درخواست نصب قیم برای محجور

درخواست نصب قیم برای محجور

درخواست نصب قیم برای محجور

در این مقاله آشنا میشوید با: درخواست نصب قیم برای محجور، تعریف قیمومت، نحوه گرفتن قیومیت برای محجور، شرایط قیمومت چیست؟، شرح وظایف قیم، ولی قهری کیست؟، اهم وظایف و اختیارات قیم، اولویت قیم شدن با کیست؟، نحوه تعیین و نصب قیم، درخواست قیمومت، مراحل درخواست قیمومت، مدارک لازم برای درخواست قیمومت، نمونه درخواست قیمومت، فرم درخواست قیمومت، دادگاه صالح برای نصب قیم. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تعریف قیمومت

قيم در لغت به معنی سرپرست و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد. در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص، به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود.

پس تا وقتی که پدر یا جد پدری (ماده ۱۱۸۰ق.م.) یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان (ماده ۱۱۸۸ ق.م.) موجود است و اهلیت لازم را دارا می باشد، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند.

در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری ( موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ ق.م.) دادگاه یک نفر امین به ولی منضم می کند.

در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت موقت دیگر موضوع ماده ۱۱۸۷ ق.م.) دادگاه امین موقت منصوب می نماید.

نحوه گرفتن قیومیت برای محجور

افراد کمتر از هجده سال مطابق با قانون حق تصرف و دخالت در امور مالی را ندارند و اصطلاحا به آن‌ ها غیر از رشید می‌گویند. به‌ علاوه پسران کمتر از ۱۵ سال و همچنین دختران کمتر از ۹ سال نیاز به قیم یا سرپرست دارند.

به‌ طور کلی باید گفت تمام افرادی که توانایی ذهنی برای اداره اموال خود ندارند باید سرپرست داشته باشند. و قیم برای همه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و کسانی که توانایی ذهنی اداره اموال ندارند، تعیین و منصوب می شود.

درخواست نصب قیم برای محجور

شرایط قیمومت چیست؟

اولا باید گفت که مادر تا زمانی که مزدوج نشده و در صورت دارا بودن صلاحیت بر بستگان دیگر، محجور یا طفل برای قیم شدن اولویت دارد.
اگر زنی محجور شود، شوهرش اگر صلاحیت داشته باشد بر سایر نزدیکان و بستگان زن مقدم است.

اگر کسانی که محکوم قطعی به موارد ذیل باشند نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شوند:

 • سرقت.
 • کلاهبرداری.
 • اختلاس.
 • ورشکستگی.
 • تجاوز.
 • جرایم منافی عفت.
 • جنایت علیه اطفال.
 • معروف به فساد اخلاقی.
 • همچنین قیم یا اقوام درجه یک قیم نباید با محجور پرونده مالی و غیر مالی در دادگاه داشته باشند.

شرح وظایف قیم

قیم به دلیل این که نماینده محجور تلقی می گردد فلذا حافظ اموال او نیز باید باشد.

هر یک سال یک بار شرح اقدامات مالی باید توسط قیم به دادسرای سرپرستی تقدیم گردد.

قیم نمی تواند پرونده مطروحه در دادگاه یا دادسرا را با صلح مختومه نماید. مگر به دستور اداره سرپرستی و همچنین باید قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور(صغیر) مجنون را به دادسرای امور سرپرستی ارائه کند.

اگر درحفظ اموال شخص محجور قیم تقصیر کرده باشد و خسارتی به بار آمده باشد مسئول است . اما اگر خسارت توسط خود قیم وارد نشده باشد.

هرگاه قیم زن باشد و شوهر کند باید به دادگاه (دادسرای امور سرپرسی) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد.

نکته مهم این که زن بدون اجازه شوهر نمی تواند قبول قیمومت کند.

ولی قهری کیست؟

پدر و یا جد پدری (پدر بزرگ پدری) سرپرست طفل، غیر رشید یا مجنون هستند و یا وجود آنها نوبت به قیم نمی رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می شود که پدر یا پدر بزرگ پدری زنده نباشند. هر کدام از پدر یا جد پدری در زمان حیات می تواند برای بعد از خود و سرپرستی کودک و مجنون وصی مشخص کند. در این صورت نیز تا زمانی که وصی باشد نوبت به قیم نمی رسد به عبارت دیگر مادامی که پدر، جد پدری یا وصی منتخب آنها باشد قیم تعیین نخواهد شد و با عدم وجود آنهاست که نوبت به نصب قیم (سرپرست قانونی) می رسد.

مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ اگر ولی قهری مراعات مصلحت طفل را نکند به درخواست یکی از بستگان طفل و اثبات آن، دادگاه ولی قهری را عزل می کند و به جای آن قیم تعیین می کند. توجه باید داشت که اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) بیمار باشند یا با توجه به کهولت سن قادر به اداره امور محمور نباشد، دادگاه پس از تشخیص فردی را به عنوان امین همراه ولی قهری خواهد کرد.

اهم وظایف و اختیارات قیم

 • قیم نماینده قانونی شخص محجور است پس مواظبت از کلیه امور مالی محجور با قیم است.
 • قیم باید قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور (صغیر) مجنون (غیر رشید) رابه دادسرای امور سرپرستی ارائه کند. در صورت پنهان کاری تعمدی از قیمومت عزل خواهد شد.
 • قیم باید لااقل هریک سال یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند.
 • هرگاه قیم درحفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارتی وارد شود مسئول جبران خسارت است ولی اینکه خسارت توسط خود قیم وارد نشده باشد.
 • قیم به عنوان نماینده قانونی نمی تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به محجور را صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادسرای امور سرپرستی.
 • هرگاه قیم زن باشد و شوهر کند باید به دادگاه (دادسرای امور سرپرسی) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد.
 • زن بدون اجازه شوهر نمی تواند قبول قیمومت کند.

درخواست نصب قیم برای محجور

اولویت قیم شدن با کیست؟

هرگاه دارندگان شرایط قیمومت متعدد باشند، باید فردی را که شایسته تر است انتخاب کرد. قانون گذار اولیت هایی را به ترتیب ذیل مقرر داشته است:

۱) پدر، یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۲) در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۳) با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود.

۴) کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدم‌اند.

نحوه تعیین و نصب قیم

پس از اطلاع دادستانی از وجود فرد محجور توسط والدین وی یا نزدیکان او و یا ادارات و مراجع ذی‌ صلاح، در صورتی که حجر فرد برای دادگاه احراز نشده باشد، ابتدا بررسی‌های لازم انجام شده و گواهی تایید حجر برای وی صادر می‌شود.

پس از آن دادگاه اقدام به بررسی در خصوص نصب قیم نموده و می‌تواند یک یا چند فرد را که صلاحیت قیمومت دارند به این سمت منصوب کند. شخص منتخب می‌تواند این سمت را نپذیرد ولی در صورت پذیرفتن، باید بلافاصله پس از اطلاع از آن، انجام وظایف خود را آغاز نماید.

چنانچه بعد از نصب به هر دلیلی صلاحیت قیمومت نداشته باشد، می‌تواند از سمت دادگاه عزل شود.

درخواست قیمومت

در بسیاری از مواقع پس از گرفتن طلاق و گرفتن حضانت فرزند توسط یکی از والدین، بنا بر تصمیم دادگاه یکی از والدین تقاصای درخواست قیومیت دارد. در این صورت باید در دادگستری تهران مراحلی را طی کرده و تنها با دارا بودن شرایط خاصی می تواند قادر به درخواست قيمومت باشد.

مراحل درخواست قیمومت

در رابطه با مراحل درخواست قیمومت باید بگوییم بر اساس قانون تمامی افراد محجور برای رسیدگی به امور مالی ابتدا به سرپرست سپس به ولی و قیم احتیاج دارند.

افراد محجور به کسانی گفته می شود که زیر سن قانونی ۱۸ سال باشند که به آنان صغیر می گویند و همچنین افراد مجنون و سفیه که به آنان افراد غیر رشید گویند نیز جزو افراد محجور محسوب می شوند.

بر اساس قانون و حکم دادگاه این افراد حق مداخله و تصرف در امور مالی خود را ندارند. دختران و پسران سالم از لحاظ عقلی و جسمی تا رسیدن به سن قانونی باید زیر نظر ولی و سرپرست یا قیم خود باشند سپس در امور مالی خود حق دخالت و تصرف خواهند داشت و قطعا برای افراد غیر رشید این مسئله تا پایان عمر ادامه دارد.

در صورت نبود پدر یا پدر بزرگ و یا ناتوانی و کهن سالی آنها در نگهداری و یا عدم صلاحیت سرپرستی طفل و یا افراد مجنون و سفیه طبق قانون باید برای آنان ولی قهری انتخاب شود. دادگاه یا خود پدر و پدر بزرگ می توانند اقدام به انتخاب ولی نمایند.

درخواست نصب قیم برای محجور

مدارک لازم برای درخواست قیمومت

از جمله مدارک لازم برای درخواست قیمومت عبارت است از:

 • شناسنامه وکارت ملی قیم متقاضی.
 • گواهی فوت پدر کودک.
 • گواهی فوت پدربزرگ پدری.
 • شناسنامه و کارت ملی فرزند.

نمونه درخواست قیمومت

در این بخش برای شما عزیزان نمونه درخواست قیمومت و نمونه متن درخواست قیمومیت را قرار داده ایم.

به حکم ماده ۱۲۱۹ (اصلاحي ۱۳۸۰/۸/۱۴) قانون مدنی در رابطه با درخواست قیمومت مادر، مادر محجور از جمله افرادی است که در کنار سایر اشخاص مذکور مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی مکلف است جهت اقدامات قانونی لازم از جمله نصب قیم، مراتب وجود محجور را به دادستان عمومی و انقلاب محل اعلام نماید.

از طرف دیگر، به موجب ماده ۶۱ قانون اخیر در رابطه با دادخواست قیمومت مادر، مادر محجور از جمله اشخاصی است که نسبت به سایر افراد حق اولویت در احراز سمت قیمومت را دارد.

پیشنهاد می شود قبل از اقدام به درخواست قیمومیت مادر با یک وکیل با سابقه در زیمنه حل پرونده های مربوط به قیومیت مشورت نمایید، یک وکیل درخواست حکم قیمومت همواره بهترین راه ها و سریع ترین راه ها را برای تقاضای قیمومت پیش پای شما خواهد گذاشت.

فرم درخواست قیمومت

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری احتراما به استحضار می رساند، آقای …… فرزند ….… به شماره شناسنامه …….. شماره ملی ……. در تاریخ ……. در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان ……. مرحوم شد.

از وی فرزند پسر/ دختری به نام ….… متولد …..… دارای شماره شناسنامه ….…. مقیم ……… در قید حیات است که حضانت آن با اینجانبه همسر آن مرحوم و مادر صغیر می باشد.

از آنجایی که جدی پدری محجور به نام آقای …..…. فرزند ……… دارای شماره شناسنامه ……… شماره ملی ….…. متولد ….…. مقیم ……… در قید حیات است، اداره اموال و حقوقی مالی مولی علیه بر عهده ایشان می‌باشد لکن این شخص به علت بی ‏‌توجهی، سهل‏‌انگاری و بی ‏اطلاعی نسبت به امور مولی علیه و … قادر به انجام وظایف خود نبوده و موجبات تضرر صغیر را فراهم نموده است.

بنابراین، مراتب را در اجرای قسمت نخست ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی [اگر ولی قهری مرتکب تعدي و تفريط نسبت به اموال مولی عليه شده باشد باید به ماده ۱۱۸۶ قانون فوق نیز استناد شود، به منظور انجام اقدامات قانونی لازم جهت عزل ولی قهری و نصب قیم با حق اولویت مادر به شرح ماده ۶۱ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم. محل اقامت صغر: …………………… اقامتگاه ولی قهری: ……………… اقامتگاه متقاضی: ……………………

دادگاه صالح برای نصب قیم

در قانون مدنی، در موارد متعددی محکمه شرع را مقام صلاحیت‌ دار برای تعیین قیم معرفی کرده و دادستان باید درخواست خود را به آن محکمه فرستاده تا دادگاه در این باره تصمیم‌گیری نماید. تعیین قیم و سایر اعمال مربوط به آن در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد و در صورتی که محجور در ایران اقامت نداشته باشد، هر کجا سکونت داشته باشد دادگاه آن محل برای امر قیمومت صالح است.

اگر در حوزه اقامت محجور، دادگاه صالح برای این امر نباشد، درخواست نصب قیم به نزدیکترین دادگاه صلاحیت‌ دار به اقامتگاه وی ارجاع خواهد شد. حتی اگر اقامتگاه محجور معلوم نباشد مانند زمانی که صغیر یا دیوانه‌ای در شهری پیدا شده و اطلاعی از محل سکونتش نداشته باشد، امور قیمومت وی با دادگاهی است که محجور در حوزه آن پیدا شده است.

هم چنین، اگر متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنان مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از آن صغیران تعیین قیم می‌نماید، می‌تواند برای بقیه صغاری که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند هم نصب قیم نماید. چنان چه قیم مشخص نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن ساکن است برای تعیین قیم نسبت به تمام صغیران صلاحیت دارد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *