گم شدن پرونده در دادگاه کیفری

گم شدن پرونده در دادگاه کیفری

گم شدن پرونده در دادگاه کیفری

در این مقاله آشنا میشوید با: گم شدن پرونده در دادگاه کیفری، مفقود شدن پرونده به لحاظ جابه‌جایی مکان شعبه،  مفقود شدن پرونده به جهت ارجاع، مفقودی پرونده به جهت بی نظمی در شعبه رسیدگی کننده، مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه، مفقودی پرونده به علت اعمال نفوذ. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مجازات گم شدن پرونده

امروزه با توجه به سیستم هوشمند سازی و با توجه به اینکه همه درخواست ها و رسیدگی ها در محاکم قضایی به صورت مکانیزه می باشد اینکه پرونده ای گم شود خیلی کم می باشد.

و گاها امکان دارد در زمان ثبت و اسکن آن در سیستم و در دفاتر شعبه به علت کثرت پرونده ها بر روی میز دفتر یار قبل اینکه موارد مهم آن ثبت شود و یک سری از اوراق به علت زیاد بودن آن شاید نیاز به اسکن و درج در پرونده نباشد گم شود  ودر این جور مواقع با کمی حوصله و پیگیری از خود دفتر شعبه و در نهایت اگر پیدا نشد باید به حفاظت دادگاه یا مدیر شعبه و آن واحد قضایی مراجعه نمود.

گم شدن پرونده در اجرای احکام

از آن جایی که واحد اجرای احکام یکی از واحدهای بسیار شلوغ و پر رفت و آمد هست و بعضا گاهی به درگیری و ضرب و شتم هم اتاق می افتد  و در این واحد قضایی که جزو کارهای بسیار سخت قوه قضاییه می باشد.

معمولا پرونده های زیادی روی میز و در بایگانی های مختلف واحد اجرا می باشد و در این جور مواقع باید از شعبه مورد نظر خویش روز و ساعت ارسال پرونده به واحد اجرا را باید پرسید و با صبر و تحمل از مدیر اجرا و منشی آن پیگیر پرونده بود و نمی توان خیلی ایراد به این جور مواقع به علت شلوغی واحد اجرا گرفت با کمی صبوری و وقت دادن به این واحد می توان پرونده را یافت مگر اینکه به عمد پرونده گم شده باشد که باید با دستور قضایی از مدیریت دادگاه پیگیری نمود تا فرد خاطی را پیدا و با آن برخورد قضایی نمود.

پیگیری پرونده اجرای احکام کیفری

یکی از کارهای بسیار خوب که در راستای دولت الکترونیک مخصوصا سیستم قوه قضاییه صورت گرفته به علت شلوغی و کثرت ارباب رجوع ها سیستم واحد اجرا در اکثر مجتمع های قضایی به صورت نوبت الکترونیک از واحد اجرای احکام شده است.

یعنی فرد باید به صورت سیستمی از واحد اجرای احکام در سامانه ثنا و پیگیری پرونده خویش نوبت الکترونیکی برای روز و ساعتی مشخص را دریافت کند و در همان روز به واحد اجرا رفته و روند پیگیری پرونده خویش را دنبال کند.

و برای پیگیری پرونده اجرا هم از همان طریق باید نوبت گرفت و گاهی هم به صورت حضوری تشریف ببرید مدیران اجرا همکاری می نمایند.

مفقود شدن پرونده به لحاظ جابه‌جایی مکان شعبه

مراجعین به دادگستری جهت پیگیری پرونده ها با مشکلات گوناگونی مواجه می شوند یکی از اشتباهات شایع مفقود شدن پرونده در بایگانی یا شعبه می باشد که حالات گوناگونی از این حیث قابل تصور می باشد.

گاهی پرونده ها به علت جابه جایی مکان شعبه در مجتمع های قضایی یا ادغام شعب، مفقود می شوند در این فرض با توجه به جابه جایی شعبه و این که ارسال پرونده به شعبه جدید مستلزم طی تشریفات اداری و درون سازمانی می باشد وقتی به عنوان مراجع به شعبه رجوع می نماییم با مشکل مفقود شدن پرونده در بایگانی مواجه می شویم.

راهکار اجرایی برقراری ارتباط دوستانه و در چهار چوب قواعد سازمانی قوه با اعضا شعبه و مراجعه به داخل بایگانی و یافتن پرونده می باشد راهکاری که اکثریت وکلا نیز به جهت برقراری ارتباط دوستانه با اعضا شعب و با اجازه مدیر شعبه امکان حضور در بایگانی و حتی اتاق قاضی محترم جهت پیدا کردن پرونده مفقود شده را پیدا می‌کنند.

گم شدن پرونده در دادگاه کیفری

 مفقود شدن پرونده به جهت ارجاع

گاهی پرونده ها در هنگام ارجاع مفقود می شوند و علت آن این است که پرونده های جدید در اول هر ماه، و اختلاط پرونده شما با پرونده های جدید، باعث این موضوع می شود و این مورد هم بسیار در جریان مراجعه اشخاص به دادگستری رخ می دهد چه بسا موارد عدیده ای که پرونده مثلا سال ۱۳۹۹ ما بین یکی از پرونده های سال ۱۴۰۲ می باشد که بایگان در حال ثبت آنها می باشد و شما در حالی که درصدد مذاکره و چانه زنی با مدیر دفتر می باشید این پرونده ها به علت قصور یا تقصیر و بی نظمی شعبه روی میز بایگان می باشد!

راه حل در این موارد علاوه بر برقراری ارتباط دوستانه با مدیر دفتر و بایگان و مراجعه به میز کار بایگان و منشی که هم چنان که راحترین راه حل یافتن پرونده می باشد مراجعه به دفتر سرپرستی مجتمع و تنظیم لایحه و اعلام مفقودی پرونده می باشد که قاعدتا مسئول دفتر مجتمع پس از تماس با شعبه و کسب اطلاع با ارجاع لایحه به سرپرست و اظهار نظر صریح سرپرست، کلیه اعضا شعبه مربوطه جهت یافتن پرونده مدنظر بسیج شده و پرونده شما قاعدتا پیدا می شود.

مفقودی پرونده به جهت بی نظمی در شعبه رسیدگی کننده

در این گونه موارد با شعبه ای مواجه هستیم که معمولا ارتباط خوبی با مراجعین ندارند و مراجعین را حواله به روزهای آینده و یا مراجعه در وقت نظارت پرونده را می‌دهند! شما می توانید با وکیل کیفری مشاوره حقوقی داشته باشید.

در این گونه موارد بهترین راهکار مراجعه به حفاظت مستقر در ساختمان مجتمع و تنظیم لایحه خطاب به ریاست حفاظت و توضیح دقیق در مورد جریان رخ داده و عدم همکاری شعبه با ما می باشد که این اتفاقات در دادسرا عمومی و انقلاب و برخی از محاکم حقوقی به جهت کثرت پرونده ها و ارباب رجوع شایع و متداول می باشد.

راه حل منطقی حفظ آرامش و اعتماد به نفس و تنظیم لایحه خطاب به حفاظت و سرپرست مجتمع و اعمال فشار قانونی از طریق نهادهای نظارتی مستقر در دادسرا و نیز سرپرستی می باشد که معمولا پس از تماس این نهادها با مرجع قضایی مرجوع الیه و متعاقب پیگیری مجدانه مراجع به مدیر دفتر و عند اللزوم قاضی شعبه و خبر دار نمودن کارمندان شعبه از تخلفات رخ داده شما می توانید پرونده خود را پیدا کنید.

مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه که کارمند دادگستری است بسته به این که تخلف یا جرم وی از چه نوعی بوده است تفاوت دارد:

شکایت از تخلفات اداری مدیر دفتر

در صورتی که مدیر دفتر دادگاه از انجام وظایف اداری خود سرپیچی یا در آن ها کوتاهی کرده باشد و در نتیجه این کوتاهی یا سهل انگاری یکی از طرفین دعوا متضرر شده باشد مرجع رسیدگی به این تخلف مدیر دفتر دادگاه هیئت بدوی رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارمند دادگستری خواهد بود. 

این هیئت که از سه نفر منتخب رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است برای بررسی اتهام وارده به کارمند دادگستری می تواند از کارشناس نیز استفاده کند و در صورت احراز تخلف کارمند مراتب از طریق تذکر کتبی به اطلاع وی خواهد رسید و حداقل یک جلسه رسیدگی برگزار شده و به مدیر دفتر اجازه دفاع داده می شود.

کارمندان دادگستری و از جمله مدیر دفتر دادگاه در صورتی که احکامی همچون انفصال دائم، انفصال موقت، بازنشستگی اجباری و… دریافت کنند می توانند ظرف 30 روز درخواست تجدید نظر خواهی بدهند. شما می توانید با وکیل کیفری مشاوره حقوقی داشته باشید.

شکایت از تخلفات کیفری مدیر دفتر

در صورتی که تخلفات انجام شده از سوی مدیر دفتر خارج از حیطه وظایف اداری وی بوده و به اصطلاح جرم تلقی شود باز هم حسب مورد دو مرجع صالح به رسیدگی خواهند بود:

  1. دادگاه بدوی کیفری
  2. سازمان بازرسی کل کشور

جرایم عمومی که ممکن است از سوی افراد عادی اتفاق بی افتد مانند توهین، تهدید (غیر اداری) و… از جانب مدیر دفتر اتفاق بی افتد. موضوع باید در دادگاه بدوی کیفری مطرح شود.

در صورتی که جرم ارتکابی مدیر دفتر دادگاه مربوط به مسائل قضایی باشد، مثلا مدیر دفتر طرفی از افراد دعوا را به اعمال نفوذ در پرونده و تاثیر بر نتیجه آن تهدید کرده باشد، یا طرفین به فساد مالی جریان دادرسی مشکوک شوند موضوع باید به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود.

مفقودی پرونده به علت اعمال نفوذ

گاهی پیش می آید افراد بعضا با برش یا تمکن مالی که دارند بتوانند افرادی که دسترسی به پرونده ها و بایگانی را دارند بتوانند وسوسه کنند و از آن ها در خواست هایی خارج از عرف و از موقیعیت شغلی آن ها سوء استفاده کنند.

و گاها شیطنت های مثل مفقودی پرونده یا سرقت برگه هایی از پرونده نمایند و یقینا با پیگیری قضایی افراد با نگاه ویژه دستگاه قضا به این نوع موارد راه فراری ندارند و سیستم قوه قضاییه با اینچنین افراد برخوردی قاطع خواهد کرد فقط اشخاص باید از راه و روال قانونی و مشورت با وکلای مجرب پیگیر این نوع از جرائم شوند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *