شکایت کارگر از کارفرما

شکایت کارگر از کارفرما

شکایت کارگر از کارفرما

در این مقاله آشنا میشوید با: شکایت کارگر از کارفرما، شکایت از کارفرما بابت بیمه، شکایت کارگر از کارفرما بدون قرارداد، هزینه وکیل برای شکایت از کارفرما، مهلت شکایت کارگر از کارفرما برای بیمه، شکایت از کارفرما بابت دیسک کمر، شکایت کارگر از کارفرما بابت اخراج، شروط شکایت از کارفرما بابت اخراج، ثبت شکایت کارگر از کارفرما، برگشت به کار بعد از ترک کار، عواقب شکایت از کارفرما، برای شکایت از کارفرما کجا برم؟، مدارک لازم برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، شکایت از کارفرما اینترنتی، شکایت از کارفرما در دادگستری، متن شکایت از کارفرما بات اخراج، شکایت کارفرما از کارگر بابت ضرر، برگه احراز هویت کارگری، دریافت ابلاغیه سامانه جامع روابط کار، مشاوره رایگان وکیل اداره کار. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

شکایت از کارفرما بابت بیمه

بیمه یکی از اصلی ترین بخش ها مربوط به اداره کار است که حتما باید کارفرما شما را بیمه کند که اگر اینکار را نکند به ضرر خودش است و علاوه بر پرداخت یک جا بیمه شما ، جریمه نیز می شود که به نفع کارفرما است که کارگر و یا نیرو خود را بیمه کند. 

دلایل متفاوتی می تواند وجود داشته باشد که کارفرما از بیمه نمودن کارگران خویش امتناع نماید که البته اهم ترین آن ها این است که کارگاه مربوطه فاقد کد کارگاه باشد ،مجوزهای لازم جهت کار مورد نظر وجود نداشته باشد و گاهی نیز برخی از کارفرمایان پرداخت حق بیمه را هزینه مازاد می دانند و سعی دارند با تدابیری از جمله قید در قرارداد و یا اخذ چک و سفته از کارگر از این حق شانه خالی نمایند.

البته مورد دیگری نیز که بسیار شایع است این است که از آنجایی که پرداخت حق بیمه سند محکمی جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است، در صورتی که کارگر بیمه باشد بدین معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است از این رو کارفرما موظف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگر را طبق قانون پرداخت نماید و از هیچ کدام نمی تواند شانه خالی کند. سایر حقوق متعلقه به کارگران عبارتند از: (سنوات، عیدی و….) فلذا در صورت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی کلیه حقوق و مزایای قانونی باید به کارگر پرداخت گردد.

ازجمله مهم‌ترین حقوق کارگر، بیمه وی است. کارفرما موظف است با شروع بکار، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق و تعرفه معین به تامین اجتماعی ارسال و در موازات آن مالیات را نیز به دارایی بپردازد. اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل نماید، کارگر می‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند. بنابراین این مورد از موارد شکایت کارگر از کارفرما قرار می‌گیرد.

شکایت کارگر از کارفرما

شکایت کارگر از کارفرما بدون قرارداد

نبود قرارداد کتبی همیشه موجب ایجاد مشکلات متفاوت برای کارگر و کارفرما خواهد شد و به علت اهمیت این موضوع است که همواره وکلای با تجربه بر داشتن یک قرارداد کامل کار، تاکید دارند.

خوشبختانه در قانون ساز و کارهای مشخصی در نظر گرفته شده است و حتی اگر کارگر هیچ قراردادکار کتبی با کارفرما خود تنظیم نکره باشد، باز هم قادر خواهد بود در صورتی که حقوقی از ناحیه کارفرما دریافت نکند، شکایت خود را به مراجع رسیدگی اداره کار ارائه کند.

وکلای اداره کار که در این زمینه دارای تجربه هستند اعلام داشته‌اند که بهترین راه برای احراز این رابطه را می‌توان در 2 حالت اثبات کرد:

 • ارائه پرینت بانکی به مرجع رسیدگی مربوط به واریز حقوق ماهیانه به حساب کارگر. 
 • جمع‌ آوری ادله از طریق گرفتن استشهادیه محلی شاهدان یا تامین دلایل قضایی. 

البته طبق دیدگاه بسیاری از وکلای برجسته حوزه روابط کار، نبود قرارداد در این شرایط نیز برای کارفرما نیز به‌ شدت مشکل‌ آفرین است.

زیرا در این شرایط و بعد از اثبات رابط کاری بین طرفین، کارگر می‌تواند حقوق و مزایای خود را به شکل غیر واقعی بالا برده و در این حالت کارفرما هیچ راهی برای اثبات حقانیت خود ندارد.

هزینه وکیل برای شکایت از کارفرما

تعیین حق الوکاله به صورت مشخص امکان پذیر نیست چون نوع پرونده ها و محتویات پرونده ها با یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال در یک پرونده یک کارگر از کارفرما شکایت می کند و تمام مدارک و مستندات لازم را برای محکوم کردن کارفرما در اختیار دارد. اما در پرونده ای دیگر برای دفاع از کارگر مدارک کمی وجود دارد. قطعا حق الوکاله وکیل اداره کار در این دو پرونده با یکدیگر متفاوت است.

در واقع در بسیاری از موارد حق الوکاله با توافق وکیل و موکل اتفاق می افتد. وکیل محتویات و مستندات پرونده را مطالعه می کند و بر اساس آن حق الوکاله را به موکل اعلام می کند. موکل نیز خواسته های خود را اعلام می کند و در نهایت بر سر حق الوکاله ای به توافق می رسند.

مهلت شکایت کارگر از کارفرما برای بیمه

معمولا دو مورد به کرار باعث شده که کارگر از کارفرما شکایت می کند. و آن شکایت ها به نوعی مهلتی را می طلبد که عبارتند از:

مهلت شکایت از کارفرما بابت حقوق 

نخستین موضوعی که در این باره باید به آن پرداخت، حقوق و دستمزد کافی با توجه به شرایط کار می‌باشد. معمولا کارگران در دشوارترین شرایط در زمینه‌های تولید، صنعت و خدمات کار می‌کنند. بنابراین شایسته زندگی بهتری هستند.

اما متاسفانه این قشر پر تلاش، به ‌اندازه زحماتشان دستمزد مناسب دریافت نمی‌کنند. شکایت از کارفرما برای حقوق و دستمزد زمان مشخص و مهلت ندارد و کارگر هر زمان بخواهد می تواند شکایت نماید. به عبارتی حقوق کارگر و دیون مشمول مرور زمان نمی شود. چنان چه کارگر بعد از گذشت زمان زیادی شکایت نماید، اثبات خواسته دشوار خواهد بود ونیز از ارزش پول نیز کاسته می شود. پس بهتر است هر چه سریع تر نسبت به دریافت حقوق و دستمزد خود شکایت نماید.

مهلت شکایت از کارفرما بابت حق بیمه  

ازجمله مهم‌ترین حقوق کارگر، بیمه تامین اجتماعی وی است. کارفرما موظف است با شروع به کار، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق وتعرفه معین به تامین اجتماعی ارسال و در موازات آن مالیات را نیز به دارایی بپردازد. اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل نماید، کارگرمی‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند. در این مورد نیز زمان خاصی مشخص نشده است و کارگر هر زمان که بخواهد می تواند برای حق بیمه شکایت نماید.

شکایت از کارفرما بابت دیسک کمر

یکی از مواردی که این روزها پرسش می شود حوادث ناشی از کار می باشد به طور مثال دیسک کمر در هنگام بلند کردن بار در حین کار برای کارفرما می باشد و در این موارد باید اینگونه جواب داد که در این صورت دیه به شما تعلق خواهد گرفت لذا می توانید برای شکایت علیه کارفرما اقدام کنید و میزان دیه توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

اگر دیسک کمر ناشی از محیط کار باشد جزئی از بیماری های حرفه ای می شود و می توانید با مراجعه به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی از کارافتادگی بگیرید که از 10 درصد به بالا به شما غرامت نقص عضو و یا مقرری از کارافتادگی جزئی و کلی تعلق می گیرد. و با داشتن مدارک کامل مانند فیش حقوق، گواهی حضور و غیاب، گواهی مالیات و لیست پرداخت حقوق و با شکایت به اداره کار بابت اجرای ماده 148 قانون کار می توانید حق بیمه تان را پیگیری کنید.

شکایت کارگر از کارفرما بابت اخراج

در صورتی که کارفرما به سبب بی مسئولیتی کارمند عمل به اخراج او کند و قبل از اجرای این تصمیم به فرم کتبی به او اخطار داده باشد، می تواند با پرداخت حقوق باقی مانده و این گونه سنوات کارمند، عذر او را بخواهد.

در این شروط اگر کارگر یا کارمند شکایتی داشته باشد، دوجانب می توانند با مراجعه به ماخذها مربوطه اظهارات خود را بیان کرده و شکایتشان را مطرح نمایند. در این فرم اگر کارفرما سبب قانع کننده ای برای اخراج نداشته باشد، محکوم شده و حق فسخ قرارداد را ندارد.

شروط شکایت از کارفرما بابت اخراج چه هست؟

به طور کلی اگر کارفرما ادله ها کافی برای اخراج نداشته باشد، محکوم شده و حق اجرا این کار را ندارد. اما اگر اخراج شخص زودتر از وقت پایان قرارداد باشد، شروط شکوائیه برای کارمند وجود دارد. سایر مواردی که به عنوان شروط لازم برای شکایت از کارفرما بابت اخراج محسوب می شوند عبارتند از:

 • بازگشت شخص بعد از مرخصی بدون حقوق و فقدان پذیرش وی از سوی کارفرما.
 • بازگشت شخص بعد از مرخصی تحصیلی به مدت دو سال و فقدان پذیرش وی از سوی کارفرما.
 • نبود کارمند به سبب سربازی، حبس و …

در تمامی این موارد قرارداد بین دوجانب به حالت تعلیق در می آید و کارفرما حق اخراج را ندارد.

ثبت شکایت کارگر از کارفرما

پس از الکترونیکی شدن ثبت انواع شکایات اعم از کیفری و حقوقی، ارسال اظهارنامه و مشاهده ابلاغیه های نهاد دادگستری در سال1395، ثبت الکترونیکی شکایات موضوع قانون کار در هاله ای از ابهام مسکوت ماند. افزایش تدریجی آگاهی و اطلاعات قشر کارگر نسبت به حق و حقوق خود و به تناسب آن مراجعه مکرر ایشان به ادارات کار جهت ثبت شکایات و پیگیری، رفته رفته ازدحام شدیدی در مراجعات و افزایش حجم پرونده ها را در پی داشت.

در این بین عوامل دیگری نظیر عدم شفافیت در قراردادهای کاری و سوء استفاده از قراردادها توسط هر یک از طرفین درگیر، سبب شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق وظیفه ذاتی خود مبنی بر استقرار قانون کار و نظارت بر حسن انجام آن، سامانه جامعه روابط کار را طراحی و در مرحله اول به صورت آزمایشی در استان تهران به اجرا گذارد. 

پیشنهاد سامانه جامع روابط کاربا هدف ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما در مرداد 1396 تصویب شد و از 22 بهمن‌ ماه 1398 فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کرد.

این سامانه جامع بوده و دارای سطوح کاربردی مختلف در حیطه درون سازمانی و ارباب رجوع است. سامانه جامع روابط کار بالغ بر30 نوع خدمت را جهت تسهیل روابط کاری مشمول قانون کار شناسایی نموده است.

برگشت به کار بعد از ترک کار

اگر در خصوص کارگری اخراج غیر قانونی صورت گیرد، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به اداره کار مربوط به محل کار خود مراجعه نماید و دادخواستی با عنوان بازگشت بکار به ثبت رساندکه البته امروز فرایند ثبت دادخواست کاملا الکترونیکی شده است.

با ارجاع دادخواست به هیئت تشخیص (بدوی) فرایند رسیدگی آغاز خواهد شد، هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح خواهد خواست.

اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی و منطبق با ماده ۲۷ قانون کارباشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است یعنی علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل ۱ ماه حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون کار به وی پرداخت خواهد کرد.

اما اگر اخراج غیر قانوی باشد و دلیل موجهی از طرف کارفرما برای اخراج کارگر ارائه نشود، در این صورت، هیات رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار کارگر را به محل کار خود صادر می کند.

شکایت کارگر از کارفرما

عواقب شکایت از کارفرما

چنانچه کارفرما تمامی حق و حقوق کارگر خود اعم از حقوق ماهیانه عیدی و پاداش و سنوات و مزایای و اضافه کاری را طبق تعرفه و قانون وزارت کار پرداخت ننماید، و کارگر از طریق سیر مراحل اداری پیگیر حق و حقوق خود بشود لذا کارفرما موظف به پرداخت می شود و از طرفی اگر بیمه ماهیانه کارگر را در سازمان تامیین اجتماعی ثبت نکرده باشد و ماهیانه آن را رد نکرده باشد به غیر از ملزم شدن به این کار با جریمه های سنگین از طرف تامین اجتماعی روبه رو می شود.

از این رو پیشنهاد می شود قبل از به وجود آمدن این نوع از مشکلات خودتان موضوع های مطروح شده را پیگیری و رفع نمایید و نگذارید کار به این جا برسد.

برای شکایت از کارفرما کجا برم؟

با توجه به ایجاد سامانه ای به نام سامانه جامع روابط کار باید به عنوان کارگر در این سایت ثبت نام نمایید. با توجه به امکانات جدید این سامانه احراز هویت غیر حضوری نیز فراهم شده است.

اگر به هر دلیلی نتوانستید احراز هویت غیر حضوری انجام دهید، پس از ثبت نام اولیه می توانید به یکی از دفاتر پیشخوان دولت در نزدیکی محل کار یا سکونتتان مراجعه نمایید.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارفرما و کارگر، در خصوص امور مربوط به شکایت از کارفرما بابت حقوق، دستمزد معوقه، بیمه، مزایا و سنوات و مسایلی از این دست، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار محل اشتغال، می باشد. در خصوص حوادث ناشی از کار، مرجع صالح، دادسرا می باشد.

مدارک لازم برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد

با اینکه داشتن یک قرارداد کتبی می‌تواند پروسه ثبت شکایت را به‌ راحتی امکان‌ پذیر کند، اما در صورت نداشتن هیچ قرارداد کتبی نیز می‌توانید به‌راحتی وجود رابطه کاری میان خود و کارفرما را (حقیقی یا حقوقی)، اثبات کنید. چندین مدرک مختلف وجود دارد که با داشتن هر کدام از آن‌ها، رابطه میان شما و کارفرما اثبات خواهد شد. مدارک لازم برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی شامل موارد زیر هستند:

 • حکم استخدام، حکم ارتقای شغلی یا تغییر پست در مجموعه و یا هر مدرک دیگری که در دوره مورد ادعای کارگر و به اسم او نوشته شده باشد. 
 • لیست حقوق کارگاه همراه با اظهارنامه مالیاتی که در اداره دارایی مرتبط، تایید شده باشد. 
 • دفاتر قانونی کارگاه و یا اسناد هزینه‌های مربوطه که حضور کارگر در آن محیط کار را تایید کند. 
 • لیست حقوق کارگاه. 
 • گواهی بانک مبنی بر واریزشدن حقوق در یک بازه زمانی معین از سوی کارفرما (حقیقی یا حقوقی). 
 • فیش یا رسید حقوق، چک بانکی و یا کارت افتتاح حساب در یک بانک. 
 • کارت حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارگران در کارگاه. 
 • کارت بهداشت فرد که از سوی اداره بهداشت محیط کار صادر شده باشد. 
 • معاینات پزشکی پیش از استخدام. 
 • تقاضای فرد برای ارسال بازرس به محیط کار و تحقیق از محل کار فرد برای اثبات حضور او در آن محل. 
 • جمع‌ آوری استشهادیه محلی با امضای همکاران سابق فرد و یا استشهاد واحدهای تجاری هم‌ جوار با محل کار. 
 • داشتن یک برگه مرخصی و یا ماموریت تایید‌شده از سوی شرکت. 
 • فاکتور خرید و فروش اجناس برای شرکت یا معرفی‌نامه کارگر به سایر موسسه‌ها مثل بانک، شرکت و یا نهادهای دیگر. 
 • سایر مدارک مشابه که به‌نوعی حضور کارگر را در آن شرکت و مجموعه تایید کند. 

بنابراین نداشتن قرارداد کتبی مانعی برای ثبت شکایت نیست و تنها باید یک مدرک مهم را به‌ عنوان تاییدیه حضور خود در آن بازه زمانی مورد ادعا را به نهاد مورد شکایت (اداره کار یا سازمان بیمه و…) ارائه دهید.

شکایت از کارفرما اینترنتی

کارگر با استفاده از کدملی و رمز عبوری که در مرحله احراز هویت دریافت کرده است از طریق سایت سامانه جامع روابط کار می‌تواند شکایت خود را ثبت نماید. در هنگام ثبت شکایت باید تصویر تمام اسناد و مدارک قابل ارائه در سامانه بارگذاری شود.

پس ارسال شکایت کارگر به اداره کار، زمانی برای تشکیل جلسه رسیدگی تعیین می‌شود. این زمان در سامانه درج می‌شود و همزمان پیامکی به کارگر ارسال می‌شود که به سامانه مراجعه نموده و از زمان و محل جلسه مطلع شود. زمان رسیدگی به شکایت کارگر از طریق ابلاغ فیزیکی و کاغذی به کارفرما نیز اعلام می‌گردد که در این ابلاغیه فقط یک کد درج شده است و اطلاعات تکمیلی از روی برگه ابلاغ قابل دریافت نیست.

کارفرما پس از دریافت برگه ابلاغیه باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه نموده و از جزئیات دادخواست کارگر و از زمان جلسه رسیدگی اطلاع پیدا کند. اگر کارفرما قبلا در سامانه ثبت نام کرده و احراز هویت کرده باشد با همان نام کاربری و رمز عبور می‌تواند دوباره وارد سامانه شده و شکایت جدید را در سامانه خود دریافت نماید.

ولی اگر برای اولین بار است که کارگری از این کارفرما شکایت کرده، کارفرما نیز باید به یکی از دفاتر پیشخوان مرجعه و با ارائه اسناد و مدارک هویتی احراز هویت شود.

شکایت از کارفرما در دادگستری

عامه مردم فکر میکنند بر ای شکایت از کارفرما ابتدا باید مستقیم به دادگستری رفت ولیکن این طور نیست، قبل تر برای شکایت از کارفرما برای حق و حقوق و بیمه و سنوات به صورت دستی درخواست خود را به اداره کار می بردند.

و حالا با الکترونیکی شدن فرآیند بهتر و منسجم و دقیق تر شده است که کارگر می تواند با ثبت شکایت خود در پرتال جامع اداره کار و ارسال شکایت خود به واحد مربوطه اداره کار فرآیند دادخواست وی طی می شود و پس از ارائه و مدارک و مستندات و جلسات حضوری اداره کار رای را صادر می کند و برای اجراییه رای هیت تشخیص باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود و ثبت نمود.

متن شکایت از کارفرما بابت اخراج

در زیر نمونه متن شکایت از کارفرما آمده است. مواردی از این متن می تواند با توجه به نوع خواسته کارگر تغییر، حذف یا اضافه شود.

ریاست محترم هیات تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ……..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب برای شرکت ………. از تاریخ ……….. تا ……….. به مدت ……… به عنوان …………مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و از پرداخت حقوق سه ماه آخر، حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش اینجانب خودداری نموده است. لذا با استناد به ماده ۲۹ قانون کار رسیدگی و صدور رای مبنی بر مطالبات قانونی خود از جمله بازگشت به کار، حقوق و مزایا، عیدی و پاداش، حقوق مرخصی استفاده نشده، افزایش دستمزد، سنوات خدمت، طرح طبقه بندی، بن کارگری، فوق العاده اضافه کاری و … را استدعا دارم.

شکایت کارفرما از کارگر بابت ضرر

هرگاه که کارگر با توجه به مفاد قرارداد کار نتواند امور محوله را به طور کامل و به صورتی که در قرارداد ذکر شده به انجام برساند کارفرما حق دارد علیه وی شکایت تنظیم کرده و با وساطت اداره کار و یا سایر ارگان های مربوطه قرارداد را فسخ نموده و در مواردی مانند خسارت، درخواست جبران نماید. کارفرما با احراز هویت سامانه روابط کار می تواند به صورت غیرحضوری در این سامانه شکایت خود را ثبت و پیگیری نماید. 

عمده شکایت هایی که توسط کارفرما در محیط کاری رخ می دهند:

شکایت کارفرما از حسابدار 

حسابدار به دلیل حساسیت موقعیت شغلیش و دسترسی به منابع مالی محل کار بیشتر مورد شکایت کارفرما قرار می گیرد. در صورت تخلف حسابدار، کارفرما جهت احقاق حق و جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مربوط به حسابداری شکایت نموده و از این تخلفات جلوگیری به عمل می آید.

شکایت از کارگر بابت ترک کار 

اگر کارگر بدون اطلاع و پیش از اتمام قرارداد محل کار را ترک کند کارفرما می تواند علیه او شکایت نماید. این مورد نیز جزو مواردی است که بیشترین دلیل ثبت شکایت کارفرما از کارگر را دارا می باشد.

شکایت از کارگر بابت ضرر و خسارت 

ممکن است کارگر در محیط کار خساراتی را به کارفرما وارد کند. خساراتی مانند آتش سوزی تعمدی و یا آسیب عمدی به لوازم و هرگونه ضرر و خسارتی که در محیط کار قابل حل و فصل نباشد. در اینگونه موارد کارفرما علیه کارگر شکایت کرده و مسئله را از طریق مراجع مربوط پیگیری می نماید.

برگه احراز هویت کارگری

شاید فکر کنید برای احراز هویت نیاز است که به صورت حضوری به دفاتر بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنید اما اصلا این‌ طور نیست و نباید این کار را کنید چرا که بعد از وجود کرونا تمام سازمان‌ ها سعی داشتند این موارد را هم به صورت غیر‌ حضوری کنند و امروزه می‌توانید خیلی ساده و غیر‌ حضوری احراز هویت داشته باشید و از این سامانه استفاده کنید. 

یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن احراز هویت داشته باشید و خیلی ساده در این سامانه فعال شوید استفاده از خدمات همراه هوشمند است، همراه هوشمند یک پلتفرم جامع برای ارائه خدمات دفاتر پیشخوان به صورت اینترنتی است که یکی از بهترین خدمات آن هم احراز هویت سامانه جامع روابط کار است و می‌توانید با استفاده از آن خیلی ساده این کار را انجام دهید.

فقط نیاز است که به آدرس اینترنتی ( https://emp.itpishkhan.ir ) مراجعه کنید و با استفاده از سامانه احراز هویت کارگران و کارفرمایان نیاز خود را رفع کنید.

دریافت ابلاغیه سامانه جامع روابط کار

روابط کارگر و کارفرما همیشه پر از فراز و نشیب است. گاه می‌توان این اختلافات را با سازش حل‌ و فصل کرد. اما برخی مواقع تنها راه چاره کمک‌ گرفتن از مراجع ذی‌ صلاحی مانند اداره کار است. در این صورت طرف دعوا با مراجعه به اداره کار شکایت‌ نامه‌ای را تنظیم میکند. در حقیقت وی می تواند با ورود به سامانه جامع روابط کار این مسیر را طی نماید. با طرح شکایت و به منظور رسیدگی به آن، ابلاغیه اداره کار برای طرف مقابل ارسال می‌شود. کارفرما و کارگر نیز با مشاهده ابلاغیه اداره کار در جریان امر قرار می گیرند.

مشاوره رایگان وکیل اداره کار

یکی از بحث های داغ امروز که در هر جایی از جامعه که می بینید در مورد حق و حقوق و مزایای کار می باشد و به دور خود که نگاه می کنیم افرادی نسبت به کارفرمای خودشان نارضایتی دارند.

لذا اگر چنان چه بین شما و کارفرمای خودتان مشکلاتی از قبیل مانند: رد نشدن بیمه و یا عدم دریافت حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و از این قبیل مشکلات هست لذا در ابتدا پیشنهاد می شود قبل از انجام به هر اقدامی با وکیل متخصص اداره کار مشاوره تلفنی دریافت نمایید تا اولا بدانید چگونه از حق خود دفاع نمایید و دوما از کجا تحت چه عنوانی شکایت خودتان را مطرح نمایید.

زیرا وکیل با اشراف به مواد قانونی می داند که مشکل و راه حل کاری شما برای به زودتر به نتیجه رسیدن چگونه است و راهکارهای مهم و اساسی را به شما ارائه می دهد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *