همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

در این مقاله آشنا میشوید با: همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری، تفاوت شلاق حدی و تعزیری، نحوه اجرای حکم شلاق، تعلیق مجازات شلاق، مانع پزشکی برای اجرای حکم شلاق،اجرای شلاق محکوم زن و مرد، خرید شلاق. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

شلاق حدی چیست؟

شلاق حدی به مجازات شلاقی گفته می شود که تعداد ضربات آن، توسط شارع مقدس مشخص شده و مقدار آن در شرع و به تبع آن در قانون ثابت و مشخص است و قاضی نمی تواند تعداد آن را کمتر یا بیشتر آنچه در شرع و قانون آمده است تعیین کند.

شلاق تعزیری چیست؟

شلاق تعزیری به شلاقی گفته می شود که برای جرایم تعزیری در نظر گرفته می شود و تعداد آن در قانون ثابت نیست بلکه به صورت حداقل و حداکثری مشخص شده است و در هر جریم متفاوت است. تعداد دقیق شلاق تعزیری برای هر مجرم، با توجه به نوع جرم و نظر قاضی، از محدود همان تعداد مشخص در قانون تعیین می شود.

تفاوت شلاق حدی و تعزیری

در صورتی که شلاق حدی باشد شخص دارای محکومیت کیفری موثر می باشد و مرتکب جرم به موجب این محکومیت، از برخی از حقوق خود به مدت زمان 2 سال محروم می شود. ولی در شلاق تعزیری محکومیت موثر نبوده و فقط در سجل کیفری ثبت می شود و از حقوق اجتماعی محروم نمی شود.

همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

درشلاق تعزیری، ایام بازداشت قبلی محاسبه میگردد و به ازای هر روز بازداشت، سه ضربه شلاق محاسبه می شود ولی در شلاق حدی، ایام بازداشت تاثیری در میزان و تعداد ضربات شلاق نخواهد داشت.

نحوه اجرای حکم شلاق حدی و تعزیری

1. اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 5.1 سانتی متر انجام می شود.
2.نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.
3.چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا می شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد.
4.استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.
5.مامور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.
6.در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می شود و تا بهبودی وی به تاخیر می افتد.

برای مشاوره کیفری می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

شیوه اعمال مجازات شلاق حدی و تعزیری

بعد از صدور حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم به اجرای مجازات شلاق، در شرایطی که متهم در زندان بوده یا آزاد باشد مجازات شلاق به دو شکل متفاوت اجرا می گردد:

1. اجرای مجازات شلاق راجع به محکوم محبوس

اگر شخص محکوم به مجازات شلاق در زندان باشد و مکان معینی برای اجرای شلاق تعیین نشده باشد طی نامه ای به اداره زندان اعلام می شود تا مجازات شلاق اجرا گردد.

از آنجایی که اجرای مجازات شلاق با مرجع انتظامی است کلیه نامه های اجرای مجازات شلاق که تا پایان وقت اداری به زندان واصل می شود جمع آوری و در پایان وقت اداری، مامور اجرای شلاق نیروی انتظامی در زندان حاضر شده و در صورتی که مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته باشد مجازات شلاق را اجرا می کند.

همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

2.اجرای مجازات شلاق راجع به مجرم آزاد

در رابطه با مجرمی که محکوم به شلاق حدی و تعزیری شده در صورتی که محبوس نباشد قاضی اجرای احکام طی احضاریه ای به مرتکب او را برای حضور جهت اجرای حکم جلب می کند بعد از حضور و احراز هویت مرتکب جرم صورت جلسه ای تنظیم و شخص جهت اجرای حکم به مرجع انتظامی معرفی می شود.

3.تردید در شمارش شلاق 

اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام انجام و توسط نماینده وی شمارش می شود اما چنانچه شک و تردیدی برای تعداد مجازات شلاق به وجود آید. اصل بر حداکثر گذاشته می شود.

جبران صدمه وارده بر اثر ضربات شلاق حدی و تعزیری

در صورتی که در حین اجرای حکم شلاق توسط تازیانه زننده، به قسمت دیگری از بدن محکوم که نباید شلاق زده شود اصابت کرده و باعث بروز آسیب به مجرم شود شخصی که مسئول اجرای حکم شلاق تعزیری است، ضامن پرداخت جبران خسارت و پرداخت دیه می باشد.

اما چنانچه در حین اجرای شلاق حدی در اثر برخورد به مناطق ممنوعه صدمه ای وارد شود، فرد شلاق زننده متحمل هیچ مسئولیتی نخواهد بود.

برای مشاوره حقوقی شلاق تعزیری، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

تعلیق مجازات شلاق

مطابق مفاد قانون مجازات، قانون گذار در شرایط خاصی این امکان را به وجود آورده که اجرای تمام یا بخشی از مجازات مرتکب جرم تعزیری برای مدت یک تا پنج سال معلق شود.

در رابطه با مرتکبین جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 که محکوم به مجازات شلاق تعزیری شده اند نیز این نهاد ارفاقی قابلیت اجرایی داشته است و حتی به جز قاضی اجرای احکام کیفری خود شخص محکوم علیه نیز می تواند بعد از تحمل یک سوم مجازات درخواست تعلیق مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بخواهد.

عدم تعلیق مجازات شلاق حدی

در رابطه با اجرای مجازات شلاق حدی قانون گذار تعلیق اجرای مجازات را نپذیرفته مگر در موارد ذیل که اجرای مجازات به تشخیص و دستور قاضی به تعویق می افتد:
1.دوران بارداری زن.
2. بعد از زایمان تا شش ماه.
3.دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی.
4. اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.
5. اگر محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد در صورتی که حکم شلاق بر او اجرا شود و بیماری شدت گرفته یا سبب تاخیر در بهبودی او شود، مجازات شلاق او تعلیق می گردد و در رابطه با مرتکب محکوم به شلاق تعزیری امکان تبدیل به مجازات مناسب تر با در نظر گرفتن نوع بیماری وجود داشته است.

وجود مانع پزشکی برای اجرای حکم شلاق

در صورتی که مرتکب جرم که محکوم به مجازات شلاق اعم از حدی و تعزیری شده است ادعا کند که مانع پزشکی دارد و نمی تواند شلاق را تحمل کند، قاضی اجرای احکام کیفری وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند.

همه چیز راجع به شلاق حدی و تعزیری

هرگاه به تشخیص پزشکی قانونی امید به رفع مانع باشد تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد و در غیر این صورت در شلاق تعزیری وفق ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، دادورز پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر که متناسب با نوع بیماری باشد به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.

اما در رابطه با شلاق حدی موانع موجب اسقاط و تبدیل شلاق نخواهد شد و ضربات شلاق به نحوی که در ماده 130 آیین نامه اجرای حکم شلاق بیان شده به محکوم زده می شود.

اجرای شلاق محکوم زن

سوالی که پیش می آید این است که آیا اجرای مجازات شلاق مرد با زن تفاوت دارد؟ پاسخ این است که بله. نحوه اجرای مجازات شلاق برای خانمها متفاوت است.

ماده ۳۲ آیین‌نامه درباره نحو اجرای حکم شلاق برای محکومین زن این‌ طور بیان شده است که اجرای مجازات حد برای آنها به صورت نشسته می‌باشد و لباسی به بدن محکوم بسته می‌شود. 

ضربه‌های شلاق حد برای محکوم زن باید از شانه تا پایین کمر و به صورت یکنواخت و مساوی در تمام نقاط وارد شود. همچنین زن باید لباسی داشته باشد که بدنش را بپوشاند. اجرای حکم شلاق‌ زنان توسط مامور زن و بدون حضور آقایان انجام می‌گردد.

برای مشاوره حقوقی شلاق، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

اجرای شلاق محکوم مرد

در ماده ۳۳ آیین‌نامه، نحوه اجرای شلاق متهمان مرد این‌ طور مشخص‌ شده است: مجازات حدی محکومین مرد به صورت ایستاده اجرا می‌شود و محکوم نباید لباسی به جز آنچه برای ستر عورت به تن دارد به تن داشته باشد. 

چنانچه محکوم به خاطر جرم قذف یا قوادی شلاق می‌خورد، مجازات از روی لباس معمولی منعی ندارد، اما برای احکامی مانند زنا، شرب شراب و تفخیذ متهم نباید لباس پوشیده باشد.

هزینه خرید شلاق

بسیاری از افراد فکر میکنند که می شود حکم شلاق را خریداری کرده و به نوعی خرید شلاق کنند، اما باید بگوییم تنها در صورتی که شلاق از نوع تعزیری باشد خرید شلاق امکان پذیر خواهد بود،

برای خرید شلاق تعزیری، مرتکب باید اثبات کند که اجرای مجازات شلاق به سلامت وی آسیب می رساند، در این صورت مرتکب قادر به خرید شلاق تعزیری خواهد بود.

بنابر گزارش قاضی اجرای احکام و نظر قاضی صادرکننده رای، در صورتی که مجازات شلاق را قابل تبدیل بدانند، امکان خرید شلاق تعزیری وجود دارد.

اگر شخص سابقه کیفری نداشته باشد می‌تواند، پس از صدور حکم اعتراض کرده و تقاضای تخفیف در مجازات کند.

هزینه خرید شلاق تعزیری در خصوص هر سه ضربه آن، مبلغی حدود 400000 هزار ریال می باشد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *