برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

در این مقاله آشنا میشوید با: برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم، مالیات بر ارث چیست؟ اظهارنامه مالیات برارث، عدم پرداخت مالیات برارث چه عواقبی دارد؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است و به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ قانون جدید مالیات بر ارث و قوانین قبلی مالیات بر ارث، مراحل پرداخت مالیات بر ارث چیست؟ مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده مالیات بر ارث، معافیت مالیات بر ارث، مالیات بر ارث مغازه، مالیات بر ارث خودرو، مالیات بر ارث مسکن، مالیات بر ارث سپرده بانکی، برای مالیات بر ارث کجا باید رفت، اداره مالیات بر ارث غرب تهران، اداره مالیات بر ارث شمال تهران، اداره مالیات بر ارث شمیرانات، اداره مالیات بر ارث شرق تهران، اداره مالیات بر ارث مرکز تهران، اداره مالیات بر ارث جنوب تهران. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مالیات بر ارث چیست؟

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت به موجب نص صریح قانون مالیات های مستقیم در یافت می نماید به این شرح که:

هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث یا نماینده قانونی آنها باید ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام نمایند تا رسما وراث متوفی مشخص گردند و همچنین مکلفند ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و در اظهارنامه ای  که فرم های مخصوص که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث حین فوت  و اموال و دارایی ها و بدهی ها،هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق و مسلم  متوفی را نظیر مهریه همسر درج نمایند.

برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

اظهارنامه مالیات برارث

این اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرار می گیرند و پس از ارزیابی اموال و دارایی های ابرازی یا شناسایی شده توسط خود سازمان به نرخ روز و کسر دیون و واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن نتیجه رسیدگی خود را به وراث ابلاغ می نماید و هر یک از وراث به نسبت سهم الارث خود ملزم به پرداخت مالیات متعلقه خواهند شد.

و در حقیقت بدون پرداخت این نوع از مالیات امکان هر گونه نقل و انتقال به صورت رسمی ممنوع خواهد بود و در حقیقت پرداخت این نوع مالیات از ارکان اساسی تنظیم سند رسمی می باشد و دولت با استفاده از این ضمانت اجرای قوی به هدف خود نائل خواهد شد.

و این وظیفه قانونی به وسیله مشاور مالیاتی متخصص دراین زمینه می تواند برای وراث مزایای خاصی داشته و آنها را از خطرات جبران ناپذیر نجات داده.

عدم پرداخت مالیات برارث چه عواقبی دارد؟

چنان چه وراث مالیات بر ارث خود را نپردازند، نمی توانند مالکیت دارایی های شخص متوفی را به نام خود انتقال دهند و در نتیجه اجازه فروش و انتقال سند و هیچ دخل و تصرفی در آن ها نخواهند داشت.

طبق قوانین قبلی مالیات بر ارث، بعد از فوت شخص در صورتی که اموالی از وی به ورثه برسد، وراث یا وکیل آنها (شخصی که از جانب آن ها دارای وکالتنامه رسمی باشد) باید ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ فوت به سازمان امور مالیاتی مراجعه نماید و اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث را تسلیم نماید در غیر این صورت مشمول جریمه می شدند.

ولی در قوانین جدید مالیات بر ارث، «تاریخ روز» جایگزین جریمه شده است.

بدین معنی که میزان مالیات بر ارث مطابق تاریخ روز مراجعه به سازمان امور مالیاتی محاسبه می شود. یعنی اگر شخص سال 95 فوت شود و وراث وی سال 99 برای به اداره دارایی مراجعه کنند، اداره داریی میزان مالیات بر ارث را برای آن ها مطابق سال 99 محاسبه می کند و بدیهی است که دیگر شخص جریمه تاخیر نمی پردازد.

میزان مالیات بر ارث چقدر است و به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که در بحث مالیات بر ارث وجود دارد این است که مالیات بر ارث به چه صورت محاسبه می شود و چقدر از میزان ارث باید بابت مالیات پرداخت شود؟

برای پاسخ به این سوال باید بدانید که قوانین مالیات بر ارث برای سال های قبل از 1395 و بعد از سال 1395 با هم متفاوت است. چرا که در تاریخ 95/01/01 قوانین جدید در ارتباط با این موضوع ابلاغ شده است.

در واقع افرادی که قبل از سال 95 فوت شده اند طبق قوانین قبل از سال 95 و متوفیان بعد از تاریخ 1 فرودین 95 طبق قوانین جدید با آن ها برخورد خواهد شد.

قانون جدید مالیات بر ارث و قوانین قبلی مالیات بر ارث

 • مطابق قانون قبلی مالیات بر ارث (متوفیان قبل از 01/01/95) دو عامل بر میزان مالیات بر ارث تاثیر گذار هستند:

1- دارایی ها و تعهدات و دیون شخص متوفی (ترکه متوفی).

2- تعداد وراث.

در واقع برای اشخاصی که قبل از سال 95 فوت شده اند، میزان مالیات بر اساس این دو عامل، بدین ترتیب محاسبه می شود که در ابتدا ماترک متوفی ارزش گذاری شده، پس از کسر دیون و هزینه ها آن گاه سهم هر ورثه مشخص می شود و پس از اعمال معافیت های در صورتی که نیاز باشد، طبق جدول قانون مالیات های مستقیم، میزان مالیات بر ارث هر ورثه تعیین و پرداخت می شود. پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث، امکان انتقال ترکه متوفی فراهم می شود.

 • اما در قانون جدید مالیات بر ارث (متوفیان بعد از 01/01/95)، در ابتدا اموال باقی مانده متوفی طبقه بندی شده و بر اساس گروه مرتبط، نرخ های مالیاتی متفاوت برای هر طبقه در هر دسته لحاظ می شود.

بر این اساس مهم ترین عامل برای تعیین میزان مالیات بر ارث طبقه ای است که شخص وارث در آن قرار دارد. این طبقه بندی به شرح زیر می باشد:

 1. وراث طبقه اول شامل: پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان، فرزندان فرزندان.
 2. وراث طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر، فرزندان برادر و خواهر.
 3. وراث طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها.

بر اساس این دسته بندی نرخ مالیات برای هر دسته متفاوت است و به طور کلی کمترین درصد نرخ مالیات بر ارث برای طبقه اول می باشد و برای طبقه دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر می شود.

علاوه بر این طبقه بندی نرخ مالیات برای هرکدام از داریی های شخص متوفی متفاوت است و به شرح زیر می باشد: (این ارقام برای افراد طبقه اول می باشد و طبق توصیح گفته شده برای طبقه دوم و سوم بیشتر می شود).

 • نرخ مالیات بر ارث برای املاک و حق واگذاری محل= 1.5 برابر نرخ های ماده 59
 • نرخ مالیات بر ارث انواع وسایل نقلیه = 2%
 • نرخ مالیات بر ارث برای انواع سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادر و سود آن ها = 3%
 • نرخ مالیات بر ارث سهام، سهام الشرکه و حق تقدم آن ها= 1.5 برابر نرخ های ذکر شده در ماده 143(سپرده ها و سهام طبق آخرین مبلغ و به نرخ روز محاسبه می شوند).
 • نرخ مالیات بر ارث حق الامتیاز و سایر حقوق مالی= 1.5 برابر نرخ های ماده 143
 • نرخ مالیات بر ارث ایرانیان متوفی خارج از کشور=10%

نرخ مالیات های بیان شده برای متوفیان سال 95 به بعد می باشد و اگر مشمول معافیت های قبل از سال 95 هستید باید نرخ مالیات خود را بر اساس قوانین قبلی محاسبه کنید. شما می توانید با وکیل ارث مشاوره حقوقی داشته باشید.

برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

مراحل پرداخت مالیات بر ارث چیست؟

ابتدا باید به اداره مالیاتی در محدوده آدرس شخص متوفی مراجعه نمود و برای تشکیل پرونده اقدام نمایید. برای تشکیل پرونده یکسری مدارک نیاز است که در ادامه ذکر شده اند.

مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده مالیات بر ارث

 • فرم اظهارنامه مالیات بر ارث.

این فرم را هم می‌توان در زمان تشکیل پرونده از خود اداره مالیات گرفت و هم می توان از سایت اداره مالیات به آدرس (http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/121281) دانلود کرد. در این فرم اطلاعات فرد فوت شده و وراث و اموال به ارث رسیده نوشته می شود.

 • کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی.
 • کپی کارت ملی متوفی.
 • کپی گواهی فوت صادره از ثبت احوال.
 • کپی برابر با اصل انحصار وراث.
 • کپی صفحه اول شناسنامه وراث.
 • کپی کارت ملی وراث.

و در صورتی که نماینده شما (وکیل) کار را انجام می‌دهد:

 • وکالت نامه شخص وکیل.
 • کپی شناسنامه.
 • کارت ملی.

مابقی مدارک با توجه به صفحه دوم اظهارنامه یا همان لیست اموال متوفی باید تهیه گردد. برای مثال:

 • درصورتی که در اظهارنامه، ملکی برای شخص متوفی وجود اشته باشد در این صورت کپی سند و بنچاق (زمین، ملک، آپارتمان و غیره) و عوارض شهرداری ملک یا کپی پایان کار مورد نیاز می باشد.
 • در صورتی که نیازمند استعلام حساب باشید، کپی دفترچه حساب ها و یا سپرده‌های بانکی و اعلام شماره حساب های بانکی در اظهارنامه باید انجام شود.
 • درصورتی که شخص متوفی برای حج ثبت نام کرده باشد کپی فیش حج را باید به مدارک بالا اضافه نمایید.
 • هم چنین کپی برگه های سهام شرکت ها، کپی برگه سبز و کارت ماشین، کپی اجاره نامه و پروانه کسب مغازه و عوارض شهرداری، قبوض تلفن های ثابت یا همراه یا هر شماره ای که به نام متوفی است و… مدارکی هستند که با توجه به لیست اموال ذکر شده در اظهار نامه ممکن است به ارائه هر کدام از آن ها نیاز باشد.

پس از تشکیل پرونده تحویل اظهارنامه مالیاتی، اداره مالیات پرونده شما را به یکی از کارشناسان خود ارجاع می دهد که آن را «ممیزی» می نامند به اصطلاح می گویند تعیین ممیزی صورت گرفته است.

بعد از آن از طرف اداره مالیات با توجه به شلوغی و تعداد پرونده ممیزی یک نوبت برای شما تعیین می شود که پرونده شما را بررسی کنند.

بعد از بررسی های لازم، نسبت به اظهارنامه شما و اموال اعلام شده از طرف شما برای ادارات مربوطه نامه نگاری صورت گرفته و استعلام اموال گرفته می شود.

در این مرحله شما (یا نماینده شما) باید این استعلامات را به ادارت مربوطه ببرید و جواب استعلامات را برای ممیزی برگردانید (در این استعلام از ادارات مربوطه پرسیده می شود که ارزش این اموال چقدر است و اظهارات شما راستی آزمایی می شود).

ممیزی با توجه به جوابیه استعلامات و جدول درصد مالیات بر ارث، میزان مالیات بر ارث را برای شما مشخص می کند و در نهایت یک فیش به شما می دهد.

شما می توانید آن مبلغ را در بانک ملی یا از طریق کارت خوان موجود در اداره مالیات پرداخت کنید (توصیه می شود از طریق کارتخوان موجود در اداره مالیات پرداخت صورت گیرد که در این حالت پرداختی شما سریع تر به پرونده شما اضافه می شود).

بعد از پرداخت، گواهی پرداخت مالیات به شما داده می شود و شما به همراه آن گواهی و گواهی انحصار وراثت اجازه تصاحب اموال و انتقال مالکیت اموال را دارید.

معافیت مالیات بر ارث

برای مالیات بر ارث مواردی در جهت معافیت از مالیات وجود دارد و این مسئله در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال ۹۵ بازنگری شد. اکنون معافیت مالیات بر ارث در موارد زیر اعمال می‌شود:

 • اموال و دارایی شهدای انقلاب اسلامی که به وراث طبقات اول و دوم رسیده است.
 • اثاث البیت محل زندگی متوفی. اثاث البیت یعنی وسایل ضروری برای زندگی.
 • اموال و دارایی‌هایی وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و دستگاه‌های دولتی.

وجوه بازنشستگی، وظیفه و پس‌ انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، بازخرید خدمت، اخراج، مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی، وجوه پرداختی از طریق موسسه‌های بیمه یا بیمه‌گذار و یا کارفرما اعم از انواع بیمه عمر و زندگی، خسارت فوت.

مالیات بر ارث مغازه

براساس قوانین جدید میزان مالیات بر ارث مغازه برای متوفیان بعد از سال ۹۵ به میزان ۳ درصد قیمت اعلام شده مغازه توسط کارشناس رسمی اداره مالیات است. براساس این قوانین همچنین به میزان ۳ درصد از قیمت اجناس داخل مغازه مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

مالیات بر ارث خودرو

براساس قوانین سهم مالیات بر ارث خودرو معادل ۲ درصد از ارزش و قیمت تعیین شده خودرو از طریق کارشناس صالح سازمان امور مالیاتی است.

البته باید بدانید که این مبلغ و درصد مربوط به طبقه اول وراث بوده و مطابق با قانون مالیات بر ارث خودرو برای دیگر طبقات به ترتیب دو و چهار برابر می‌شود.

مالیات بر ارث مسکن

در مورد مالیات بر ارث ساختمان مسکونی در مرحله نخست باید ارزش ساختمان از طریق کمیسیون املاک سازمان امور مالیاتی به نرخ روز تعیین شود. پس از آن برای هر یک از طبقات یک میزان مالیات مخصوص در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال: برای طبقه اول ورثه این مالیات به میزان ۷.۵ درصد از ارزش تعیین شده ملک به نرخ روز خواهد بود.

این مالیات به ترتیب برای وراث دیگر طبقات متفاوت می‌شود. به طوری که وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب باید ۲ و ۴ برابر وراث طبقه اول مالیات پرداخت کنند. شما می توانید با وکیل ارث مشاوره حقوقی داشته باشید.

برای پرداخت مالیات بر ارث کجا مراجعه کنیم

مالیات بر ارث سپرده بانکی

مالیات بر ارث سپرده بانکی به میزان سه درصد از موجودی حساب بانکی متوفی است و البته این نرخ برای موسسات مالی و اعتباری به میزان ۱۰% افزایش می‌یابد.

برای مالیات بر ارث کجا باید رفت

مراجعه به اداره مالیات بر ارث مربوطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا مراجعه وراث به اداره نامربوط، موجب اتلاف وقت و انرژی خواهد شد. در ادامه راهنمای تعیین منطقه مالیاتی و آدرس ادارات مالیات بر ارث تهران را بیان می‌کنیم.

اداره مالیات بر ارث غرب تهران

آدرس اداره: خیابان ستارخان، رو به روی برق آلستوم، برج سپهر.

منطقه مالیاتی غرب تهران:

مرز شرقی: خیابان کارگر.

مرز جنوبی: بزرگراه فتح – خیابان قزوین – خیابان حلال احمر تا میدان رازی (گمرک).

مرز شمالی: رشته کوه‌های البرز.

مرز غربی: خیابان داروپخش در حوالی شهرک خرازی و قبل از شهرک دانشگاه صنعتی شریف.

اداره مالیات بر ارث شمال تهران

آدرس اداره: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر.

منطقه مالیاتی شمال تهران:

مرز شرقی: خیابان دکتر شریعتی – بلوار کاوه – خیابان فکوریان.

مرز غربی: بزرگراه چمران – بلوار سعادت آباد.

مرز شمالی: بزرگراه اوین – بزرگراه چمران تا چهارراه پارک وی – بزرگراه مدرس – بزرگراه صدر.

مرز جنوبی: خیابان دکتر بهشتی – خیابان دکتر فاطمی.

اداره مالیات بر ارث شمیرانات

آدرس اداره: بلوار آفریقا، خیابان جهان کودک، خیابان 25 گاندی.

منطقه مالیاتی شمیرانات:

مرز شمالی: رشته کوه‌های البرز.

مرز جنوبی: بزرگراه صدر – بزرگراه مدرس – بزرگراه چمران.

مرز شرقی: شهرک قائم – مینی سیتی.

مرز غربی: خیابان بهزاد.

اداره مالیات بر ارث شرق تهران

آدرس اداره: میدان رسالت، ابتدای خیابان نیروی دریایی

منطقه مالیاتی شرق تهران:

مرز شمالی: بزرگراه بابایی – بزرگراه صدر.

مرز جنوبی: بزرگراه محلاتی.

مرز غربی: خیابان شریعتی – خیابان فکوریان – بلوار کاوه.

مرز شرقی: بزرگراه بسیج – بزرگراه دوران – بزرگراه یاسینی – جاده لشکرک.

اداره مالیات بر ارث مرکز تهران

آدرس اداره: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند.

منطقه مالیاتی مرکز تهران:

مرز شمالی: خیابان فاطمی – خیابان بهشتی.

مرز جنوبی: خیابان مولوی.

مرز شرقی: خیابان شریعتی – خیابان ابن سینا – خیابان مصطفی خمینی.

مرز غربی: خیابان کارگر.

اداره مالیات بر ارث جنوب تهران

آدرس اداره: شهر ری، میدان نماز، شهرک گلها، نبش خیابان لاله‌ها.

منطقه مالیاتی جنوب تهران:

مرز شمالی: بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) – خیابان مولوی – بزرگراه محلاتی.

مرز جنوبی: بزرگراه آزادگان.

مرز شرقی: بزرگراه هجرت.

مرز غربی: امتداد بزرگراه آزادگان.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

4 دیدگاه

  • سلام وقت شما بخیر یک نفر با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت می تواند تمام اقدامات لازمه در خصوص تحریر ترکه تقسیم ترکه و امور اداری مرتبطه از جمله مالیات بر ارث و غیره را انجام دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ارث در ارتباط باشید.

 • سلام من قبلا برای مالیات بر ارث تشکیل پرونده دادم و نامه اش رو دریافت کردم ولی سهام عدالت رو فراموش کردیم مالیات پرداخت کنیم الان باید دوباره تشکیل پرونده بدهیم

  • سلام و احترام بایستی مجددا تشکیل پرونده و مالیات آن را پرداخت کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ارث در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *