لایحه

لایحه

وکیل لایحه، تنظیم لایحه

در این مقاله آشنا میشوید با: لایحه، مفهوم لایحه، لایحه چیست؟ لایحه دفاعیه به چه معنا است؟ لایحه چه اهمیتی در دعاوی قانونی دارد؟ تفاوت دادخواست و لایحه چیست؟ لایحه تکمیلی چیست و چه زمانی داده می شود؟ هزینه نوشتن لایحه، نکات مهم در خصوص فنون لایحه نویسی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم لایحه

همه ما حتی اگر تا به حال درگیر دعاوی قانونی نشده باشیم، تا به حال نام لایحه را شنیده‌ایم. واژه‌ای که شاید بیشتر در اخبار مربوط به دولت با آن مواجه می‌شویم اما بسیاری از ما حتی معنا و مفهوم و جایگاه آن را در قانون کشورمان نمی‌دانیم.

این واژه در قانون و جایگاه‌های مختلف معانی و کاربردهای مختلفی پیدا می‌کند. اما چیزی که همیشه برای هر نوع لایحه ‌ای مشترک است، این است که از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برای قانون ‌گذاران و محاکم برخوردار است.

آن چه که در مجلس و دولت از آن به این عنوان نام برده می‌شود، در واقع پیشنهادی است که توسط مجلس به دولت ارائه می‌شود تا به آن رسیدگی شده و در صورت لزوم اجرا شود.

اما مفهومی که در این مطلب از این واژه مد نظر ما است با این مفهوم تفاوت دارد. مفهومی که در دعاوی قانونی و قضایی بسیار استفاده می‌شود و نقش بسیار مهمی در موفقیت پرونده‌های قضایی دارد.

لایحه چیست؟

لایحه به نوشته مکتوبی گفته می شود که هر یک از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده دعوا می توانند در طول فرآیند دادرسی و تا قبل از ختم دادرسی تنظیم کنند و بر روی آن، همه مطالبی را که می خواهند به اطلاع دادگاه برسانند، قید کنند.

این اطلاعاتی که بر روی لایحه درج می شود، اطلاعاتی پیرامون دعواست و در واقع، به این منظور لوایح نوشته می شود که اگر مطالبی علاوه بر آن چه که در دادخواست قید شده وجود داشته باشد که اطلاع دادگاه از آن ضروری است، بر روی اوراق لایحه نوشته شده و به دادگاه تقدیم شود، و اینجاست که تفاوت در لایحه و دادخواست مشخص می شود.

لایحه

لایحه دفاعیه به چه معنا است؟

به درخواست مکتوب طرفین هر دعوا، (دو یا چند نفر) در مقام دفاع از حقوق خود لایحه گفته می شود. ممکن است شما با عبارات دیگری چون لایحه دفاعیه و یا لایحه قضایی برخورد کنید. همه این ها در معنای یکسان و واحدی به کار می رود.

لایحه چه اهمیتی در دعاوی قانونی دارد؟

این واژه در لغت به معنای درخواست مکتوب شده است. در دعاوی قانونی در واقع درخواستی است که از سوی هر دو طرف دعوا می‌تواند نوشته و به دادگاه ارائه شود.

دعاوی قانونی چه کیفری و چه حقوقی روندی برای اثبات ادعای فرد خوانده یا شاکی را طی می‌کند.

در پی این روند هر دو طرف ممکن است علاوه بر دادخواست و یا شکایات اولیه‌ ای که به دادگاه ارائه کرده‌اند، درخواست دیگری مبنی بر تجدید نظر در رای، تجدید نظر در دادرسی، ارائه مدرک و سندی جدید و… را داشته باشند.

در این صورت چند راه پیش پای طرفین دعوا قرار دارد که شامل اظهارات شفاهی، دادخواست و لایحه ‌نویسی است.

تفاوت دادخواست و لایحه چیست؟

زمانی که شخصی قصد اقامه دعوا در دادگاه حقوقی یا و سایر مراجع قضایی را دارد، ابتدا باید دادخواست یا شکواییه تنظیم کند.

معمولا اطلاعاتی که بر روی برگه دادخواست یا شکواییه قید می شود به صورت خلاصه و مختصر است و دفاعیه و شرح دادن دادخواست توسط طرفین دعوا موکول می شود به این که در دادگاه حاضر بشوند و به صورت کامل از خود دفاع کنند.

اینجا علاوه بر این که می توانند در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند، می توانند لایحه مکتوبی را نیز تهیه کرده و به قاضی ارائه دهند.

تنظیم دادخواست و ارائه به دادگاه جهت رسیدگی به پرونده، امری ضروری و الزامی است، اما تنظیم لوایح الزامی نبوده و طرفین دعوا می توانند به همان صحبت های شفاهی که در جلسه رسیدگی به دعوا در دادگاه داشته اند، اکتفا کنند.

لایحه تکمیلی چیست و چه زمانی داده می شود؟

در بسیاری از موارد مشاهده می نمایید که اشخاص دعوا یا وکیل ایشان قبا از تشکیل جلسه نسبت به ثبت لایحه دفاعیه خود و ضمیمه نمودن آن در محکمه اقدام مینمایند. 

یا اصحاب دعوا مطالب و دفاعیاتی را در حین جلسه رسیدگی اعلام مینمایند که طرف مقابل علاوه بر پاسخ به آن ها در جلسه رسیدگی، نیازمند ارائه مطالب و دفاعیات بیشتری و تحصیل دلیل و بررسی می باشد. شما می توانید با وکیل اوراق قضایی مشاوره حقوقی داشته باشید.

در این مواقع علی الاصول در صورتجلسه قید می شود که متقاضی ظرف سه روز آینده نسبت به ارائه لوایح تکمیلی اقدام خواهد نمود.

هزینه نوشتن لایحه

هزینه تنظیم لوایح و نوشتن لایحه توسط عریضه نویسان علی الاصول دارای نرخ و هزینه ثابتی است. ولیکن هزینه تنظیم لوایح توسط وکیل نظر به موضوع دعوا، میزان دانش و خبره بودن وکیل، مرحله رسیدگی و بسیاری دیگر از موارد بستگی داشته و در نهایت هزینه مذکور به تراضی و توافق میان طرفین یعنی وکیل و موکل بستگی دارد.

نکات مهم در خصوص فنون لایحه نویسی

شروع به نگارش هر متنی مستلزم مقدمه چینی، شرح ما وقع مستندات و در نهایت خواسته نگارنده است.

لایحه

1- قسمت های مختلف یک لایحه
الف- مقدمه لایحه
در قسمت مقدمه شرح کوتاهی از واقعیت بیان می کنیم، مخاطب شما می خواهد بداند موضوع چیست و باب اختلاف کجاست که با شرح مختصری در مقدمه منشا و سوابق اختلاف را بیان می کنید.

ب- متن لایحه
در قسمت متن لایحه رویدادها، استدلال ها و ضمایم را ذکر می کنیم و از این ها استفاده می کنیم برای جهت دادن به ذهن قاضی و نزدیک کردن وی به نتیجه مطلوب و مورد نظر ما.

ج- نتیجه لایحه
در قسمت نتیجه از مقدمه و دلایلی که ذکر شده است نتیجه می گیریم.

2- توجه به صورت و ظاهر یک لایحه
قاضی هم یک انسان است و واجد احساس و قطعا صورت لایحه نشانه ای از شخصیت و جایگاه اجتماعی و نظم ذهنی و ظاهری ارائه دهنده آن است و به نوعی معرف وی پس توجه به نوع سربرگ، رنگ قلم و نوع کاغذ و حتی فونت و درشتی کلمات می تواند موثر باشد. شما می توانید با وکیل اوراق قضایی مشاوره حقوقی داشته باشید.

3- لحن لایحه
علاوه بر نظم ظاهری لحن و نوع بیان مطلب در لایحه دفاعیه باید همراه با احترام به قاضی و طرف مقابل و نیز با به کاربردن صحیح کلمات و رعایت دستور زبان و به کاربردن معنای واقعی کلمات باشد در واقع قلم خوب و توانایی و مهارت های نوشتاری بالا همراه با دانش حقوقی است که جان یک لایحه را شکل می دهد

4- خط لایحه
لایحه را خوانا و خوش خط بنویسید و در صورت امکان آن را تایپ نمایید.

5- خطاب درست
بسته به این که مخاطب لایحه شما چه مرجعی است و در چه مرحله ای لایحه می دهید خطابتان به مقام پذیرنده لایحه درست باشد. مثلا قاضی دادگاه بدوی را رییس خطاب کنید (و نه حاج آقا) یا قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان را با توجه به اینکه قضات عالی رتبه هستند عالی جناب خطاب کنید و در خصوص سایر مراجع حسب مورد واژه ماسب برای خطاب انتخاب شود.

6- احترام
از کلمات احترام آمیز در آغاز و پایان لایحه نسبت به قاضی مخاطب و قاضی مراجع پیشین و طرف دعوا یا وکیل وی استفاده کنید توجه داشته باشید اگر هم از طرف خود کینه دارید این حس برای قاضی وجود ندارد و اگر قصد انتقاد از طرف را دارید انتقاد بدون توهین و توام با احترام باشد. 

احترام شما به قاضی در واقع احترام به جایگاه قانون و مقام قضاوت است و نه شخصی که روبروی شما ایستاده. 

7- انتخاب الفاظ، تعابیر و معانی درست 

توجه داشته باشید که معانی کلمات حقوقی و غیر عام را در نظر بگیرید و از واژه های عامیانه در لایحه دفاعیه استفاده نکنید . ناخودآگاه در نظر قاضی که یک حقوقدان است استفاده از واژه های عامیانه نشانه ای برای بی سوادی محسوب می شود. (سواد و دانش حقوقی) مثلا عجیب است که گاهی دیده می شود یک وکیل دادگستری از واژه احضاریه یا متشاکی یا متهمه استفاده کند.

8- نگارش و املای درست
اگر در املا و نحوه نگارش کلمه ای تردید داشتید، تحقیق کنید بهترین منبع لغت نامه ها هستند.

9- اغراق نکنید
از زبان محاوره ای و اغراق آمیز در نگارش لایحه استفاده نکنید اگر قاضی احساس کند که در بیان مطلب اغراق و بزرگنمایی می کنید توجه وی به لایحه شما کم می شود.

10- لایحه یک درخواست است
خطاب و لحن لایحه شما نباید دستوری و آمرانه باشد.شما از قاضی درخواست می کنید و قاضی حسب تشخیص دستور می دهد.

11- مختصر و مفید
از جملات کوتاه گویا، مختصر به جای زیاده نویسی و پرگویی و تکرار مطالب استفاده کنید. در واقع و به عبارت اخری حرف حساب بزنید، حاشیه نروید و مسائل بدیهی را تکرار نکنید.

12- بیان منظور
منظور، هدف و خواسته خود را به صورت روشن و واضح بیان نمایید و پیچیده، ثقیل و مبهم سخن نگویید. قاضی وقت و فرصت این را ندارد که خیلی به لایحه شما برای فهم و درک موضوع فکر کند و برای آن وقت بگذارد.

13- سخنان تکراری نگویید
گاهی نگارنده لایحه برای تاکید مقصود و دلیلی را مکرر در لایحه تکرار می کند این نه تنها تاثیر بیشتری بر ذهن قاضی نخواهد گذاشت بلکه ممکن است او را عصبی نماید. شما می توانید با وکیل اوراق قضایی مشاوره حقوقی داشته باشید.

14- احاطه به موضوع
قبل از نگارش لایحه باید پرونده کامل مطالعه شود و نگارنده لایحه باید به موضوع احاطه داشته باشد. بسیار بد است که قاضی متوجه شود شما به عنوان متقاضی از موضوع محل اختلاف درک صحیح و درستی نداشته اید.

15- پاسخ به طرف دعوا
اگر لایحه شما در پاسخ به اظهارات ظرف مقابل است جواب تمام ابهامات و ایرادات را به ترتیب بیان نمایید که اگر قاضی اول لایحه او را خواند با مطالعه لایحه شما به ترتیب پاسخ، دلایل و دفاعیات شما را هم دریافت کند.

16- استناد به قوانین
استناد به مواد قانونی در یک لایحه دفاعیه ضروری نیست ولی بهتر است جهت تاثیر گذاری بر ذهن و تصمیم قاضی بعد از هر استدلال و ارائه هر دلیل مستندات قانونی راجع به آن هم ذکر شود.

17 – پیوست های لایحه
در صورتی که پاسخ شما به مدارک موجود در پرونده است یا دلیل جدیدی معرفی می نمایید تصویر آن را پیوست لایحه کنید و برای سهولت دسترسی و رویت قاضی پیوست ها را شماره بزنید و در متن لایحه به شماره ها اشاره کنید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *