اتهام انتسابی

اتهام انتسابی چیست؟

اتهام انتسابی

در این مقاله آشنا میشوید با: اتهام انتسابی، اتهام انتسابی چیست؟، تفهیم اتهام انتسابی، شیوه و ویژگی تفهیم اتهام، ضرورت تفهیم اتهام، اعاده حیثیت در اتهام انتسابی، انواع اتهام انتسابی، دفاع از اتهام انتسابی سرقت، ابلاغیه دفاع ازاتهام انتسابی چیست؟، مجازات اتهام انتسابی چیست؟، ضمانت اتهام انتسابی، دفاع از اتهام انتسابی به همراه ضامن یعنی چه؟، آیا اتهام انتسابی بازداشت دارد؟، دفاع از اتهام انتسابی کلاهبرداری، و حکم برائت از اتهام انتسابی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اتهام انتسابی چیست؟

اتهام انتسابی در لغت به معنای نسبت دادن جرم به فرد دیگر می باشد. هرگاه جرمی اتفاق می افتد و مراجع قضایی وارد عمل می شوند، یکسری مراحلی را طی می کنند تا اتهام مشخص شود. مقام قضایی پس از ورود به مرحله تحقیقات مقدماتی باید اقداماتی از جمله حفظ آثار و علائم جرم و جمع آوری ادله، شناسایی، جلوگیری از اخفا و فرار متهم می شود.

حال با توجه به شواهد و مدارک شخصی که مدارک علیه او است را شناسایی می کند و جرم ارتکابی را به آن شخص نسبت می دهد.

مجموع این اتفاقات برای آن است که مجرم پیدا شود. اما قبل از اینکه او را مجرم بنامند، او صرفا یک متهم است که شواهد علیه اوست و حتی اگر این ادله قوی باشند، کماکان او متهم است و جرمی به او نسبت داده شده است، لذا حق دفاع دارد.

نکته: هیچ فردی در وهله اول مجرم نیست، بلکه او متهم است یعنی جرمی به او نسبت داده شده که ممکن است با دفاع وی از او رفع اتهام شود.

اتهام انتسابی چیست؟

تفهیم اتهام انتسابی

پس از آنکه ارتکاب جرم توسط مرتکب تا حدودی بر مبنای ادله ارائه شده شاکی، توسط مقام تعقیب یا تحقیق احراز گردید، بر مبنای قواعد کلی و اصول اولیه دادرسی کیفری، متهم حق دارد از اتهام انتسابی به وی آگاه شود تا بتواند ادله و دفاعیات خود را به نحو مناسب ارائه دهد.

این حق متهم را می‌توان جز حقوق اولیه وی در نظر گرفت، به نحوی که ضرورت دارد تمامی ادله و عمل ارتکابی و عنوان اتهامی به وی تفهیم شود به نحوی که حتی در صورت فقدان دانش حقوقی نیز با ادبیاتی ساده از اتهام انتسابی علیه خود اگاهی یابد.

در رابطه با ضرورت تفهیم اتهام می‌توان بیان داشت که در صورت عدم رعایت این اصل اولیه، تمامی تحقیقات صورت گرفته باطل است و اثر قانونی ندارد. در این راستا، قاضی رسیدگی کننده اعم از دادیار یا بازپرس وظیفه دارد که تمامی ادله له و علیه متهم را جمع نموده تا در این صورت عدالت به معنای حقیقی کلمه محقق شود.

ضمنا در این رابطه اصول و قواعد اولیه و مهمی حاکم است که توجه به آنها در حین رسیدگی به اتهام ضرورت دارد.

همانند آنکه اصل، برائت بوده و در نتیجه شاکی باید ادعای خود را با ارائه اسناد و مدارک و ادله اثبات نماید و در فرض فقدان ادله کافی، بر مبنای اصل برائت، اتهامی منتسب به متهم نخواهد شد. علاوه بر این در صورتی که اتهامات متفاوتی منتسب به متهم شده است، باید تمامی آنها با ذکر دلایل اثباتی به متهم تفهیم گردد.

شیوه و ویژگی های تفهیم اتهام

در رابطه با تفهیم اتهام، پس از حضور متهم در شعبه، باید بدوا مشخصات فردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل سکونت، شغل، سن، شماره تلفن و غیره پرسیده و درج شود.

ضمنا حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مفاد مواد ۱۹۴،۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به وی تفهیم شود. بدین توضیح که در صورت تغییر آدرس وی مکلف به اعلام است و در صورت عدم اعلام تمامی ابلاغ‌ها به وی واقعی محسوب می‌شود.

ضمنا باید به متهم تفهیم شود که مراقب اظهارات خویش باشد و همچنین حق داشتن وکیل دادگستری نیز باید به وی تفهیم شود. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثنا تمامی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت گرفته و در فرض مشاهده ابلاغیه، ابلاغ واقعی محسوب و در صورت عدم مشاهده ابلاغ قانونی است.

به چه دلایلی تفهیم اتهام ضرورت دارد؟

قاضی باید جهت بررسی اولیه به جمع آوری علل و دلیل بر علیه شخص مورد اتهام قرار گرفته بپردازد و مواردی را باید جهت ایجاد زمینه انجام عدالت و قانون بین طرفین دعوا ایجاد نماید، به همین دلیل شخص خوانده شده که به او اتهام انتسابی داده شده است بر اساس قانون بی گناهی و دفاع باید زمان کافی جهت بیان کردن و ارائه موارد دفاعی او اختصاص داده شود.

مطلع شدن از اتهام به آن دلیل بسیار مهم می باشد که از طرفی ممکن است شرایط رد کردن اتهام وارد شده یا اتهام نسبت داده شده به متهم را به وجود آورد و ضمانت ناظر به قوانین دفاعی شکلی عملی بگیرد و شروع گردد، از طرفی نیز قاضی پرونده را مجبور می نماید که کارهای لازم در خصوص روند اجرای قانون و صدور حکم تامینی متوسل گردد.

ضرورت و ارزش تفهیم اتهام به قدری مهم است که چنانچه شخص مورد اتهام چندین بار در یک روز و یا اینکه در چندین روز متوالی بازجویی شود در تمام مراحل باید برای او تفهیم اتهام انجام گردد.

اقدامات جهت اعاده حیثیت در اتهام انتسابی

در موارد اجتماعی هر فردی که با اعمال خود سبب ضرر به فردی دیگر گردد و از لحاظ مالی و معنوی به او زیانی رساند باید در اساس نقش مسبب ضرر وارد شده را جبران نماید.

این مورد یکی از اصول اجتماعی می باشد که به مرور در قانون موضوعی دنیا تاثیر گذار بوده است، که با در نظر گرفتن آن ها موارد مدنی و کیفری گوناگونی جهت ضمانت حق ضایع شده از افراد ضرر دیده را مورد پیش بینی قرار داده است، یکی از این موارد اعاده حیثیت می باشد.

اصطلاح اعاده حیثیت در اصل به معنی برگرداندن وضعیت اشخاص در خصوص ضرر حیثیتی و موقعیت های شغلی ناشی از اتهامات انتسابی به شکل گذشته می باشد. به تعریف بهتر این عمل سبب می گردد که آبروی از بین رفته فرد در ذهن مردم و یا در مکانی مشخص به شکل اولیه باز گردد و با ثابت کردن بی گناهی آن شخص موقعیت شغلی و شخصیتی فرد ضرر دیده به شکل قبلی خود باز گردد.

انواع اتهام انتسابی چگونه است؟

اتهامات انتسابی دو نوع هستند:

اتهام انتسابی قولی: این نوع به معنی انتساب دادن گناهی به اشخاص دیگر به شکل گفتاری، یا با استفاده از رسانه ها و اسناد چاپ شده و یا مطرح کردن در مراکز عمومی می باشد.

اتهام انتسابی فعلی: این نوع نیز هنگامی انجام می شود که شخص شاکی با نیت اتهام زدن به دیگران صحنه سازی می نماید و با استفاده از جا سازی مدارک و وسایلی در منزل، ماشین و یا محل شغل افراد قصد مجرم نشان دادن و مجازات آن ها را داشته باشد.

برای دیدن و مشاهده و پیگیری اوراق قضایی خود می توانید به سامانه عدل ایران قوه قضاییه مراجعه نمایید.

شکایت در اتهام انتسابی در صورتی که توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

  • روند ثابت شدن جرم و اتهام سریعتر می باشد و زودتر به نتیجه خواهند رسید.
  • احتیاجی به وجود شخص اعتراض کننده در جلسه های دادگاه نیست.
  • وکیل قادر خواهد بود بعد از تایید شدن اتهام شخص افترا دهنده و یا خوانده شده در جهت انجام مجازات آن شخص اقدامات لازم در جهت اجرای آن را انجام دهد.
  • وکیل قادر خواهد بود تصمیم شاکی را در خصوص رضایت دادن و یا نارضایتی او اعلام کند و احتیاجی به حضور شخص اعتراض کننده یعنی شاکی جهت اطلاع دادن از تصمیمات خود نیازی به رفتن به جلسه دادگاه ندارد از طریق وکیل اطلاع رسانی می نماید.

اتهام انتسابی چیست؟

دفاع از اتهام انتسابی سرقت چیست؟

تحت شرایطی ممکن است که دادستان یک پرونده، فرد یا افرادی را به عملی مانند سرقت متهم کند اما هنوز مدرک کافی برای اثبات این عمل در دسترس نداشته باشد. مثلا فردی ادعا می کند که همسایه اش ساعت او را دزدیده است.

هنگام طرح شکایت توسط صاحب ساعت، به همسایه فرد مورد نظر، اتهام انتسابی سرقت وارد می شود.

به این معنی که باید فرد در دادگاه حاضر شده و در برابر این اتهام از خود دفاع کند. به این نوع دفاع اصطلاحا دفاع از اتهام انتسابی سرقت گفته می شود.

اثبات اتهامات سرقت در زمان هایی که مدرک کافی وجود ندارد می تواند برای دادستان ها دشوار باشد، چرا که یا شاهد نمی خواهد شهادتی در این زمینه بدهد، یا ممکن است اصلا شاهدی وجود نداشته باشد که عمل سرقت را توسط سارق دیده باشد.

ابلاغیه دفاع از اتهام انتسابی چیست؟

هر لحظه ممکن است ابلاغیه ای از سوی دادسرا به دست شما برسد که عنوان دفاع از اتهام انتسابی داشته باشد و به شما ۵ روز مهلت جهت حضور در شعبه داده باشند.

اگر به عنوان متهم احضار شدید با توجه به عنوان یا عناوین جرم انتسابی باید ظرف مهلت مقرر همراه با ضامن یا سند (وثیقه) در دادسرا حاضر شوید تا حکم جلب شما صادر نشود.

لذا در این جور مواقع حتما به شما پیشنهاد می شود برای این که بدانید در این مواقع چه گونه در مراجع قضایی رفتار کنید و چگونه پاسخ بدهید حتما قبل آن با وکیل مشاوره نمایید تا خدایی نکرده اتهامی به شما نسبت داده نشود و بتوانید از حق و حقوق خود به درستی دفاع نمایید.

مجازات اتهام انتسابی چیست؟

بر اساس جرم انتسابی نمی توان شخصی را مجرم دانست. جرم انتسابی باعث می شود که فرد به عنوان یک متهم در مراحل دادرسی و کیفری حضور پیدا کند.

و بعد از اینکه جرم به متهم تفهیم شد و ادله و بررسی های لازم انجام شد و در صورتی که بی جهت تهمت به شخصی زده باشند و نتوانسته باشند اثبات کنند این اتهام انتسابی به شخص قطعا مجازات دارد و شخص طرف مقابل که به عنوان متهم شناخته شده بود می تواند علیه طرف مقابل خو ادعای حیثیت نماید.

پس قبل از اینکه بی دلیل به کسی افترا بزنید و یا از روی حدس و گمان بخواهید شخصی را متهم نمایید حتما قبلش مطمن شوید و با وکیل و کارشناس متخصص مشاوره نماید و از عواقب ان هم مطلع شوید.

ضمانت اتهام انتسابی

در مورد ضمانت اتهام انتسابی سوالی که پیش می آید این می باشد که آیا اشخاص به طور مثال زمانی که برایشان ابلاغ می آید برای اتهام انتسابی آیا می توانند زودتر ضامن را بفرستند که ضمانتشان را بکند که جواب خیر می باشد زیرا اول باید شخص حضور پیدا کند و سپس تفهیم اتهام بشود و با توجه به اتهام میزان و نوع وثیقه و ضمانت مشخص گردد و بعد از آن ضامن، ضمانت نماید.

دفاع از اتهام انتسابی به همراه ضامن یعنی چه؟

دفاع از اتهام انتسابی به این معنا می باشد که که شخص متهم حق دارد بر اساس قوانینی که برای اتهام انتسابی وجود دارد مدارک و دلایلی را برای دفاع از خود که ثابت کردن خلاف آن اتهام را منجر می شود به دادگاه ارائه کند.

و در صورتی که مراجع قضایی صلاح بدانند که شخص باید ضامن بگذارد متهم باید نسبت به معرفی ضامن اقدام نماید به خاطر همین در ابلاغیه معمولا ذکر می شود که به همراه ضامن معتبر حضور یابد تا بتواند برای اینکه شخص نخواهد در بازداشت بماند با معرفی ضامن یا تودیع وثیقه خو را نیز ضمانت نماید.

آیا اتهام انتسابی بازداشت دارد؟

مقام قضایی حق ندارد هیچ کسی را بدون علت و به طور غیر قانونی بازداشت نماید زیرا این عمل یک توقیف غیر قانونی است.

ولیکن چنانچه دلایلی محکم در جرائمی مانند: قتل و سرقت به تشخیص مرجع قضایی محترم اگر نیاز بداند می تواند متهم را برای روشن شدن اینگونه پرونده های مهم در بازداشتگاه نگه دارند، تا متهم قبل از روشن نشدن حقایق از چنگال قانون متواری نشود.

دفاع از اتهام انتسابی کلاهبرداری

پس از آن که از کسی شکایت شد به عنوان کلاهبرداری شاکی جرم باید ادله ای را بیاورد تا جرم را ثابت کند.در عوض فرد مشتکی عنه باید با ادله این اتهامات را رد کند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر جرمی دارای ارکان و ماهیت خاصی است و فرد شاکی باید برای اثبات جرم آن ارکان را ثابت کند و فردی که نیز از وی شکایت شده برای رفع اتهام باید نبود آن ارکان را ثابت کند.

برای رفع اتهام نا حقی که تحت عنوان کلاهبرداری علیه شما مطرح شده سعی کنید از وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید.

برای مثال درکلاهبرداری ارکان آن تحصیل و گرفتن مال با وسایل متقلبانه است. اگر فردی که از وی شکایت شده است فردی است که در یک شرکت بیشتر در دید مردم بوده به عنوان کارمند و منشی و خود وی از کلاهبردار بودن شرکت نیز بی خبر باشد در اینجا می تواند به جاهل بودن و نا آگاه بودن نسبت به هدف شرکت استناد کند.

زیرا جرم بدون آگاهی اتفاق نمی افتد و فرد می تواند بگوید که هیچ عملیات متقلبانه ای انجام نداده ام و تنها کارمند شرکت بوده ام که پول ها را از مردم گرفته ام. در کلاهبرداری ضرورت وجود دارد که توسل به اعمال فریبکارانه و متقلبانه با مقدم باشد بر بردن مال به عبارتی ساده اگر بردن مال در اثر کارهای متقلبانه نباشد جرم کلاهبرداری نیست و ممکن است جرم دیگری باشد.

لذا اگر شکایتی مطرح شده که شما با عملیات متقلبانه مالی را از کسی اخذ کرده اید با اثبات این امر که هیچ عملیات متقلبانه ای در کار نبوده و احراز آن می توانید از عنوان جرم کلاهبرداری برائت پیدا کرده در دادگاه یا در دادسرا منع تعقیب صادر شود.

حکم برائت از اتهام اتسابی

برائت در لغت به معنای بی گناهی و معصومیت می باشد، لذا به همین دلیل در قانون، طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

به همین دلیل در دعاوی، زمانی که ادله، قرائن و شواهد کافی نباشد، قاضی رسیدگی کننده پرونده، حکم برائت متهم را صادر می نماید. در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.

این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع می شود و یک دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.

در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد: اصل حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

5 دیدگاه

  • برای یه ابلاغ اومده متهم شدم به سرقت تلفن همراه و جالب اینجاست تلفنی رو که پیدا کردم و با مالک گوشی تلفن همراه تماس داشتم که به قول معروف ثواب کنیم جالبه که کباب شدیم.و اتهام سرقت زدم بهم.و مونده بودم چکار کنم تا اینکه مطالب شمارو مرور کردم و خدا شاهده هم جواب سوالاتمو گرفتم.هم راهنمایی های بسیار دقیقی از نوشته هاتون که به دردم میخوره بدست آوردم.درود بر شما با آرزوی موفقیت تک تکه تیم ارزشمنده شما.

  • سلام مطالب بسیار مفید وقابل درک وفهم بود وکمک کننده، متاسفانه مشکل تورم وبالا بودن هزینه ها مجبور می شویم به جای گرفتن وکیل و مشاوره، خودمان با دانش اندک خود دفاع کنیم
    تشکر از ارائه مطالب خوبتان🙏

    • سلام وقت شما بخیر ممنون از نظرتان، ولی جلوی ضرر را از هرکجا بگیرید منفعت هست حداقل قبل از انجام هرکار حقوقی مشاوره گرفتن سریعترین و بهترین راه حل میباشد سعی داشته باشید مشاوره داشته باشید و موسسه حقوقی دادپویان با شرایط و مسائل مالی موکلین همیشه همراهی میکند و اولویت اول ما مرتفع شدن مشکلات موکلین هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *