در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم

در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم

در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم

در این مقاله آشنا میشوید با: در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم، ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، در دادگاه چگونه حرف بزنیم، نحوه حرف زدن در دادگاه، چگونه در دادگاه طلاق صحبت کنیم، چرا باید با وکیل متخصص مشورت کنیم، تو دادگاه عدم تمکین چی بگم، در دادگاه طلاق از سوی مرد چگونه صحبت کنیم؟، دفاع مرد در دادگاه طلاق از طرف مرد، در دادگاه طلاق از سوی زن چگونه صحبت کنیم؟، در دادگاه طلاق توافقی چه بگوییم؟، نکات مربوط به شیوه صحبت کردن زن و مرد در دادگاه طلاق. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده

بر اساس قانون مدنی زوجین ملزم به حسن معاشرت با یکدیگر و ایفای تعهدات قانونی در قبال دیگری شده اند که این موضوع سبب بقای کانون خانواده می شود.

با این وجود در مواردی ایجاد اختلاف و مشکلاتی در روابط زناشویی میان زن و مرد و سایر عوامل محیطی سبب می شود که زوجین به این نتیجه برسند که طلاق، بهترین تصمیم است.

در نتیجه، یکی از زن و مرد و یا در مواردی هر دوی آنها با توافق با یکدیگر اقدامات قانونی لازم برای طلاق را پیگیری می کنند که عبارت است از ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده.

زمانی که طلاق توافقی است، اصولا توافق طرفین مانع از آن می شود که دادگاه در رسیدگی خود دچار چالش جدید شود، اما در مواردی که یکی از طرفین به ویژه زن، تقاضای طلاق کرده است، نحوه حرف زدن مرد با قاضی دادگاه خانواده برای طلاق گرفتن تبدیل به موضوعی مهم می شود.

در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم

در دادگاه چگونه حرف بزنیم

نحوه حرف زدن با قاضی در دادگاه و همچنین نحوه رفتار طرفین دعوی در جلسات دادرسی دادگاه موضوعی بسیار مهم و اساسی است، به این خاطر که زمانی که شخصی در دادگاه دعوایی را مطرح می کند و یا دعوایی علیه او مطرح می شود باید بتواند به نحو مناسبی ادعای خود را در دادگاه اثبات کرده و یا بابت ادعاهای مطرح شده توسط دیگری از خود دفاع کند.

زمانی که اشخاص برای دعاوی خود وکیل اختیار می کنند، جز در مواردی که قاضی لازم بداند نیازی به حضور در دادگاه و صحبت کردن در دادگاه نخواهند داشت، اما زمانی که خود طرفین دعوا تصمیم بگیرند که در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کنند، نکات مربوط به نحوه حرف زدن در دادگاه را باید به صورت دقیق و قانونی رعایت کنند.

در دادگاه چگونه حرف بزنیم ساده نیست، چون دعاوی با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. همچنین نحوه حرف زدن در دادگاه با قاضی بستگی به این دارد که طرف دعوا خواهان یا خوانده باشد. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

اما به هر صورت، در آیین دادرسی مدنی برخی از نکات کلی در خصوص این که در دادگاه چگونه حرف بزنیم وجود دارد که هر دوی خواهان و خوانده در تمامی دعاوی حقوقی باید آن را لحاظ نمایند. 

نحوه حرف زدن در دادگاه

ورود به جلسه رسیدگی دادگاه و نحوه حرف زدن در دادگاه توسط زن و مرد باید توام با آرامش، اعتماد به نفس، متانت و رعایت ادب نسبت به طرف مقابل دعوا و همچنین قاضی دادگاه باشد. توجه به این نکته ضروری است که تا زمانی که قاضی دادگاه و یا طرف مقابل در حال صحبت هستند، در میانه صحبت آنها وارد نشویم و بدون اجازه قاضی سخن نگفته و نظم دادگاه را بر هم نزنیم.

زمانی که قرار است در دادگاه حرف بزنیم بهتر است قبل از آن از یک فرد وکیل متخصص حقوقی مشورت بگیریم تا به صورت مستند و مستدل از حق قانونی خود دفاع نموده و با مطرح کردن مسائل حاشیه ای سبب از بین رفتن حقوق قانونی خود نشویم.

بسیار مشاهده می شود که عصبانیت طرفین دعوا از یکدیگر سبب از دست دادن کنترل خشم آنها شده و این مطلب حرف زدن با قاضی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. توصیه می شود که نحوه صحبت کردن در دادگاه حتی اگر طرف مقابل ادعای دروغی علیه ما مطرح کرد، توام با رعایت ادب و احترام باشد.

قبل از آنکه در دادگاه حرف بزنیم باید نسبت به کلیه حقوق قانونی خود اشراف داشته باشیم تا بتوانیم در قبال ادعاهای مطرح شده توسط طرف مقابل از خود به نحو مناسبی دفاع کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که صداقت در گفتار از بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری می کند، با این حال زمانی که مسئله ای به ضرر ماست می توانیم نسبت به آن سکوت کنیم و مطالبی را که در بر دارنده اقرار علیه خودمان است در دادگاه مطرح نکرده و ادعاهای واهی مطرح شده توسط طرف مقابل را انکار کنیم.

چگونه در دادگاه طلاق صحبت کنیم؟

بنابر گفته‌ های فوق، زن یا مرد و یا در مواردی هم هر دوی آن‌ها با موافقت و رضایت یکدیگر برای جدایی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند که همان‌ طور که می دانید گام اول برای این کار ارائه تقاضای طلاق به دادگاه خانواده است.

در مواردی که جدایی از نوع طلاق توافقی است، اصولا توافق و رضایت زوجین باعث می‌شود که دادگاه در جلسات دادرسی کمتر دچار چالش‌های جدی شود، اما در پرونده‌ای که یکی از زوجین به خصوص زن، درخواست طلاق کرده است، شیوه صحبت کردن زوجین با قاضی دادگاه خانواده برای طلاق گرفتن قطعا موضوعی مهم خواهد بود.

چرا باید با وکیل متخصص مشورت کنیم؟

اگر قرار است در دادگاه صحبت کنیم بهتر است پیش از آن با یک متخصص و مشاور طلاق مشورت کنیم تا بتوانیم به صورت مستند و با دلیل از حقوق قانونی دفاع کنیم و با طرح مسائل حاشیه‌ای و بی‌اهمیت باعث از بین رفتن حق قانونی خودمان نشویم.

بسیار دیده شده است که عصبانیت و خشم دو طرف دعوا از یکدیگر باعث از دست دادن کنترل رفتار ایشان شده و بر صحبت کردن با قاضی نیز تاثیر می‌گذارد. بهتر است شیوه صحبت کردن در دادگاه حتی اگر فرد مقابل ادعای دروغینی علیه ما طرح کرد، با رعایت احترام و ادب همراه باشد.

پیش از آن که در دادگاه صحبت کنید باید نسبت به تمامی حقوق قانونی خود آگاهی داشته باشید. لازم به ذکر است که صداقت و شفافیت در کلام باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات احتمالی می‌شود. با این حال هنگامی که موردی به ضرر شماست می‌توانید در مقابل آن سکوت کرده و اگر مطالبی به معنای اقرار علیه خود است در دادگاه طرح نکنید.

تو دادگاه عدم تمکین چی بگم؟

در جلسه رسیدگی برای تمکین مرد باید درخواست خود را به قاضی و علت عدم تمکین زوجه اعم از تمکین عام یا خاص را بگوید و با لحنی آرام در محضر دادگاه و با حسن نیت و صداقت مطالب خود را عرضه نماید و در مقابل هم زوجه باید از خود دفاع نماید و علت عدم تمکین یا اینکه اگر تمکین می کند و زوج دروغ می گوید در کمال ادب و آرامش برای قاضی توضیح بدهد تا قاضی با ابعاد مختلف سخنان دو طرف بتواند به نتیجه ای خوب برای رای برسد.

در دادگاه طلاق از سوی مرد چگونه صحبت کنیم؟

بر اساس قانون مدنی، حق طلاق با آقا بوده و هر زمان که مرد بخواهد حق دارد همسر خود را طلاق دهد و در اصل رضایت یا عدم رضایت زن در مورد طلاق تاثیر خاصی ندارد. اما باید بدانید که در گذشته مردان می‌توانستند بدون مراجعه به دادگاه و تنها با حضور در دفترخانه همسر خود را طلاق دهند، اما در حال حاضر مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه برای طلاق، ضروری است.

با این حال حکم طلاق از طرف مرد مشروط به احقاق تمامی حقوق زن بعد از طلاق مانند تقسیم اموال بعد از طلاق، اجرت‌المثل، مهریه، نفقه و غیره است. مرد باید تا حد امکان دلایل موجه و منطقی برای طلاق دادن زن ارائه دهد، هر چند همان‌ طور که گفتیم اصولا هر زمان که مرد بخواهد حق دارد همسر خود را طلاق دهد. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره دریافت کنید.

در دادگاه خانواده چگونه رفتار کنیم

دفاع مرد در دادگاه طلاق از طرف مرد

در پاسخ به این پرسش بانوان که اگر تقاضای طلاق از سمت مرد باشد، چگونه در دادگاه طلاق صحبت کنیم، باید بگوییم که شیوه صحبت کردن در دادگاه بر رای نهایی قاضی تاثیر چندانی ندارد، بنابراین بهتر است که موارد دفاع زن در دادگاه طلاق از سوی مرد مربوط به مطالبه حقوق قانونی باشد.

به عنوان مثال: حق تنصیف اموال و دارایی زوج، اجرت‌ المثل و یا نحله و غیره. البته چنانچه زن به مراحل مربوط به حکم طلاق از سوی مرد اعتراضی داشته باشد، می‌تواند از مسیر تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اقدام نماید.

در دادگاه طلاق از سوی زن چگونه صحبت کنیم؟

بر طبق موازین قانونی، زن فقط زمانی می‌توانند تقاضای طلاق را به دادگاه تسلیم کنند که دلیل قانع‌ کننده‌ ای برای این تقاضا داشته باشد و یا از مرد حق طلاق گرفته باشد.

از جمله دلایل قانع‌ کننده‌ ای که در رابطه با تکلیف درخواست طلاق از طرف زن در صورت مخالفت مرد دادگاه براساس آن، حکم طلاق را صادر می‌کند مواردی است که زن دارای حق طلاق باشد و در زمان عقد ازدواج، شرط وکالت در طلاق قید شده باشد و یا این که زن در زندگی مشترک در شرایط عسر و حرج یا سختی غیر متعارفی باشد و این رابطه برای او قابل تحمل نیست.

شیوه صحبت کردن در دادگاه طلاق از طرف زن به این صورت است که باید ادعای خود و دلایل منطقی برای طلاق را به قاضی اثبات کند و در حقیقت بر وی واجب است که با ارائه اسناد و مدارک موجه، ثابت کند در شرایط عسر و حرج است.

در دادگاه طلاق توافقی چه بگوییم؟

در صورتی هم که زوجین می‌خواهند برای طلاق توافقی اقدام کنند و صورت‌ جلسه آن را تنظیم و تقاضای طلاق را طرح کرده باشند، با استناد به توافقات صورت گرفته و بر اساس عدم امکان سازش، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

در پرونده طلاق توافقی و وقتی که درباره حضانت فرزند، استرداد جهیزیه، بخشیدن مهریه و یا گرفتن آن توافق تصمیم گرفته باشید، شیوه صحبت کردن زوجین در دادگاه طلاق تاثیر چندانی ندارد و قاضی احتمالا با پرسش‌های ساده در مورد دلایل عدم سازش، گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.

نکات مربوط به شیوه صحبت کردن زن و مرد در دادگاه طلاق

اساسی‌ترین نکته در مورد شیوه صحبت کردن زن و مرد در دادگاه، به ویژه در دادگاه طلاق آن است که هر یک از طرفین قصد دارد در دادگاه علیه دیگری ادعا و دعوی مطرح کند، باید با ارائه مدارک و اسناد معتبر ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید.

در همین مورد، توجه به نکات در خصوص دلایل اثبات دعوی مورد توجه است که زوجین در دادگاه طلاق می‌توانند به آن‌ها استناد کنند و بر اساس آن‌ها صحبت و ادعای خود را مطرح کنند.

از مهم‌ترین ادله برای اثبات دعوای طلاق می‌توان ارائه اسناد، شهادت شهود، اقرار شخص مقابل، بازدید و روئیت مکان و انجام تحقیقات میدانی و مراجعه به کارشناس متخصص را نام برد.

بنابراین علاوه بر شیوه صحبت کردن زن و مرد در دادگاه طلاق توسط، باید به ارائه اسناد و مدارک منطقی برای تقاضای طلاق هم توجه کرد.

همچنین فردی که علیه او ادعایی مطرح شده است نیز می‌تواند در دادگاه طلاق دلایل بیان شده توسط دیگری را انکار کند و در مقابل، خود به شخصه اسناد و مدارکی به دادگاه طلاق تقدیم کند که ادعای طرف مقابل را نقض کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *