دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

در این مقاله آشنا میشوید با: دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، معنی ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چیست؟، ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، نحوه ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، عدم سازش در شورای حل اختلاف، مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف، احظاریه شورای حل اختلاف. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معنی ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، این شوراها مانند یک مرجع میانجیگری می توانند به اختلافات و دعاوی میان شهروندان رسیدگی نموده و اقدام به رفع اختلاف و حصول صلح و سازش میان طرفین دعوا نموده و به این ترتیب، بدون این که نیاز به مراجعه افراد به دادگاه های دادگستری وجود داشته باشد، در همین شوراها اختلاف رفع شود.

حصول سازش در دعاوی از طریق شورای حل اختلاف به دو صورت است، یا این که خود طرفین دعوا مستقیما به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای رفع اختلاف می کنند و یا این که شورای حل اختلاف در برخی موارد مشخص شده در قانون، وظیفه دارد که به صورت ابتدایی، به اختلاف ایجاد شده رسیدگی کرده و صلح و سازش ایجاد کند.

با این توضیح که در قانون شورای حل اختلاف و بخشنامه های مربوط به آن، مواردی پیش بینی شده است که به موجب آن، اگر دعوا یا شکایتی در دادگاه ها و دادسرا ها مطرح شده باشد، با دستور دادگاه یا دادسرا ابتدا پرونده باید به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا کارکنان شورا اقدام به ایجاد سازش در شورای حل اختلاف نمایند و در واقع، پرونده اجبارا از دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.

اگر شورای حل اختلاف بتواند در این گونه موارد صلح و سازش ایجاد کند، در اصطلاح گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت، باید پرونده را به دادگاه ارسال کنند تا پس از ارجاع یا انتقال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه یا دادسرا، آن مرجع در خصوص دعوا رسیدگی های لازم را انجام داده و حکم یا رای صادر کند.

بنابراین، در پاسخ به این سوال که معنی ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چیست، باید گفت که اگر شورای حل اختلاف نتواند در راستای ایجاد و برقراری صلح و سازش و آشتی میان طرفین دعوا اقدام موثری انجام دهد، باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و طرفین دعوا برای رسیدگی به موضوع به دادگاه مراجعه نمایند.

دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

در کلیه دعاوی حقوقی و مدنی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت پرونده ابتدا جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و اگر سازش میان طرفین بوجود نیامد، نوبت به ارسال و انتقال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه می رسد. ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاهی انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا بر اساس قانون را دارد.

مراجع قضایی اعم از دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری همه روزه با تعداد فراوانی از مراجعانی روبرو هستند که در انتظار رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده یا رفع اختلافات میان آنها با دیگران هستند. اما مجموعه تشکیلات و نیروی انسانی موجود در دادگاه ها در همه موارد توان و ظرفیت کافی جهت رسیدگی به دعاوی کوچک و خرد را ندارند و به همین لحاظ، تشکیلاتی تحت عنوان شورای حل اختلاف نیز ایجاد شده است که به دادگاه ها کمک کنند.

همان طور که از نام شورای حل اختلاف پیداست، این شورا جهت رفع اختلاف میان شهروندان و ایجاد سازش میان آنها تشکیل شده است، اما در مواردی که شورا نمی تواند اختلاف را رفع کند، اقدام به ارسال یا ارجاع پرونده به دادگاه می نماید. حال سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که انتقال، ارجاع یا ارسال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چگونه است؟

برای پرداختن به این سوال، به ترتیب این موضوعات را بررسی می کنیم که معنی ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چیست، موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه کدامند، نحوه ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چگونه است و مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چقدر است؟

موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

در قسمت قبل به توضیح اینکه معنی ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چیست پرداخته شد، با این حال لازم است موضوع در ابعاد دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. یکی از سوالات مهمی که در این خصوص فرق شورای حل اختلاف با دادگاه مطرح می شود آن است که موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چیست؟ به عبارت دیگر در چه مواردی پرونده پس از رسیدگی در شورا به دادگاه فرستاده می شود؟

در ارتباط با موارد ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه باید گفت بر اساس قانون و بخشنامه های مربوطه، شورای حل اختلاف در موارد زیر به درخواست طرفین دعوا و یا با ارجاع توسط مقامات دادگاه و دادسرا، برای ایجاد سازش میان طرفین دعوا اقدام می کنند: در کلیه امور حقوقی و مدنی و خانوادگی،  در کلیه جرایم قابل گذشت و همچنین در کلیه پرونده های مربوط به جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.

در این موارد، شورای حل اختلاف موظف است که برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا تلاش نماید. در صورتی که سازش به وجود آمد، گزارش اصلاحی صادر کند و این گزارش اصلاحی قطعی می باشد. اما اگر نتوانست گزارش اصلاحی صادر نماید، در تمام موارد ارجاع پرونده به دادگاه اتفاق می افتد و روند رسیدگی به پرونده (این بار با تشریفات حقوقی کامل، نه به صورت میانجیگری) در دادگاه یا دادسرا دنبال می شود.

البته بر اساس قانون شورای حل اختلاف، در صورتی که شورا به درخواست یکی از طرفین دعوا اقدام به ایجاد صلح و سازش نماید، طرف مقابل می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی در شورای حل اختلاف عدم تمایل خود را در خصوص ایجاد سازش در شورا اعلام نماید. در صورت عدم سازش در شورای حل اختلاف، باز هم شورا موظف است که پرونده را به دادگاه ارجاع یا انتقال دهد و در واقع، بدون رضایت طرفین نمی تواند سازش برقرار کند.

لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف، به جز موارد این چنینی که صرفا موظف به ایجاد سازش میان طرفین دعوا می باشد، در برخی موارد صلاحیت صدور حکم یا رای دارد و دقیقا مانند دادگاه اقدام به رسیدگی به پرونده نموده و رای صادر می کند. موارد صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص صدور رای در پرونده های حقوقی به موجب قانون شورای حل اختلاف مشخص شده است.

مثلا دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان، دعاوی مربوط به گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم آنها، دعاوی مربوط به تعدیل اجاره بها، تخلیه عین مستاجره، تامین دلیل، جرایم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه هشت، صرفا در صلاحیت شورای حل اختلاف هستند. لذا این موارد جزء موارد ارجاع یا ارسال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه نمی باشند، چون شورای حل اختلاف برای رسیدگی به آنها صلاحیت ذاتی دارد.

دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

نحوه ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

مطلبی که در این قسمت می توان به آن پرداخت، آن است که نحوه ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چگونه است؟ به عبارت دیگر، شورای حل اختلاف تحت چه شرایطی و چگونه پرونده را پس از رسیدگی به دادگاه می فرستد؟

در پاسخ باید گفت زمانی که شورای حل اختلاف در پی درخواست طرفین دعوا و یا ارجاع دادگاه یا دادسرا پرونده را مشمول رسیدگی قرار می دهد تا میان طرفین سازش ایجاد نماید، یا این رسیدگی منجر به ایجاد سازش میان طرفین دعوا شده است یا خیر. اگر شورا توانسته باشد میان طرفین سازش ایجاد نماید و اصل موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، شورا باید اقدام به صدور گزارش اصلاحی کند و گزارش اصلاحی پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود.

اما در صورتی که سازش ایجاد نشده باشد و قرار بر ارجاع پرونده به دادگاه باشد، نحوه ارجاع پرونده به دادگاه به این صورت است که موضوع سازش و شرایط مربوط به آن در صورت مجلس منعکس می شود و سپس مراتب به مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد اعلام خواهد شد. از این پس، پرونده در مرجع مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد و ابلاغیه های مربوط به ارسال پرونده به دادگاه در حساب کاربری ابلاغیه الکترونیکی در سامانه ثنا قید می شود.

مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه

در قسمت های قبل در مورد ارجاع یا انتقال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه صحبت کرده و گفتیم که در چه مواردی شورا پرونده را برای رسیدگی به دادگاه می فرستد. اما بسیاری از افرادی که پرونده آنها پس از طرح شکایت در دادگاه و دادسرا به دلیل ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، این سوال را مطرح می کنند که مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه چقدر است؟

این سوال از آن رو مطرح می شود که رسیدگی در شورای حل اختلاف برای حصول سازش ممکن است عملا وقت زیادی را از طرفین دعوا (عموما شاکی) اتلاف کند، در حالی که قصد سازش با طرف مقابل را هم ندارد و یا این که طرف مقابل ضمن عدم توجه به احضاریه شورای حل اختلاف مشکلاتی برای شاکی ایجاد می کند. تکلیف این موضوع در ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مشخص شده است که بر اساس آن:

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه با کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط برای یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

به موجب تبصره همین ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند که این موضوع با استفاده از ابلاغیه های الکترونیکی شورای حل اختلاف به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید.

بر این اساس می توان گفت که مهلت یا مدت زمان ارجاع یا انتقال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، نهایتا سه ماه است و در طول این مهلت، شوراها باید نتیجه تلاش های خود اعم از حصول یا عدم حصول سازش را به دادگاه ارجاع دهنده ارسال نمایند. البته همان طور که اشاره شد، در صورتی که شورا به درخواست یکی از طرفین دعوا اقدام به ایجاد صلح و سازش کرده باشد، طرف مقابل می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی عدم تمایل خود را در خصوص ایجاد سازش در شورا اعلام نماید.

دلیل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف

عدم سازش در شورای حل اختلاف

در کلیه دعاوی حقوقی و مدنی، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، طرفین می توانند برای ایجاد سازش در شورا توافق نمایند و یا اینکه دادگاه ها پرونده های طرح شده را برای حصول سازش به شورا ارسال نمایند. اگر سازش ایجاد شد، شورا گزارش اصلاحی صادر می کند اما آثار عدم سازش در شورای حل اختلاف این است که پرونده به دادگاه های دادگستری برای رسیدگی ارجاع می شود.

همانطور که از نام شورای حل اختلاف پیداست، این شورا به منظور ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا و حل اختلافات آنها تشکیل شده است. این شوراها با دادگاه های دادگستری تفاوت دارند ولی به منظور کاهش مراجعه افراد به دادگاه ها لازم است دعاوی با اهمیت کمتر در این شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد، البته با هدف اینکه سازش میان افراد برقرار شود.

رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به منظور ایجاد سازش، ممکن است به دو صورت انجام شود:

یا اینکه خود افراد مستقیما در شورا به منظور حصول سازش طرح دعوا می کنند و یا اینکه دعوای مطرح شده در دادگاه، برای ایجاد سازش، ابتدا به این شوراها ارجاع شود تا از ظرفیت های میانجیگری شورا و آثار سازش استفاده شود.

مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف

در خصوص مدت زمان صدور رای باید گفت، بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی، بلافاصله پس از ختم دادرسی، قاضی در صورت امکان، در همان جلسه پایانی، اقدام به انشای رای نموده و آن را به اطلاع طرفین دعوا می رساند. در غیر این صورت، حداکثر تا یک هفته، فرصت داشته که رای را نوشته و اعلام کند. این رای، باید، حداکثر تا 5 روز پس از صدور، به امضای دارسان صادر کننده آن، برسد و به طرفین، ابلاغ گردد.

احضاریه شورای حل اختلاف

احضاریه شورای حل اختلاف فرمی است که به موجب آن حضور شخص  الزامی دانسته شده و زمان و مکان و علت حضور وی در آن قید می شود.

یکی از مهم ترین ابلاغیه هایی که ممکن است برای طرفین دعوا صادر شود، احضاریه یا اخطاریه است و همانگونه که از نام آن پیداست، برای دادن اخطار به شخص جهت حضور در مراجع قضایی می باشد و لازم است که شخص احضار شده در مهلت مقرر در احضاریه به محل ذکر شده در آن احضاریه مراجعه کند.  البته احضاریه و اخطاریه به لحاظ حقوقی تفاوت هایی نیز دارند.

یکی از مهم ترین تفاوت های احضاریه با اخطاریه این است که احضاریه را معمولا در مواردی ارسال می کنند که حضور شخص یا مطلعین پرونده در فرایند دادرسی الزامی و ضروری است و عدم حضور در محل قید شده در احضاریه، بعضا ضمانت های اجرایی در پی دارد.

اما اخطاریه به این جهت ابلاغ می شود که موضوعی به شخصی یادآوری شود و اصولا در مورد پرونده های حقوقی صادر می شود. با این حال زمانی که احضاریه یا اخطاریه ای برای اشخاص صادر می شود، علت حضور در آن قید می شود تا مخاطب بداند به چه علتی به وی اخطار داده شده و یا احضار شده است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *