نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری

نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری

نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری

در این مقاله آشنا میشوید با: نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ثبت دادخواست دعوا، مشخصات دادخواست مشخصات فرد شاکی، صدور و اجرای رای، موارد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد چیست و چه کاربردی دارد؟، نحوه تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری، ورود به سامانه دیوان عدالت اداری، امکان ویرایش دادخواست در سامانه، نحوه برطرف کردن نقص دادخواست و یا درخواست در سامانه، نحوه برطرف کردن نقص دادخواست شعب از طریق سامانه ساجد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نحوه پیگیری دادخواست دیوان عدالت اداری. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که هم اکنون در دیوان عدالت اداری به اجرا در می آید، در سال ۱۳۷۹ توسط رئیس قوه قضاییه تنظیم شده است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره به صورت کامل به اجرا در آمده است. قبل از این مورد در سال ۱۳۶۲ نیز لایحه دیوان عدالت اداری توسط هیئت قضایی تنظیم شده بوده که در آن قوانین خاصی مورد تایید این شورا قرار گرفته بود.

مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

در هر دعوایی فرد برای آن که بتواند به آن چه که حق اوست دست پیدا کند باید روندی را مطابق قانون جمهوری اسلامی طی نماید و طرح دعوا در دیوان عدالت نیز به عنوان یک مرجع قضایی از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری

ثبت دادخواست دعوا

برای بیان شکایت دیوان عدالت اداری، فرد ابتدا ملزم به تقدیم یک دادخواست یا همان ثبت دادخواست با روش های تعیین شده می باشد، این دادخواست باید به زبان رسمی کشور یعنی فارسی باشد زیرا در غیر این صورت اعتباری از دید قانون نخواهد داشت.

شرایط ثبت دادخواست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی باید مورد رعایت واقع شود و اگر این امر انجام نشود، دادخواست ثبت شده در دیوان ناقص شمرده شده و اخطار رفع نواقض  داده می‌شود.

مشخصات دادخواست مشخصات فرد شاکی

 • مشخصات طرف شکایت.
 • مشخصات وکیل (وجود وکیل در این جا الزامی نیست).
 • موضوع شکایت.
 • شرح شکایت.
 • ادله مورد استناد در طرح دعوا.
 • ارجاع و رسیدگی.

بعد از آن که دادخواست ثبت شد و نواقض آن در صورت وجود برطرف شد، شکایت به شعبه مربوطه ارجاع داده می شود و مطابق آن چه که در دیوان آمده است دادخواست های ثبت گشته توسط رئیس و یا معاون او به شعبه ارجاع داده می‌گردد.

بعد از آن که دادخواست ارجاع داده شد، قاضی  شعبه در صورت احراز صلاحیت و تکمیل بودن پرونده، طرف مقابل دعوا را از دعوای مطرح شده آگاه می سازد و طرف مقابل شکایت موظف می‌باشد که در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخ، اقدامات لازم را انجام دهد و اگر در این مدت کاری انجام نداد این امر مانعی برای رسیدگی محسوب نمی‌شود.

صدور و اجرای رای

بعد از آن که شعبه مربوطه و دارای صلاحیت به پرونده به طور کامل رسیدگی نمود و تحقیقات لازمه را برای روشن شدن موضوع انجام داد باید ختم رسیدگی را اعلام نماید و در مدت یک هفته نسبت به انشا حکم اقدام کند.

شعبه دیوان بعد از آن که یک نسخه از حکم را برای طرف مقابل دعوا یعنی محکوم علیه ارسال نمود وظیفه دارد که یک نسخه دیگر را به واحد اجرای احکام دیوان ارسال بکند، در این حالت محکوم علیه باید در مدت یک ماه برای جلب رضایت فرد شاکی و یا اجرای حکم  اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه مربوطه را به واحد اجرای احکام ارسال نماید.

حال اگر موقعیت دیگری مطرح شد و در حالت دیگر محکوم علیه رای را اجرا نکرد، در اینجا اجرای احکام باید موضوع را گزارش کند و شعبه ای که حکم را صادر نموده باید خارج از نوبت به موضوع استنکاف از اجرای حکم رسیدگی نماید و حکم اقتضایی را صادر کرده و بعد پرونده را به واحد اجرای احکام بفرستد، بعد از تعیین مدت برای فرد خاطی او باید به اجرای حکم بپردازد.

نکته ای که در خصوص بحث شکایت دیوان عدالت اداری وجود دارد بحث رعایت مهلت شکایت می باشد به این صورت که مهلت در نظر گرفته شده برای افراد داخل کشور سه ماه و افراد خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مرجع مورد نظر می‌باشد.

موارد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری به تفکیک ذکر شده است که موارد و نحوه طرح شکایت و دادرسی در دیوان عدالت اداری را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد، نخست صلاحیت رسیدگی به شکایات توسط شعب دیوان عدالت اداری و دوم صلاحیت رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان.

موارد طرح شکایت و دادرسی در دیوان عدالت اداری، نظیر شکایت از شهرداری که در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است که بر اساس آن، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

 • رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف، در امور راجع به وظایف آنها.

 • رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
 • رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمات موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

علاوه بر این، موارد شکایت در دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد دادرسی قرار می گیرد در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است که شامل موارد زیر است:

 • رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.نحوه ارسال لایحه به دیوان عدالت اداری

سامانه ساجد چیست و چه کاربردی دارد؟

سامانه ساجد، سامانه ثبت و پیگیری درخواست های ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری است. در حال حاضر موارد ذیل در سامانه ساجد انجام می شود:

ثبت دادخواست های بدوی و تجدیدنظر

ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ (درخواست بررسی مجدد توسط رییس دیوان) و درخواست ماده ۸۹ (درخواست بررسی تعارض آرای شعب) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیگیری ماده ۸۰ (درخواست ابطال مصوبات)

ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، لوایح و نامه ها به بخش های مختلف در دیوان عدالت اداری براساس سامانه اخذ دادخواست الکترونیک دیگر نیاز نیست عموم مردم برای ثبت دادخواست، مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری داشته باشند.

علاوه بر عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی هم که در مقام پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی هستند از این پس نیاز به مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات الکترونیک ندارند و می‌توانند دادخواست‌های تجدیدنظر را از اداره خود بدهند و این باعث می‌شود کار با سرعت و دقت بیشتری طی شود.

شکاتی که مایل به ثبت دادخواست به صورت غیر حضوری هستند، باید قبل از ورود به سامانه دیوان عدالت اداری (ساجد)، از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ثنا گرفته باشند که به نوعی احراز هویت قضایی است و از طریق همان شماره می‌توانند در سامانه ساجد ثبت نام کنند که مراحل بعد از ثبت‌ نام نیز از طریق پیامک یا ابلاغ الکترونیک به درخواست کنندگان ارائه می‌شود.

نحوه تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری

نحوه تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری کیفری تفاوت های عمده ای با دادخواست های حقوقی دارد. دادخواست کیفری را می توان روی هر برگه ای نوشت اما دادخواست حقوقی باید در برگه هایی که خود دادگاه به شما ارائه می کند نوشته شود و لزوما باید از یک وکیل در تنظیم آن استفاده کنید.

در روند دادخواست کیفری ابتدا باید به محلی به نام دادسرا مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه کنید، پس از تکمیل فرآیند تحقیقات در کلانتری و دادسرا، آن گاه دادخواست شما به دادگاه ارجاع داده می شود.

ورود به سامانه دیوان عدالت اداری

پس از ثبت نام در سامانه ثنا نوبت به ورود به سایت این سامانه می رسد. با راه اندازی این سامانه شهروندان دیگر لازم نیست تا به صورت حضوری برای ثبت درخواست خود مراجعه کنند. برای ورود به سایت سامانه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری sajed.divan-edalat.ir باید مراحل زیر را طی کرد:

ابتدا در مرورگر خود عبارت سامانه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری را جست و جو نموده  تا صفحه لینک ها به شما نشان داده شود. بر روی اولین لینک که آدرس آن sajed.divan-edalat.ir می باشد، کلیک کنید.

پس از ان که صفحه باز شد  نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور و حاصل جمع اعداد در کادر را وارد نمایید.

پس از ورود می توانید از امکانات این سایت بهره ببرید. دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اداری ساختار و تشکیلات منحصر به فرد و به خصوصی دارد.

امکان ویرایش دادخواست درسامانه

تا زمانی که پرداخت هزینه انجام نشده باشد، امکان ویرایش دادخواست وجود دارد. در صورتی که پرداخت هزینه انجام شد دیگر امکان ویرایش وجود نخواهد داشت. در صورتی که پرونده شما نقص داشته باشد و کارشناس دبیرخانه پرونده را جهت رفع نقص به شما بازگرداند، امکان ویرایش دادخواست را دارید.

در صورتی که وضعیت پرونده شما «ارجاع به معاونت» باشد، امکان ویرایش دادخواست وجود ندارد و باید منتظر بمانید تا پرونده شما جهت رسیدگی، به یکی از شعب ارسال شود.

برای ویرایش پرونده، در صفحه شروع و از طریق «ارسال لوایح و نامه ها» درخواست ویرایش پرونده خود را به مدیر دفتر شعبه مربوطه ارسال کنید تا در صورت پذیرش شعبه ویرایش انجام شود در حال حاضر در این سامانه امکان ثبت دادخواست برای وکلا وجود ندارد.

نحوه برطرف کردن نقص دادخواست و یا درخواست در سامانه

 • درخواست ها: در صورتی که پرونده شما مربوط به هیأت عمومی یا ماده ۷۹ است، به پنل نقص ها و لوایح و استعلامات مراجعه کرده و با استفاده از گزینه (اضافه کردن مدرک)، مدارک خود جهت رفع نقص را بارگذاری و ارسال کنید.
 • دادخواست ها: در صورتی که پرونده شما از نوع بدوی یا تجدیدنظر است و وضعیت پرونده نیز (در انتظار برطرف شدن نقص) باشد، می توانید ابتدا در تب (اطلاعات پرونده) و در پنل (نقص ها و لوایح و استعلامات)  گزینه (ویرایش جهت رفع نقص) را بزنید، پیام کارشناس را مطالعه و نقص دادخواست خود را برطرف کنید.

نحوه برطرف کردن نقص دادخواست شعب از طریق سامانه ساجد

برای برطرف کردن نقص دادخواست شعب از طریق سامانه ساجد، ابتدا نقص پرونده خود را در سامانه ثنا مشاهده کنید. سپس جهت ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، وارد حساب کاربری خود در سامانه ساجد شوید. در صفحه شروع، روی دکمه (ارسال لوایح و نامه ها) کلیک کنید. در این صفحه و در فیلد مخاطب نامه، شعبه ای را که پرونده شما به آن ارسال شده است انتخاب کرده و با وارد کردن شماره ۱۶ رقمی پرونده و تکمیل اطلاعات و همچنین بارگذاری مدارک خود، نسبت به ارسال آنها برای شعبه مورد نظر اقدام کنید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

روش دیگر، مسیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وابسته به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که این مسیر هر چند نیاز مند حضور فیزیکی فرد تقدیم کننده دادخواست است اما این امکان در سراسر کشور وجود دارد و نیاز به هیچ مسافرت بین شهری ندارد.

نحوه پیگیری دادخواست دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری سامانه ای به نام سامانه ساجد راه اندازی کرده است که از این طریق افراد می توانند ثبت دادخواست انجام دهند.

شاکیان می توانند تمام مراحل مختلف ثبت، ورود به شکایت و مشاهده رای صادر شده را در این سامانه پیاده کرده و پیگیری های لازم را انجام دهند. هم چنین افراد می توانند پس از ثبت دادخواست مورد نظر، برای پیگیری دادخواست دیوان عدالت اداری، از طریق سامانه ثنا یا همان سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی اقدام کنند و پرونده های خود را در این سامانه پیگیری کنند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *