اخراج زوج از منزل توسط زوجه

اخراج زوج از منزل توسط زوجه

اخراج زوج از منزل توسط زوجه

در این مقاله آشنا میشوید با: اخراج زوج از منزل توسط زوجه، آیا زن می تواند شوهر را از خانه بیرون کند؟، بیرون کردن زوجه توسط زوج از خانه، عواقب کیفری اخراج زن از خانه توسط مرد، عواقب اخراج زوجه از خانه توسط زوج، صورتجلسه ترک منزل، مدارک برای شکایت از زوج بابت بیرون کردن همسر از خانه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

آیا زن می‌تواند شوهر را از خانه بیرون کند؟

بیرون کردن شوهر از خانه در صورتی‌ که خانه متعلق به زن باشد می‌تواند انجام بگیرد. یعنی آن که اگر سند به نام زن باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. هر چند که شوهر خانه را خریده یا آن را ساخته باشد. لذا قانون هم نمی‌تواند مانع این کار زن شود. لذا شوهر باید یک خانه دیگر خریده یا اجاره کند و در آن ساکن شود.

البته شوهر می‌تواند اگر دلیل خاصی برای این کار زن خود نداشته باشد شکایت ممانعت از حق در دادگاه انجام دهد تا در این‌ صورت بتواند حق خود را مطالبه کند.

اخراج زوج از منزل توسط زوجه

بیرون کردن زوجه توسط زوج از خانه

در شرایطی که شوهر اقدام به اخراج زن از منزل و بیرون کردن زن از خانه نموده باشد، از آن جهت که زن در سختی غیر متعارفی قرار گرفته و ممکن است برای سکونت خود دچار مضیقه شده و پول کافی برای تامین مخارج روزمره خود را نداشته باشد، می‌تواند با استناد به شرایط عسر و حرجی که مرد برای وی ایجاد نموده است، از دادگاه خانواده تقاضای طلاق عسر و حرج نماید. البته باید به یاد داشت که در این شرایط، زن باید اخراج و بیرون شدن از منزل توسط زوج را در دادگاه اثبات نماید.

عواقب کیفری اخراج زن از خانه توسط مرد

اخراج زن از خانه توسط مرد، به این صورت است که مرد با تعویض قفل درب منزل، مانع از آن می‌شود که زن به منزل خود بازگردد. البته گاهی هم مرد با کتک زدن زن و بیرون انداختن وی از منزل، این اقدام را انجام می‌دهد. در چنین مواردی باید عواقب کیفری و حکم کیفری اخراج زن، مد نظر قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین عواقب کیفری اخراج زن از خانه توسط مرد، آن است که زن می‌تواند از مرد بابت عدم پرداخت نفقه شکایت کند.

در واقع پرداخت نفقه به زن، تکلیف قانونی مهم مرد است. عدم انجام این تکلیف، در قانون حمایت خانواده جرم‌ انگاری شده است. به همین دلیل، از آن جهت که اخراج زن از خانه و بیرون کردن زن از منزل، حق مسکن زن را به عنوان یکی از ملزومات پرداخت نفقه، خدشه‌ دار نموده است، زن می‌تواند به استناد آن، از شوهر شکایت ترک انفاق (نپرداختن نفقه) کند.

عواقب اخراج زوجه از خانه توسط زوج

بیرون کردن زن از منزل توسط شوهر ممکن است که هم به لحاظ حقوقی و هم از جنبه کیفری پیامدهایی برای مرد به همراه داشته باشد.

عواقب حقوقی اخراج زوجه از خانه توسط زوج 

اخراج زوجه از خانه توسط مرد به لحاظ حقوقی ممکن است برای زن ایجاد حق طلاق کند و زن بتواند به استناد عسر و حرج ناشی از بیرون شدن از خانه تقاضای طلاق کند. در شرایطی که شوهر اقدام به اخراج زن از منزل و بیرون‌ کردن زن از خانه نموده باشد، از آن‌ جهت که زن در سختی غیر متعارفی قرار گرفته و ممکن است برای سکونت خود دچار مضیقه شده و پول کافی برای تأمین مخارج روزمره خود را نداشته باشد، می‌تواند با استناد به شرایط عسر و حرجی که مرد برای وی ایجاد نموده است، از دادگاه خانواده تقاضای طلاق عسر و حرج نماید.

البته باید به یاد داشته باشید که در این شرایط، زن باید اخراج و بیرون‌شدن از منزل توسط زوج را در دادگاه اثبات نماید. بیرون کردن زن از خانه توسط شوهر برای زوج عواقب حقوقی و کیفری خواهد داشت. در بخش قبل به مجازات کیفری این عمل پرداختیم اما در ادامه قصد داریم به مجازات حقوقی آن اشاره کنیم. اصلی ترین نتیجه ای که از نظر حقوقی برای زوج در نظر گرفته می شود امکان طلاق از سوی زن است.

قانون به وضوح به این مسئله پرداخته است که در صورت آزار دهنده بودن و غیر قابل تحمل شدن زندگی مشترک برای زن می تواند اقدام به ارائه درخواست طلاق کند که در این حالت طلاق عسر و حرج اتفاق می افتد. از آنجایی که ممکن است بعد از بیرون کردن زن از خانه توسط شوهر، زوجه دچار مشکل شده و نتواند مخارج زندگی خود را تامین کند و در پیدا کردن مکانی برای زندگی دچار مشکل شود دادگاه حق ارائه درخواست طلاق عسر و حرج را به زوجه خواهد داد.

در این نوع طلاق زن دیگر تحمل زندگی مشترک را نداشته و دچار سختی زیاده شده است. لازم به ذکر است برای آنکه دادگاه درخواست زن را قبول کند بهتر است قبل از ارائه درخواست طلاق اول درخواست تهیه منزل و نفقه از سوی زن صادر شود. در صورتی که حکم پرداخت نفقه توسط زوج اجرا نشد می توان درخواست طلاق را مطرح کرد.

اخراج زوج از منزل توسط زوجه

عواقب کیفری اخراج زوجه از خانه توسط زوج 

اخراج یا بیرون کردن زوجه از خانه توسط مرد به لحاظ کیفری ممکن است منجر به حبس یا زندانی شدن مرد گردد به این صورت که زن با مراجعه به دادسرا از مرد به دلیل ترک انفاق شکایت کند. حکم کیفری بیرون کردن زن از خانه توسط شوهر بستگی به اعمالی دارد که مرد انجام داده است. به عنوان مثال در صورتی که مرد با ضرب و جرح زن را از خانه بیرون کند و مانع بازگشت او شود مجازات او بیشتر از شخصی خواهد بود که با حرف، همسر خود را از خانه بیرون می کند.

در صورتی که مرد به بیرون کردن همسر خود از خانه اقدام کند زوجه می تواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایتی مبنی بر عدم پرداخت نفقه مطرح کند. از آنجایی که پرداخت نفقه جزء وظایف مربوط به حقوق زن محسوب می شود، در صورتی که توسط کارشناسان دادگاه خانواده بیرون کردن زن از خانه ثابت شود مرد مقصر بوده و مجازات خواهد شد.

شکایت از شوهر بابت عدم پرداخت نفقه با عنوان شکایت ترک انفاق مطرح خواهد شد. در صورتی که توسط کارشناسان، ترک انفاق ثابت شود طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، مرد به حبس درجه شش یعنی به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر مرد به کتک زدن نیز اقدام کرده باشد و زوجه از او شکایت کند مجازاتی نیز برای ضرب و جرح او در نظر گرفته می شود.

صورتجلسه ترک منزل

صورت جلسه پلیس برای عدم تمکین، به گزارشی گفته می شود که پلیس، در آن قید می کند که بنا به دلایلی همچون تعویض قفل درب یا بیرون کردن زوجه از منزل، وی قادر به بازگشت به منزل و تمکین از شوهر نیست.

 نحوه گرفتن صورت جلسه پلیس برای عدم تمکین، به این صورت است که زن، باید با پلیس تماس بگیرد و درخواست صورت جلسه نماید. از جمله آثار گرفتن صورت جلسه پلیس، آن است که می توان به استناد آن، موجه بودن عدم تمکین زن را اثبات نمود.

مدارک لازم برای شکایت از زوج بابت بیرون کردن همسر از خانه

هنگامی که زن از سوی شوهر از خانه بیرون می شود برای آنکه بتواند شکایت طرح کند و یا درخواست طلاق دهد لازم است مدارک و اسناد خاصی را به دادگاه ارائه کند. اصلی ترین مدرک سندی است که اثبات کند زن از خانه بیرون شده و یا اجازه ورود به منزل را ندارد.

زن می تواند برای اثبات این اتفاقات به دادگاه، از پلیس بخواهد هنگام بیرون شدن از منزل و یا زمانی که می خواهد وارد خانه شود اما شوهر مانع او می شود صورتجلسه ای مبنی بر عدم پرداخت نفقه بنویسد.

با نوشتن این صورتجلسه توسط پلیس سخن از دعوی طلاق به میان می آید. سایر مدارکی که نیاز است برای ارائه شکایت و درخواست طلاق به همراه داشته باشید به عبارت زیر هستند.

  • عقدنامه یا همان قباله ازدواج.
  • شناسنامه زوجه.
  • مشخصات زوج.
  • مدارکی که اثبات کند عدم پرداخت نفقه اتفاق افتاده است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

4 دیدگاه

  • آقایان ازدواج نکنید به هیچ زنی رحم نکنید برید گناه کنید که آسیبش کمتره من ازدواج کردم باخانمی که یک دخترهم داشت بعد از چند سال سرپرستی دخترش وخودش خانه خریدم و بنامش کردم که به زندگی بیشتر دلگرم بشه حالا هم دخترش به من توهین کرده و دشنام داده وکتک زده و هم خانم خانه ای که من برایش خریدم و سرمایه یک عمرم بود را از من گرفته اکنون آواره شدم هرجا میرم میگن کاری از دستت بر نمیاد یعنی هم باید نفقه بدم هم مهریه وهم خفت وخاری بکشم که به زنم محبت کردم خاک برسر ما آقایان خانواده دوست 😣😖😞

  • بله متاسفانه قانون ازدواج وطلاق دارای مشکلات وضعف بسیار زیادی است و با مرد مثل یه متهم رفتار میشه وزن هرسو استفاده ای میکنه از مهریه گرفته تا سایر موارد همش به نفع زن هستش این قانون باید تغییر کنه ومساوات برقرار بشه برای همین دیگه هیچ انسان عاقلی با قانون این مملکت زن نمیگیره.مثلا نفقه خوب مگه مرد بابت زحماتی که میکشه پولی از زنش دریافت میکنه یا اجرت المثل که اصلا معنی فارسی نداره و در قانون ما گنجانده شده تمام مردم سر این داستانا بخصوص مهریه با هم درگیرن بابا یکی به داد مردم برسه اخه این چه قوانین بی خودیه که پیاده میشه

  • سلام خسته نباشید والله اگر یک قانون به درد بخور در رابطه با طلاق برای مرد پیدا کردیدتمام فقط و فقط منافع زن را در نظردارند من خانه خریدم و به نام خانم کردم بعد از مدتی وقتی از سرکار به خانه رفتم دیدم در بازنمیشه تلفن زدم خانم گفت باید مهریه مرا بدهی گفتم در را بازکن گفت خانه مال منه خلاصه چهار ماه که من را در سرمای پاییز در به درکردند و هیچ قانونی هم وجود نداردکه مرد را حمایت کند وجالب این که تمام حساب بانک دست خانم هَست ومن حتی نمی توانم برای خو وکیل بگیرم حالا امدند خرج وکیل ایشان را هم گردن من انداختن من میگم تمام دارو ندار من را بالا کشیده حالا آقایون قضات خرج دادگاه راهم میگن نوش جونت اگر این قانون، خدا به داد ما مردها برسد واقعا کشور ما ایده آل خانم ها می باشد.

  • بعد میگن زن حقوقی نداره. والا از مهریه بگیر تا تمام حقوق مال زناست. اما مردا فقط یدونه حق طلاق دارن که اون زن میتونه با شیوه های مختلف طلاق بگیره. مرد حتی نمیتونه بدون اجازه زن طلاق بگیره. حتی شرع و قرآن رو هم در جایی به نحوی زیر سوال میبرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *