مبلغ بن کارگری سال ۱۴۰۳ برای تمام ماه‌های سال 14,000,000 ریال است.)

حق مسکن (مبلغ حق مسکن سال ۱۴۰۳ برای تمام ماه‌های سال 9,000,000 ریال است.)

معمولا مقدار حق بیمه در هر سال، بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(تعداد روز های کارکرد * پایه حقوق روزانه) + (حق مسکن + بن کارگری) * سی درصد

براساس فرمول محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳ مبلغ حق بیمه همیشه ۳۰ درصد بیمه تامین اجتماعی از دستمزد واقعی و مبلغ دریافتی حقوق است.

البته تمام این ۳۰ درصد را کارفرما، پرداخت نمی‌کند و  کارگر هم سهم خودش را در پرداخت حق بیمه دارد. درصد سهم بیمه کارفرما در سال ۱۴۰۳ و کارگر در نرخ بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳ هر سال ثابت است و فقط مبلغ دریافتی و بن کارگری تغییر می‌‌کند.

درصد سهم بیمه کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳

براساس قانون ۲۳ درصد از ۳۰ درصد پرداخت حق بیمه با کارفرماست. ۳ درصد از این ۲۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری است و ۲۰ درصد دیگر نیز سهم اصلی کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران است.

تمام نرخ حق بیمه کارفرما ۱۴۰۳ و سهم کارفرما، باید کامل پرداخت شود. اگر کارفرمایی حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد بود.

درصد سهم بیمه کارگر در حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳

سهم کارگر از پرداخت حق بیمه هم ۷ درصد است. این مبلغ هر ماه از حقوق کارگر کسر می‌شود. حق بیمه کارگر ۱۴۰۳ هم بر همین اساس محاسبه می‌شود.

مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

نرخ حق بیمه ۱۴۰۳ با تعداد روزهای کاری و حقوق دریافتی ارتباط مستقیم دارد. مبلغ حق بیمه سال 1403 هم برای شش ماه اول سال (ماه‌های 31 روزه) و شش ماه دوم سال (ماه‌های 30 و 29 روزه)  متفاوت است.

کل قیمت بیمه تامین اجتماعی پرداختی (۳۰ درصد) در سال ۱۴۰۳ برابر است:

برای ماه‌های 31 روزه ۲۹.۱۱۵.۱۷۰ ریال

برای ماه‌های 30 روزه ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان موظف هستند تا کلیه کارکنان خود را با عقد قرارداد کتبی، بیمه کنند. میزان حق بیمه کارگران، معادل 30 درصد از کل حقوق و دستمزد آنان است که از این 30 درصد، 7 درصد سهم کارگر و 23 درصد سهم کارفرما است.

بنابراین برای محاسبه دقیق حق بیمه کارگر باید ابتدا حقوق و دستمزد کارگر را مشخص کرد. حقوق و دستمزد کارگر، شامل موارد زیر است:

 • مزد یا حقوق ثابت.
 • پاداش‌های نقدی و غیر نقدی.
 • حق سنوات.
 • حق اولاد.
 • حق مسکن.
 • حق بن کارگری.
 • حق ایاب ‌و ذهاب.

پس از تعیین حقوق و دستمزد کارگر، 7 درصد از حق بیمه که سهم کارگر است از حقوق وی کسر خواهد شد. باقی‌ مانده این 30 درصد یعنی همان 23 درصد، سهم کارفرما از بیمه کارگر است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

برای مثال اگر حقوق و دستمزد یک کارگر 10 میلیون تومان باشد، سهم کارگر از حق بیمه 700 هزار تومان و سهم کارفرما 2 میلیون 300 هزار تومان خواهد بود.

در صورتیکه نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری راجع به موضوعات حقوقی و یا کیفری با وکیل پایه یک دادگستری داشتید، میتوانید با موسسه حقوقی دادپویان تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *