چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده

چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده

چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده

در این مقاله آشنا میشوید با: چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده، باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد، ازدواج در صورت باکره نبودن دختر، فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه، مهریه پس از فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه، آیا ترمیم بکارت از موارد فریب در ازدواج به شمار می رود؟، اثبات عمل ترمیم بکارت و مجازات آن (فریب در ازدواج)، حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن در دوران عقد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد

موضوع باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد یکی دیگر از مواردی است که امروزه ابعاد گسترده آن از طریق تعدد پرونده ها به وضوح قابل مشاهده است و یکی از رایج ترین مشکلات بین زوجین در موقع مطرح کردن بحث طلاق توافقی در دوران عقد می‌باشد.

در واقع از جمله مشکلات زوجینی که عقد کرده ولی هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند و بنا بر دلایل متعددی به جدایی و طلاق فکر می‌کنند وجود رابطه زناشویی ببن آنها و عدم بکارت زوجه است زیرا در جدایی های دوران نامزدی یا همان دوران عقد یکی از معیارهای اصلی دادگاه برای تعیین مهریه زن، باکره بودن زوجه است.

زیرا وجود هرگونه رابطه جنسی بین زوجین، بعد از عقد نکاح هیچ گونه مشکل قانونی و شرعی ندارد ولی از دید بسیاری از خانواده ها رابطه زناشویی کامل منوط به شروع زندگی مشترک بین پسر و دختر است، بنابراین رویه اکثر دادگاه های خانواده هم بر این است که اگر زوجه ادعا کند که دارای پرده بکارت است و مرد هم در این باره موافق همسر خود باشد باز هم از طرف این محاکم، خانم جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده خواهد شد.

نکته دیگر اینکه باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد، داری عده نیز هست به عبارتی زوجه بعد از طلاق توافقی مکلف به‌ نگه داشتن عده می‌باشد و بعد از پایان این مدت است که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

اما توجه داشته باشید که در صورت دوشیزه بودن، عده طلاق برای زن وجود نخواهد داشت. شما در حال خواندن مقاله (چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده) میباشید.

چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده

ازدواج در صورت باکره نبودن دختر

بنا بر عرف و سنت جامعه ما باکره بودن دختر هنگام ازدواج امری مهم به شماره می رود. اگرچه از دیدگاه های مختلف این موضوع قابل انتقاد است چرا که می توان گفت با سالم یا ناسلام بودن غشائی نازک نمی توان حیثیت، شرف و اخلاق فردی را سنجید. 

جدای از این بحث در این نوشته به باکره بودن یا نبودن دختر در زمان ازدواج که گاه این امر عامل بسیاری از اختلافات پس از ازدواج که منجر به جدایی بوده است می پردازیم. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

همانطور که گفته شد به دلیل اهمیت این امر برای مرد هنگام ازدواج گاهی زن که به دلایلی قبل از ازدواج بکارتش زایل شده است، قصد داشته باشد با استفاده از روش های متقلبانه چنین نقصی را مخفی کند، از منظر قانونی این کار تدلیس محسوب شده و گاه از عوامل فسخ نکاح به شمار می آید.

فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه

در عقد نکاح اصل بر باکره بودن زوجه است. در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر از شرایط اصلی صحت عقد نکاح است و در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هم به این موضوع اشاره شده است.

همانطور که می دانیم هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد معلوم گردد طرف فاقد وصف مورد نظر بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا خیر. در ازدواج با دختر شرط باکره بودن در آن مستتر است و موردی برای تصریح وجود ندارد. در نتیجه در صورت باکره نبودن زوجه، حق فسخ برای زوج محفوظ می باشد.

لازم به ذکر است اعمال حق فسخ و استفاده از آن به محض علم، فوری می باشد.

مهریه پس از فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه

بنا بر ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است» ملاحظه می گردد مطابق با این ماده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر این که مرد بیماری عنن داشته باشد که در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد.

با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق دریافت مهر المسمی را دارد.

در این خصوص تفاوت فسخ نکاح با طلاق این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکره بودن زوجه را مطلقه کند باید نصف مهریه پرداخت شود اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه باید پرداخت شود.

لازم به ذکر است که هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد و این تدلیس و فریب بر طبق ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج از جمله انجام مانور متقلبانه همراه با سوء نیت و به قصد فریب، در دادگاه کیفری اثبات گردد، زوجه در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد، زیرا به تقلب حقی به دست نمی آید. 

شما در حال خواندن مقاله (چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده) میباشید.

آیا ترمیم بکارت از موارد فریب در ازدواج به شمار می رود؟

باید خاطرنشان نمود که عمل، هایمن یا همان ترمیم کردن بکارت در غالب موارد به غیر از مواردی که در اثر حادثه، ورزش و… بکارت از بین رفته است، هیچ توجیهی به غیر از پنهان کاری و فریب طرف مقابل یعنی شوهر ندارد و خاصه وقتی پای رابطه نامشروع قبلی و کتمان ازدواج قبلی در میان است. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

اما نکته حائز اهمیت این است که در جرم فریب در ازدواج باید قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیداکند. به عبارت دیگر  ۳ جزء حیاتی و مهم است:

  • توسل به امور واهی و متقلبانه مثل عمل ترمیم.
  • فریب خوردن شوهر.
  • وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آن که در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان عقد برای مرد موضوعیت کامل نداشته باشد.

اثبات عمل ترمیم بکارت و مجازات آن (فریب در ازدواج)

اثبات این عمل با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی صورت می پذیرد. بنابر اعتقاد برخی افراد چنان چه عمل ترمیم بکارت به قصد حفظ آبرو و امثال آن باشد قصد فریب شوهر احراز نخواهد شد.

به نظر می رسد در این موارد مقام قضایی رسیدگی کننده است که باید به صورت موردی در خصوص این جرم تحقیق و بازجویی نماید عوامل بسیاری در این زمینه مهم است.

رسیدگی جرم ذکر شده اگر چه در حوزه خانواده است ولی در صلاحیت دادسرای عمومی است که شروع به رسیدگی کند تا در صورت تشخیص جرم قرار جلب به دادرسی صادر کند و به دادگاه کیفری ۲ پرونده را ارسال نماید. قاضی پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین رای صادر می کند.

مجازات جرم فریب در ازدواج ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که البته دست قاضی دادگاه با توجه به شرایط متهم برای تخفیف، تعویق و یا تعلیق مجازات باز است.

شما در حال خواندن مقاله (چگونه ثابت کنم که همسرم باکره نبوده) میباشید.

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن در دوران عقد

چنان چه زوجه باکره نبوده و از همسر اول خود طلاق گرفته باشد تا قبل از ازدواج مجدد نام همسر اول وی در شناسنامه باقی خواهد ماند و بعد از ازدواج دوم و اطلاع همسر از ازدواج اول او می‌تواند به حذف نام همسر از شناسنامه اقدام نماید.

به عبارتی حذف نام همسر سابق از شناسنامه با وقوع ازدواج دوم و ثبت آن امکان می‌پذیرد. این مطلب درمورد مرد نیز صدق می‌کند یعنی در صورت باکره نبودن همسر وی امکان حذف نام زن پیشین تا ازدواج مجدد و اطلاع همسر از ازدواج اول امکان پذیر نمی باشد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *