توقیف خانه اجاره ای برای مهریه

توقیف خانه اجاره ای برای مهریه

توقیف خانه اجاره ای برای مهریه

در این مقاله آشنا میشوید با: توقیف خانه اجاره ای برای مهریه، توقیف و توقیف اموال، انواع توقیف حقوقی، راه های مطالبه مهریه چیست؟، مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری برای اجرای مهریه، اجرای ثبت برای مهریه، توقیف منزل بابت مهریه، رفع توقیف ودیعه مسکن. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

توقیف و توقیف اموال

توقیف در لغت به معنای بازداشت و ضبط کردن می باشد. در توقیف اموال، به دستور نهاد های قضایی، اموال محکوم علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است) به منظور ادای دین وی به نفع محکوم له (شخصی که از محکوم علیه شکایت کرده است)، توقیف می شود. البته بنا بر قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال بر اساس نوع اموال اعم از اموال منقول و غیر منقول، متفاوت خواهد بود.

توقیف خانه اجاره ای برای مهریه

انواع توقیف حقوقی

توقیف تامینی:
پس از آنکه حکمی صادر شد، نمی توان بلافاصله آن را اجرا کرد. یکی از شرایط اجرای حکم، صدور اجراییه برای حکم می باشد. بنا بر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، پس از صدور دستور اجرا، محکوم علیه 10 روز فرصت دارد تا مفاد حکم را اجرا نماید. 

در صورت اتمام این مهلت و عدم اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه، نهاد های اجرایی حکم را اجرا خواهند کرد. اما مسئله ای که در این جا مطرح است این است که ممکن است محکوم علیه، در آن مدت 10 روزه اموال خود را انتقال دهد و یا آن ها را مخفی نماید.

 برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات، در تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، قانونی تعریف شده است که بر اساس آن، محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه، پیش از اتمام مهلت 10 روزه اجرا، توقیف اموال وی را خواستار شود.

توقیف اجرایی:
در صورتی که پس از پایان مهلت 10 روزه، محکوم علیه حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند با درخواست از مراجع قضایی خواستار توقیف اموال محکوم علیه معادل مبلغ محکوم به (چیزی که درباره آن حکم صادر شده است) شود.

توقیف رهن خانه بابت مهریه:
زوجه (زن) می تواند از طریق درخواست برای توقیف رهن خانه بابت مهریه، تمام یا قسمتی از مهریه خود را از ودیعه ای که زوج (مرد) در اختیار صاحب خانه قرار داده است دریافت نماید. اما شرط مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ودیعه مسکن از مستثنیات دین به حساب نیاید. در صورتی که رهن خانه جزو مستثنیات دین باشد، امکان توقیف رهن خانه بابت مهریه وجود نخواهد داشت.

مستثنیات دین:
در مواقعی به منظور احقاق حقوق محکوم له، مراجع قضایی حکم به توقیف اموال محکوم علیه می دهند. اما امکان توقیف همه اموال وجود ندارد. بنا بر دستور شرع مقدس اسلام مستثنیات دین اموالی هستند که امکان توقیف آن ها وجود ندارد.

بنا بر فقه شیعی همه افراد حق حیات دارند و هر کسی باید حداقل ضروریات برای ادامه زندگی را دارا باشد، لذا توقیف برخی از اموال محکوم علیه که باعث عسر، حرج و ساقط شدن وی از حق حیات و گذران زندگی می شود امکان پذیر نیست.

مستثنیات دین به شرح زیر اند:

مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات عرفی.

وسیله نقلیه مورد نیاز محکوم علیه.

اثاثیه و لوازم مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی که برای گذران زندگی واجب است.

آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی.

کتاب ها و ابزار و وسایل علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن ها.

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص، که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.

راه های مطالبه مهریه چیست؟

برای گرفتن مهریه از دو روش می‌توان اقدام نمود:

  • مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری.
  • از طریق اجرای ثبت.

مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری برای اجرای مهریه

زن یا وکیلش با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مثل شناسنامه و کارت ملی (زن) و سند ازدواج به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کند.

بعد از ثبت درخواست در دفترخدمات قضایی، مدارک برای تعیین شعبه و زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

زن یا وکیلش باید در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه مورد نظر حضور پیدا کند.شما می توانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

زن باید توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را به دادگاه اثبات کرده و اموال شوهرش را معرفی کند. زن برای جلوگیری از انتقال اموال و عدم پرداخت مهریه توسط مرد قرار تامین خواسته می‌دهد.

این قرار امنیت اموال مرد را تامین می‌کند و اجازه نمی‌دهد مرد خودش را در حالت اعسار قرار داده و از پرداخت مهریه فرار کند. (توقیف خانه اجاره ای برای مهریه)

توقیف خانه اجاره ای برای مهریه

اجرای ثبت برای مهریه

زن یا وکیلش با در دست داشتن مدارک شناسایی و سند ازدواج، به دفتری که عقد در آن صورت گرفته مراجعه کرده و درخواست مهریه را تقدیم سر دفتر می‌کند. سردفتر با تکمیل مدارک، آن ها را به اجرای ثبت می‌فرستد.

پس از صدور اجراییه، سردفتر برای جلوگیری وصول چندباره‌ مهریه، در سند ازدواج قید می‌کند که برای مهریه روی این سند (به میزان طلب زن) اجرائیه صادر شده است و سپس مرد را مطلع می‌کند.

مرد ۱۰ روز فرصت دارد یا مهریه را پرداخت کند، یا شیوه پرداخت آن را مشخص کند؛ در غیر این صورت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد درخواست تامین خواسته داده و به میزان مهریه خود از اموال مرد توقیف کند.

این اموال در نهایت فروخته شده و مهریه زن پرداخت می‌شود.

توقیف منزل بابت مهریه

باید گفت توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلامانع است ولی مرد می تواند به توقیف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می توان به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص این که مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.

در صورتی که منزل به صورت قولنامه فروخته شده باشد و سند ملکی نداشته باشد هم اگر ثابت شود که مربوط به مرد است با هم قابل توقیف است.

پرداخت مهریه بعد از محکومیت و صدور اجراییه خواهد بود و اگر تا قبل از اجرا مرد دادخواست اعسار بدهد و مهریه قسطی بشود زندان ندارد ولی اگر اعسار صادر نشود مرد به علت عدم پرداخت مهریه به زندان معرفی خواهد شد.

رفع توقیف ودیعه مسکن

با توجه به آنچه ذکر گردید توقیف ودیعه مسکن نیز به طور مطلق امکان پذیر نیست تا بدهکاری منجر به آوارگی و بی خانمانی مدیون و خانواده اش نشود.

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود در صورت شرایط زیر قابل توقیف است. شما میتوانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

۱-پرداخت اجاره بها بدون آن باعث عسر و حرج نباشد.

پس اگر پرداخت اجاره بهاء بدون آن پول پیش برای بدهکار با مشقت همراه باشد و تحمل آن مشکل باشد امکان توقیف پول پیش وجود ندارد.

۲-عین مستاجره مورد نیاز مدیون نباشد.

پس اگر مورد اجاره مورد نیاز بدهکار باشد توقیف آن غیر ممکن است.

۳-عین مستاجره بالاتر از شان او باشد.

شان بدهکار با توجه به تمامی خصوصیات زمانی و مکانی و وضعیت درآمد مدیون و تجرد و تاهل و تعداد فرزندان او و… در نظر گرفته خواهد شد. در هر صورت چنان چه خانمی توانست مبلغ ودیعه مسکن یا رهن خانه ای که توقیف کرده است بدهکار می تواند با ادله و شرایطی آن مبلغ و ودیعه را از توقیف خارج کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *