همه چیز راجع به تمکین زوجه

همه چیز راجع به تمکین زوجه

همه چیز راجع به تمکین زوجه

در این مقاله آشنا میشوید با: همه چیز راجع به تمکین زوجه، معنی عدم تمکین، تمکین عام و خاص، آثار عدم تمکین زوجه، عدم تمکین مرد، اجرای حکم الزام به تمکین، استفاده از حق حبس زوجه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معنی عدم تمکین چیست؟

در واقع باید گفت که تمکین زن چیست؟ مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته می شود.

این واژه در قانون مدنی نیامده و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

برای مشاوره حقوقی خانواده، می توانید با وکیل خانواده در تماس باشید.

تمکین عام

زن باید در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر این که انتخاب مسکن با زوجه باشد یعنی در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال باید پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

همه چیز راجع به تمکین زوجه

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

تمکین خاص

برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

دادخواست الزام به تمکین

زوج یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه بایستی با دادن دادخواست از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام حقوقی کنند. دادگاه خانواده در شهر محل اقامت زوجه تشکیل می شود. بهتر است قبل از تقدیم دادخواست، اظهارنامه ای مبنی بر لزوم تمکین و بازگشت زوجه به منزل از طرف شوهر برای زن فرستاده شود.

رویه دادگاه ها خانواده تهران چنین است که زوج بایستی ثابت نماید که مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن متناسب زوجه و اثاث البیت را تهیه کرده است.

پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای است یعنی هر کدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست میشود. آقایان توجه داشته باشند که صرف گرفتن رای تمکین کافی نیست و حتما و حتما باید درخواست صدور اجراییه از دادگاه کرد و پرونده اجرایی تشکیل داد.

نکته ای که باید توجه کرد اینکه به زور و قوه قاهره زنی را که محکوم شده به خانه شوهر نمی آورند. فقط اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند و تبعیت از شوهر نکند ناشزه محسوب می شود و زوج می تواند از مزایای آن استفاده کند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

الزام به تمکین در دوران عقد

در قانون برای زوجه باکره حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس می گویند. به این معنا که زوجه باکره در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج، به دادگاه اعلام می کند که می خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نمی کند. در این خصوص قاضی رسیدگی کننده مجبور است که دادخواست زوج را رد کند.

توجه داشته باشید که اگر زوجه از زوج تمکین عام کرده باشد حتی اگر باکره باشد نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید. مستند رویه قضایی دادگاه های خانواده در این خصوص استنباط از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.

موارد موجه عدم تمکین زوجه (زن)

 • اگر زن در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد می تواند از رابطه زناشویی با شوهر امتناع کند.
 • مرد دچار امراض مقاربتی شده که بر طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن می تواند از تمکین خاص امتناع کند.

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

برای مشاوره حقوقی خانواده، می توانید با وکیل خانواده تهران در تماس باشید.

 • استناد به حق حبس برای زوجه باکره به شرطی که تمکین عام نکرده باشد.
 • زن ثابت کند که بودن او در منزل شوهر موجب خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زوجه است.

همه چیز راجع به تمکین زوجه

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهدبود.

 • عدم تهیه منزل مناسب شان برای زوجه

اگر زن از مرد تمکین نکند چه اثری دارد؟

 • در صورتی که مرد بتواند عدم تمکین زوجه را ثابت کند، با توجه به دادخواست تنظیم شده و حکم قانونی صادر شده موارد زیر قابل اجرا خواهد بود.
 • ساقط شدن نفقه زن پس از صدور حکم عدم تمکین.
 • امکان ازدواج مجدد مرد با حکم دادگاه و عدم نیاز به رضایت زوجه.
 • محروم شدن زن از شرط تصنیف اموال که در عقدنامه ذکر شده.
 • سخت شدن طلاق یک طرفه زن به دلیل محکومیت در دعوی الزام به تمکین زوجه.

آثار عدم تمکین زوجه چیست؟

1- عدم تعلق نفقه به زن:
مطابق ماده 1108 قانون مدنی مهم ترین ضمانت اجرائی برای تخلف زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق دریافت وی نسبت به دریافت نفقه عنوان شده است و به عبارتی در صورتی که زن از شوهر تمکین نکند نفقه وی ساقط می شود.

در مواردی که زن در عدم تمکین خود عذر موجه دارد استحقاق دریافت نفقه را از دست نمی دهد. به نظر مشهور فقهای امامیه نفقه در برابر تمکین می باشد و دریافت نفقه مشروط به تمکین می باشد و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زن می باشد.

به مجرد عقد نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن یا عدم تمکین باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید پس زوج برای عدم تمکین باید دلیل اقامه نماید.

نفقه زن مشروط به فقر زن و یا تمکن زوج نمی باشد، زن حتی اگر ثروتمند هم باشد، می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند. در هر صورت مطابق قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع نماید، زوجه می تواند اقدام به طرح دعوی نفقه از طریق دادگاه بنماید و وی را ملزم به پرداخت نفقه کند حتی اگر خود زن متمکن باشد.

2- اجازه ازدواج مجدد:
رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه به تمکین موجود نمی باشد اجازه ازدواج مجدد به مرد است این ضمانت اجرائی، نیاز به اذن دادگاه دارد و مرد می تواند به این دلیل، اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد.

3- محرومیت زن از نصف دارایی:
در صورتی که زوجه از همسرش تمکین ننماید و در صورت طرح دعوای طلاق از سوی زوج چنانچه سوء رفتار زوجه و سوء اخلاق زوجه برای دادگاه اثبات شود زوجه از شرط شرط نصف دارایی که در سند ازدواج قید شده محروم خواهد شد.

الزام به تمکین زوجه در زمان عقد

از زمان شروع انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر نسبت به هم و متقابلا دارای حقوق و تکالیفی می شوند که تمکین یکی از این حقوق می باشد. اما شرط در اینجا این است که مرد اسباب زندگی را فراهم کرده باشد. از جمله مقدمات تمکین، تهیه مسکن مستقل برای زن است.

لذا، تا زمانی که مرد منزلی در حد شان زن فراهم نکرده باشد مرد نمی تواند نسبت به طرح دعوای تمکین اقدام نماید و چنانچه طرح دعوا نماید قاضی پرونده حکم به رد آن می دهد.

در راستای الزام به تمکین زوجه در زمان عقد، قانون برای زوجه باکره حق و حقوقی در نظر گرفته است که به آن حق حبس زن گفته می شود. بدین مفهوم که زوجه باکره برای دفاع خود در دادخواست الزام به تمکین زوج می تواند به حق حبس استناد نماید و تا زمانیکه مهریه به وی پرداخت نگردد می تواند تمکین نکند.

در این صورت قاضی رسیدگی کننده به پرونده دادخواست تمکین زوج را رد می کند.

اگر زوجه تمکین عام کرده باشد حتی اگر باکره باشد نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید.

عدم تمکین زوجه در زمان عقد باعث اسقاط مهریه نمی شود.

عدم تمکین مرد به چه معنا است؟

به محض انعقاد عقد، زن و مرد وظایفی را در قبال هم باید انجام بدهند و در صورتی که از انجام هرکدام از این وظایف سر باز زنند، این ترک فعل آنها آثار حقوقی به بار خواهد داشت. مرد باید در قبال همسر خود وظایفش را به خوبی انجام دهد و این وظایف شامل وظایف زناشویی و وظیفه حسن معاشرت با همسر خود است. در صورتی که مرد این وظایف گفته شده را انجام ندهد، به او در اصطلاح ناشز می گویند.

در صورتی که زن تمکین کند اما مرد نفقه او را نپردازد، زن می تواند از او شکایت کیفری کند و دادگاه هم مرد را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم کند. قانون حمایت از خانواده در همین مورد ماده 53 را آورده است: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

در صورتی که این عدم حسن معاشرت با زن به گونه ای باشد که موجب سختی زن شود و دیگر ادامه زندگی برای او ممکن نباشد،زوجه می تواند به استناد همین امر، از دادگاه حکم طلاق عسر و حرج بگیرد.

شرایط منزل برای تمکین

در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند و اقدام به ترک زندگی مشترک می نماید در این صورت مرد باید نسبت به طرح دعوی الزام به تمکین اقدام نماید. یکی از شرایط بسیار مهم برای طرح این دعوا تهیه مقدمات تمکین می باشد مانند تهیه مسکن و اثاث منزل. بنابراین، در مرحله اجرای حکم مرد باید منزلی را برای سکونت معرفی کند که متناسب با شان و شخصیت زوجه می باشد.

آیا منزل پدر شوهر مسکن مستقل محسوب می شود؟

منزلی که مرد به زن جهت تمکین معرفی می کند باید مستقل و دارای تمام اثاث منزل و همچنین باید شامل اتاق مستقل، حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه مستقل باشد. اگر غیر از این مورد باشد زن می تواند آن را نپذیرد. مرد نمی تواند همسر خود را در خانه ای که با پدر و مادر و خانواده اش مشترک است سکونت دهد.

در چه مواردی الزام به تمکین رد می شود؟

 • استفاده از حق حبس زن که یکی از دلایل عدم تمکین زن می باشد.
 • نپرداختن نفقه زن و همچنین عدم توانایی پرداخت نفقه زن هم می تواند از دلایل رد دادخواست تمکین باشد.
 • در صورتی که زن ثابت کند که شوهرش به طور صوری درخواست تمکین داده است ولی در عمل تمایل به ادامه زندگی ندارد. این مورد هم می تواند یکی از دلایل رد دادخواست الزام به تمکین باشد.
 • در صورتی که زن بتواند اثبات کند عدم تمکینش به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت همسرش است مانند اعتیاد، مصرف بیش از حد الکل، توهین، تهدید و…. که دادخواست تمکین شوهر رد می گردد.
 • اگر زوج منزل مورد نیاز برای شروع زندگی مشترک را فراهم نکرده باشد در این موارد در اصل خود زوج نیز تمایل به تمکین زن ندارد و برای به دست آوردن مزایای آن اقدام به طرح دعوا کرده است.

نحوه اجرای حکم الزام به تمکین

در خصوص اجرای حکم تمکین این امر مستلزم صدور برگ اجرائیه می باشد. که در این راستا زوج پس از قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، زوج باید ابتدا از شعبه صادر کننده حکم در خواست صدور برگ اجرائیه نماید.

پس از صدور ابلاغ آن زوجه مکلف بوده که طی مدت زمان 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه آن را اجرا کرده و از زوج تمکین کند. در صورت عدم تمکین، زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. لذا، عدم تمکین زوجه از زوج تاثیری بر نفقه فرزند ندارد و زوج موظف به پرداخت نفقه طفل خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست الزام به تمکین

طرح دادخواست الزام به تمکین مستلزم تسلیم سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی شوهر، اجاره نامه یا سند مالکیت خانه، اظهارنامه مبتنی بر دعوت رسمی از زن به ادامه زندگی مشترک و استشهادیه مبتنی بر ترک منزل مشترک از سوی زن دارد.

تحویل سند مالکیت منزل یا اجاره‌نامه به این خاطر می‌باشد که تمکین زوجه مستلزم شرایط و مقدماتی است و تهیه خانه جهت این امر الزامی می‌باشد. چنانچه شوهر خانه مناسب و شایسته‌ای مهیا نکرده باشد حق ندارد جهت الزام به تمکین درخواست دهد.

نمونه دادخواست الزام به تمکین

ریاست محترم مجتمع قضائی دادگستری استان تهران

احتراما معروض می دارد که خوانده ( زوجه ) از تاریخ 1/ 4 / 1365 بدون مجوز شرعی و قانونی اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجیت نموده است. نظر به اینکه سکونت مشترک زوجه با اینجانب متضمن هیچگونه ضرر بدنی، مالی، شرافتی برای زوجه نمی باشد و هیچ مانع موجه و محکمه پسندی نیز برای عدم تمکین خوانده وجود ندارد، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم که حکم به الزام به تمکین را صادر فرمائید.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به تمکین
 • اصل سند ازدواج و یا رونوشت آن.
 • شناسنامه و کارت ملی زوج.
 • اجاره نامه یا سند مالکیت منزل (مبنی بر اینکه زوج اسباب و مقدمات تمکین را فراهم نموده است).
 • استشهادیه (مبنی بر ترک منزل مشترک از طرف زوجه).
در چه صورت رای الزام به تمکین به نفع شوهر است؟

در صورتی که تمام نیازهای عرفی زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن مستقل فراهم باشد و زن بدون هیچ دلیل موجه خانه را ترک کند رای الزام به تمکین به نفع مرد صادر می‌شود.

برای مشاوره حقوقی تمکین، می توانید با وکیل خانواده در تهران در تماس باشید.

اگر مرد برای زن مسکن مشترک تهیه کرده است و هیچ ضرب و جرحی به او وارد نکرده باشد و بی‌دلیل زن خانه را ترک کند، رای الزام به تمکین به نفع زوج است و بهتر است در دادگاه سند یا اجاره نامه منزل را همراه داشته باشد.

دلایل رد دادخوست الزام به تمکین چیست؟

مرد خانه و یا اثاث برای شروع یک زندگی معمول در حد عرف را فراهم نکرده باشد.
در صورت اثبات زن به اینکه دلایلی مثل اعتیاد یا بیماری زوج برای عدم تمکین یا اینکه زوج او را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد.
حق حبس زن در برابر عدم تمکین او یکی از دلایل است.
اگر مرد نفقه زن را نپردازد زن می تواند تمکین نکند و الزام به تمکین رد می شود.
اگر زن اثبات به دادخواست صوری الزام به تمکین زوج کند یکی از دلایل رد است. مثلا اثبات کند مرد علاقه ای به ادامه رابطه و زندگی ندارد.
اگر زن در جلسات دادرسی حاضر نشود.

مواردی که شامل ناشزه می شود

تمکین اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد می تواند از دادن نفقه وی امتناع کند و آن را پرداخت نکند.

همه چیز راجع به تمکین زوجه

مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و زن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه می تواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و می تواند تجدید فراش (زن دیگر اختیار کند) کند.

سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد. البته تمکین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نامشروع وی نیست.

چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسائل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمی شود و نفقه وی بر عهده شوهر است.

آثار استفاده از حق حبس زوجه

اگر زن از حق حبس خود استفاده کند و آن را اعمال نماید، یکسری آثاری را به دنبال خواهد داشت از جمله:

زن را نمی‌توان اجبار به برقراری رابطه و ایفای وظایف زناشویی کرد. درصورتی که مهریه قسط‌ بندی شده باشد، زن تا پایان دریافت تمامی اقساط مهر می‌تواند از حق حبس استفاده کند.

برای مشاوره با وکیل، می توانید با وکیل آنلاین در تماس باشید.

زن در این مدتی که حق حبس را اعمال می‌کند، باید نفقه‌ خود را از شوهر دریافت کند. بنابراین اگر زن حاضر به برقراری رابطه با همسرش باشد ولی آن را موکول به دریافت مهریه که حق اوست کند، مرد مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق شکایت کیفری از شوهرش را خواهد داشت.

طرح دعوی الزام به تمکین

دعوی الزام به تمکین زوجه، به درخواست شوهر و با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده انجام می‌شود. گاهی نیز دادخواست الزام به تمکین به صورت دعوی تقابل و برای دفاع در برابر دادخواست مطالبه نفقه مطرح می‌شود.

دعوی تقابل الزام به تمکین، برای ثابت کردن عدم تمکین زوجه و در نتیجه عدم استحقاق او برای نفقه است. در حقیقت یک تیر و دو نشان است. هم الزام به تمکین زوجه درخواست می‌شود، و هم در برابر مطالبه نفقه او دفاع می‌شود.

مراحل دادرسی دعوی الزام به تمکین زوجه از زوج

دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به جهت احراز تمکین یا عدم تمکین زن از شوهر به بررسی دلائل استنادی و بررسی اوضاع و احوال موجود می‌پردازد. در صورت لزوم اقدام به صدور قرار تحقیق محلی می‌نماید و با تعیین وقت دیگری ضمن ابلاغ به طرفین جهت حضور، به خواهان تذکر می‌دهد تا وسیله اجرای قرار را فراهم کند.

در وقت مقرر چنانچه وسیله اجرای قرار مهیا نشود و بدون اجرای قرار نیز امکان انشای رای ممکن نباشد، قرار ابطال دادخواست الزام به تمکین صادر خواهد شد، و الا با تهیه وسیله اجرای قرار و تعیین عضو مجری، موضوع قرار صادره به طرفین و عضو مجری تفهیم و قرار صادره اجرا می‌شود.

به محض وصول صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق، دادگاه مبادرت به انشای رای الزام به تمکین زوجه می‌نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *