اگر مرد نخواهد زنش کار کند

اگر مرد نخواهد زنش کار کند

اگر مرد نخواهد زنش کار کند

در این مقاله آشنا میشوید با: اگر مرد نخواهد زنش کار کند، نظر قانون درباره اشتغال زن بدون اجازه شوهر، محدودیت برای اشتغال زن، چه اموری منافی مصالح خانوادگی است؟ شوهر چگونه می‌تواند مانع اشتغال زن شود؟ منع اشتغال همسر و دانستن این موضوع قبل از ازدواج، منع اشتغال همسر یا سوء استفاده از حق، دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست مذکور، نمونه دادخواست منع اشتغال همسر. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نظر قانون درباره اشتغال زن بدون اجازه شوهر

در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تصرف زن در اموالش موکول به اجازه از شوهر نشده‌ است.

همچنین طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد چه مرد و زن می‌توانند به شغل و حرفه‌ای که علاقمند هستند اشتغال داشته باشند. نکته مهم آن است که این شغل نباید مغایر اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد.

دولت باید شرایط مساوی و امکان اشتغال به کار را برای همه اعم از زن و مرد فراهم کند. بنابراین تفاوتی بین زن و مرد در امکان انتخاب شغل وجود ندارد.

اگر مرد نخواهد زنش کار کند

محدودیت برای اشتغال زن

خانواده که متشکل از زن، مرد و فرزندان است اهمیت به سزایی دارد هر کدام از زن و مرد حقوق و تکالیفی در قبال همدیگر دارند.

طبق قوانین ایران ریاست خانواده برعهده شوهر است. مرد حق تعیین محل سکونت را دارد و زن حق خروج از منزل بدون رضایت شوهر را ندارد، در بحث اشتغال زن بدون اجازه شوهر، مرد می‌تواند از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر است جلوگیری کند.

چه اموری منافی مصالح خانوادگی است؟

هر چیزی که موجب خلل در بنیان خانواده باشد منافی مصالح خانوادگی است. مثلا مشاغلی که باعث بهم خوردن نظم خانواده از نظر تربیتی و اقتصادی می‌شود یا تربیت و فرزندان یا آرامش خانواده را متزلزل کند.

موارد منافی مصالح خانوادگی را باید بسته به شرایط اوضاع و احوال تعیین کرد. اشتغال به شغلی که به واسطه وقت زیادی که از زن می‌گیرد یا مانع ایفای وظایف زن نسبت به مرد (تمکین) و تربیت فرزندان شود اصل مشاغل منافی مصالح خانوادگی محسوب می‌شود.

هم‌ چنین اگر شغل زن مخالف حیثیت خود زن یا مرد باشد، شوهر می‌تواند مانع اشتغال او شود و اشتغال زن بدون اجازه شوهر امکان ندارد و برای تشخیص مخالفت و طناب تعارض با حیثیت باید به عرف رجوع کرد باتوجه به شرایط اوضاع و احوال این مساله را تعیین کرد.

مثلا ممکن است شغلی را که همسر یک هنرپیشه به آن اشتغال دارد و مخالف حیثیت نیست اگر همسر یک روحانی برگزیند مخالف با حیثیت وی تشخیص داده شود.

شوهر چگونه می‌تواند مانع اشتغال زن شود؟

شوهر باید در دادگاه اقامه دعوا کند. دلایل خود مبنی بر مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن را به دادگاه ارائه کند. در صورت کافی بودن دلایل، دادگاه حکم به نفع مرد صادر می‌کند.

با ارائه حکم دادگاه به کارفرمای زن، وی موظف به اجرای حکم دادگاه است. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

منع اشتغال همسر و دانستن این موضوع قبل از ازدواج

منع اشتغال همسر آیا می تواند در فرضی به وجود بیاید که زوجه قبل از نکاح شاغل بوده است؟  حالتی را در نظر بگیرید که زوج قبل از نکاح از شغل همسر خود مطلع است. یا مثلا در شرط ضمن عقدی این نکته قید گردیده که مکتوب شده باشد. یا به نحوی به طور ضمنی بیان شده باشد، زوج دیگر قادر به منع اشتغال همسر خود نخواهد بود.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که این امر خود شامل استثناهایی می گردد که به شرح ذیل است:

  • مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاب نماید.
  • هرگاه پس از عقد چنان تغییری در عناصر اساسی مربوط به حیثیت مرد ایجاد شود.

نکته: عناصر اساسی حیثیت مرد را می توان عناصری مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، میزان درآمد و شرایط اقتصادی و وضعیت اجتماعی نام برد.

منع اشتغال همسر یا سوء استفاده از حق

منع اشتغال همسر آیا نوعی سوء استفاده از حق برای مرد نمی باشد؟ در مطالب فوق به نکاتی راجع به اینکه مرد تحت چه شرایطی می تواند منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بگیرد صحبت شد.

اما لازم است که مجددا قید شود که در صورت وجود شرایطی هم چون رضایت قبلی مرد و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت مرد و خود زن، مرد نمی تواند از اشتغال جلوگیری نماید.

اما گاهی دیده می شود که زوج با اعمال نادرست حق خود موجب فشار به زوجه و ترک کار ایشان می شود. در این حالت زن می تواند از همسر خویش با ادعای سوء استفاده از حق ریاست که نتیجه ای هم چون ترک کار را داشته شکایت و با استناد به قوانین مسئولیت مدنی همسر خویش را به جبران خسارت ناشی از این عمل محکوم و ملزم به پرداخت نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست مذکور

منع اشتغال همسر پس از آن که به صورت قانونی در قالب دادخواست حقوقی، تنظیم گردید به کدام دادگاه باید تقدیم شود؟ دادگاه صالح به رسیدگی به این موضوع دادگاه محل اقامت زوجه می باشد.

در اکثر موارد به دلیل زندگی مشترک و سکونت در منزل مشترک، زوجین در یک محل اقامت داشته و دادگاه صالح، همان دادگاهی است که زوجین در محل آن سکونت دارند.

نمونه دادخواست منع اشتغال همسر

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد.

همسر بنده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در مجموعه ای مشغول به کار هستند که گاها تا دیروقت با صلاحدید کارفرما سرکار می مانند که این امر منافی و مخالف با حیثیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی و شغلی اینجانب می باشد.

لازم به ذکر است که درآمد بنده کفاف زندگی را می دهد. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۷ قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم به ممنوعیت ایشان از اشتغال را استدعا دارم.

نتیجه گیری

در پایان و با توجه به موارد گفته شده و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد: مطابق با اصول کلی، هر کس می تواند در هر شغلی که به آن تمایل دارد اشتغال پیدا کرده و امکان ممانعت آن وجود ندارد.

اما در قانون مدنی مرد می تواند تحت شرایطی که به آن اشاره شد همسر خود را از کار و حرفه ای که به آن مشغول است منع نماید. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

البته خانم می تواند این حق را به موجب شروط ضمن نکاح برای خود محفوظ بدارد. هم چنین در صورتی که خانم بدون اجازه آقا در شغل و کار مورد فعالیت خود که به تشخیص دادگاه منافی با وضعیت مرد باشد ادامه دهد از مصادیق عدم تمکین خواهد بود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *