دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

در این مقاله آشنا میشوید با: دریافت مهریه از ارث پدر شوهر، مطالبه مهریه و پدر شوهر، در چه صورت می‌توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد؟، شرایط پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر، دریافت مهریه از سهم الارث شوهر، مرجع صالح به رسیدگی مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر، شرایط دریافت مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر، دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر، ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه توسط پدر شوهر یا ضامن. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مطالبه مهریه و پدر شوهر

شرایط مطالبه مهریه از پدر شوهر در صورت داشتن تمکن مالی یکی از موضوعات بحث برانگیزی است که حواشی بسیاری دارد. برخی افراد معتقدند در صورتی که شوهر توانایی مالی نداشته باشد مهریه را می‌توان از پدر شوهر مطالبه کرد.

مهریه حق قانونی زن است که می‌تواند در هر مرحله از زندگی آن را طلب کند و مرد موظف است آن را پرداخت کند. مهریه باید به گونه ای تعیین شود که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد در غیر این صورت طبق قانون با او برخورد می‌شود.

براساس قانون تنها شوهر است که وظیفه پرداخت مهریه را دارد و پدر او حتی در صورت داشتن تمکن مالی مجبور به پرداخت بدهی های پسر خود نیست.

یعنی اگر شوهر فقیر باشد و پدرشوهر تمکن مالی خوبی داشته باشد باز هم پرداخت مهریه برعهده پدر شوهر نیست.

دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

در چه صورت می‌توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد؟

همان‌ طور که گفته شد مهریه وظیفه قانونی شوهر است اما در شرایط خاصی پدر شوهر موظف می‌شود که مهریه عروس خود را پرداخت کند.

در مواقعی که در سند ازدواج یا ضمن عقد پدرشوهر ضامن پسر خود شود و پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد خانم می‌تواند براساس تعهدی که پدر شوهر تقبل کرده مهریه خود را از او طلب کند و مطالبه مهریه از پدر شوهر را پیگیری کند. شما می توانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

باید توجه داشت زن تنها در صورتی می‌تواند مهریه خود را از پدر شوهرش بستاند که پدر شوهر عقدنامه را امضا کرده و در آن خود را متعهد به پرداخت مهریه عروس خود دانسته باشد. امضای پدر شوهر باید در دفاتر عقد وجود داشته باشد و به صورت قانونی ثبت شود تا قابل پیگیری باشد. از این رو تعهد شفاهی پدر شوهر امکان پیگرد قانونی ندارد.

شرایط پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر

در صورتی که پدر شوهر فوت کند طبق قانون تقسیم ارث، آن چه از مال پدر شوهر برجا می‌ماند به عروس به عنوان مهریه پرداخت می‌شود. در واقع به دلیل این که پسر از پدر خود ارث می‌برد در صورت فوت پدر شوهر، خانم می‌تواند مهریه خود را از سهم الارث شوهر طلب کند.

البته این در شرایطی است که پدرشوهر در زمان حیات و در هنگام عقد پسرش، مبلغ مهریه را به صورت قانونی تقبل و آن را امضا کرده باشد.

دریافت مهریه از سهم الارث شوهر

در این موقعیت زن باید درخواست تامین اموال شوهر را به دادگاه خانواده ارائه کند. دادگاه پس از بررسی با توقیف اموال و طی کردن روند قانونی و به مزایده گذاشتن اموال، حق زن را پرداخت می‌کند.

باید توجه داشت در صورت فوت زن، وارث های او حق مطالبه مهریه از پدر شوهر از اموال را دارند.

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر

در قانون دو روش برای مطالبه مهریه در نظر گرفته شده است:

  • از طریق اداره ثبت.
  • از طریق دادگاه خانواده.

تا قبل از تصویب قانون جدید، زوجه به منظور دریافت مهریه می توانست بنا به اختیار خود به اداره ثبت و یا دادگاه خانواده مراجعه کند اما با صدور بخشنامه جدید قوه قضایه، زن برای پیگیری دعاوی مربوط به مهریه ابتدا باید به اجراییه ثبت مراجعه کند.

اگر تحت هر شرایطی مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت امکان پذیر نباشد، مرجع بعدی برای رسیدگی به این گونه مسائل دادگاه خانواده است. شما می توانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

بنابراین زن باید در وهله اول به دفتر خانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه دهد. سپس با گواهی مربوطه به اداره ثبت بخش اجراییه باید مراجعه کند و با ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز برای او تشکیل پرونده صورت می گیرد.

سپس زوجه اموال و دارایی پدر شوهر از جمله ارث او را برای توقیف معرفی کرده تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام گیرد.

دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

شرایط دریافت مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر

در شرایط به خصوصی، امکان گرفتن مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر، وجود دارد که این امر، منوط بر وجود شرایط این امر است. لذا، در این بخش، در خصوص شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر، صحبت خواهیم کرد که به شرح زیر است:

  • اولین و مهم ترین شرط از شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر، این است که هر یک از آن ها یا هر دوی آن ها، مسئولیت پرداخت مهریه را تعهد کرده باشند.
  • دومین شرط، این است که در صورت عندالاستطاعه بودن مهریه تعهد شده از جانب پدر شوهر و مادر شوهر، آن ها، توان مالی کافی برای پرداخت مهریه را داشته باشند.

از دیگر شروط مهم در این خصوص این است که زن، اهلیت لازم (عقل، بلوغ و رشد) و همچنین، مدارک کافی، نظیر سند نکاحیه، مدارک هویتی، حساب کاربری سامانه را برای طی کردن مراحل قانونی مطالبه مهریه داشته باشد و بتواند، هزینه دادرسی لازم برای این امر را بپردازد و یا در صورت اعسار از پرداخت، بتواند، اعسار خود را ثابت نماید.

دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر

بعضی بر این باورند که درخواست مطالبه و پرداخت مهریه، تا زمانی که زوج در قید حیات است، امکان پذیر خواهد بود و پس از فوت وی این امکان وجود ندارد، که این تصور غلطی است.

پرداخت مهریه یکی از وظایف قانونی و شرعی زوج نسبت به زوجه است و محدود با زمان حیات و زندگانی زوج نیست و پس از فوت وی نیز، امکان مطالبه و دریافت مهریه زوجه وجود دارد.

پس در مواردی که شوهر زوجه فوت کند، چون پرداخت مهریه از دیون ممتاز می باشد، ورثه متوفی موظفند که ابتدا نسبت به پرداخت مهریه زوجه و جلب رضایت آن از منابع مالی و سرمایه های به جا مانده از متوفی (ماترک) اقدام کنند.

حال سوالی که پیش می آید این است که اگر متوفی هیچ گونه ماترک و ارثیه ای نداشته باشد تا از محل آن ها، مهریه زوجه او را پرداخت کنند، تکلیف چیست؟ در این مورد، وراث تکلیفی در خصوص پرداخت مهریه نخواهند داشت و زوجه نمی تواند نسبت به پرداخت مهریه علیه وراث، اقدامات قانونی لازم را در انجام دهد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه توسط پدر شوهر یا ضامن

در صورت مطالبه مهریه از پدر شوهر و یا ضامن پرداخت مهریه و عدم پرداخت مهریه توسط وی و عدم اثبات ادعای اعسار از پرداخت یکجای مهریه و یا عدم پرداخت اقساط مهریه در صورت تقسیط توسط دادگاه می توان بر اساس ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را نمود.

دادخواست مطالبه مهریه از پدر شوهر (ضامن) می‌تواند همزمان با مطالبه مهریه از بدهکار اصلی (زوج) به دادگاه خانواده مطرح شود و نیازی نیست تا عدم پرداخت مهریه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس علیه ضامن اقدام نمود.

اگر شوهر، معسر از پرداخت مهریه تشخیص داده شود، این موضوع به ضامن پرداخت مهریه تسری پیدا نمی کند. ضامن پرداخت مهریه، در هر صورت مسوول پرداخت مهریه می باشد و اگر مدعی اعسار از پرداخت مهریه ای است که ضمانت نموده است، باید اعسار خود را در دادگاه صالح به اثبات برساند.

دادگاه صالح جهت مطالبه مهریه از پدر شوهر (ضامن)، دادگاه خانواده ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع دارد. اما اگر مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *