تبرئه از شرب خمر

تبرئه از شرب خمر

تبرئه از شرب خمر

در این مقاله آشنا میشوید با: تبرئه از شرب خمر، مجازات شراب خواری در قانون و قرآن، دفاع در پرونده شرب خمر، تخفیف مجازات شرب خمر، بخشودگی جرایم مشروبات الکلی، شرایط عفو شرب خمر، شرب خمر سوء پیشینه، توبه در نگهداری مشروبات الکلی، متن توبه نامه شرب خمر، جرم مشروبات الکلی برای بار اول. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مجازات شراب خواری در قانون

نوشیدن شراب یا همان شراب خواری در اسلام مطلقا حرام دانسته شده و هیچ مسلمانی حق ندارد مشروباتی که در خود درصدی از الکل را داشته باشد بنوشد. هرگاه مسلمانی عامدا از مشروبات الکلی استفاده کند و البته در اماکن عمومی ظاهر شود، مستحق مجازات ۸۰ ضربه شلاق در فقه اسلامی خواهد بود.

مجازات شراب خواری طبق ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این صورت است که هرکس به طور علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکی استعمال کند، علاوه بر مجازات حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیزی محکوم خواهد شد.

تبرئه از شرب خمر

مجازات شراب خواری در قرآن

در قرآن آمده است که «اِنَّ فی کِتابِ عَلِیٍّ یُضْرَبُ شارِبُ الْخَمْرِ ثَمانِینَ وَ شارِبُ النَّبیذِ ثَمانینَ؛ (مرآت العقول ۲۳/۳۳۰) در کتاب امام علی (ع) آمده‌ است به کسی که شرب خمر کند هشتاد تازیانه، و همچنین کسی که شرب نبیذ کند هشتاد تازیانه زده می‌شود».

همچنین در رابطه با مجازات شراب خواری در ایران باید بگوییم، مجازات شرب خمر برای بار اول با شهادت دو مرد 80 ضربه شلاق می باشد و همچنین برای بار دوم و سوم نیز 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. چنانچه فرد برای بار چهارم نیز شراب خواری کند مجازاتش اعدام خواهد بود.

یکی از روش های اثبات شرب خمر، اثبات شرب خمر با تست الکل می باشد. همواره در پایگاه های پلیس و نیروی انتظامی از تست الکل برای اثبات شرب خمر استفاده می شود.

در صورت انکار بعد از اقرار شرب خمر با وجود دو شاهد، مجازات آن علاوه بر 80 ضربه شلاق، جریمه نقدی می باشد. شما می توانید با وکیل مشروبات الکلی مشاوره حقوقی داشته باشید.

مجازات شرب خمر اطفال

در رابطه با تبرئه از شرب خمر باید بگوییم مجازات شرب خمر در قانون جدید و گزارش شرب خمر نیز همان 80 ضربه شلاق و جریمه نقدی می باشد که در صورت تکرار چهار بار، فرد اعدام خواهد شد.

همچنین مجازات شرب خمر اطفال نیز از آنجا که اطفال صغیر محسوب میشوند و اطلاعی از شراب و مجازات آن ندارند لازم به ذکر است محکومیت های اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری می باشد یعنی برای آنها سوء سابقه ایجاد نخواهد شد.

یکی از راه های رفع از مجازات و بخشش شرب خمر گذاشتن وثیقه برای شرب خمر می باشد. علم قاضی برای اثبات هر جرمی در قانون تعزیرات مورد قبول بوده و مختص شرب خمر نیست. از این رو در صورتی که به نحوی به قاضی اثبات شود که فرد این جرم را انجام داده است، امکان صدور حکم مجازات برای وی وجود خواهد داشت.

دفاع در پرونده شرب خمر

برای دفاع در پرونده شرب خمر و اطلاع از مراحل ترخیص خودرو به دلیل شرب خمر بهتر است ابتدا با یک وکیل کیفری خوب مشورت بگیرید و انجام روند پرونده را به وی بسپارید، از آنجا که تعداد اقرار در شرب خمر محدود می باشد پیشنهاد می شود حتما با یک وکیل حرفه ای و کاربلد در زمینه تخفیف مجازات شرب خمر و رای قاضی کمک بگیرید.

تخفیف مجازات شرب خمر

در ارتباط با شرب خمر دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان مجازات آن را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر این که متهم توبه کند یا تحت شرایطی مورد عفو قرار گیرد.

توبه کردن، می‌تواند تخفیف در مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه ‌ای شامل تخفیف نمی‌شود. توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی است مثل شرب خمر، اگر قبل از اثبات صورت گیرد، باعث تخفیف در مجازات مصرف مشروبات الکلی می شود. قانون گذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه، مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند.

بخشودگی جرایم مشروبات الکلی

شرب خمر یا با شهادت یا اقرار ثابت می شود مثبت بودن تست الکل دلیل بر اثبات شرب خمر نیست و در صورت درخواست تخفیف مجازات، کاهش یا تبدیل بستگی به نظر قاضی خواهد داشت.

با توجه به نبود ادله اثباتی علیه شما، قانونا مشمول قرار منع تعقیب خواهید شد و مجازاتی برایتان در نظر گرفته نمی شود. اما به هر حال چنانچه به مرجع قضایی فراخوانده شوید، باید حضور یافته و از اتهام انتسابی نسبت به خود دفاع کنید که بهتر است در مراحل قضایی یک وکیل متخصص همراه خود داشته باشید تا با اطلاع از قوانین جدید به تبرئه شدن شما کمک کند.

تبرئه از شرب خمر

شرایط عفو شرب خمر

در صورتی که برای جرم شرب خمر قاضی حبس در نظر گرفته باشد، پس از گذشت یک سوم از حبس (حدود یک ماه) می توانید تقاضای آزادی مشروط را از دادگاه بخواهید ولی مدت ۳۳ روز را باید حتما در حبس بگذرانید.

و تحت شرایطی هم می توانید درخواست مرخصی منتهی به آزادی نمایید و حتما برای گرفتن آن با نظر قاضی وثیقه برای شما در نظر گرفته می شود. شما می توانید با وکیل مشروبات الکلی مشاوره حقوقی داشته باشید.

در ارتباط با بخشش در مورد شرب خمر، توبه یکی از راه های عفو و بخشش است که البته باید گفت هر توبه ای شامل تخفیف نمی شود. توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی است مثل شرب خمر اگر قبل از اثبات صورت گیرد باعث تخفیف در مجازات می شود که باید قبل از دادرسی توبه نامه به شعبه رسیدگی کننده ارائه داده شود.

شرب خمر سوء پیشینه

در جرایمی مثل شرب خمر در صورتی که دادگاه ادله کافی برای اثبات این جرم نداشته باشد، حکم به برائت می دهد که در این صورت هیچ گونه سابقه کیفری و سوء پیشینه برای شما به وجود نمی آورد و حتی در جرایمی مثل حمل و نگهداری مشروبات الکلی اگر قاضی حکم به جزای نقدی دهد باز هم هیچ گونه سو پیشینه کیفری برای شما ثبت نخواهد شد.

در صورت اثبات جرم شرب خمر و اجرای حکم شلاق به مدت ۲ سال سوء پیشینه موثر در سجل کیفری شما به دنبال خواهد داشت که شما میتوانید با راهنمایی گرفتن از یک وکیل متخصص از چنین اتفاقی جلوگیری نمایید.

توبه در نگهداری مشروبات الکلی 

اگر متهم پرونده از مصرف مشروبات الکلی توبه کند، در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌ سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد. 

متن توبه نامه شرب خمر

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه ……… احتراما به استحضار میرساند اینجانب …….محکوم پرونده …..با توجه به آگاهی واقعی از درجه حرمت شرعی جرم ارتکابی و تنزل منزلت اجتماعی و انسانی و همچنین با توجه به وضعیت کنونی اینجانب مبنی بر احساس ندانت و سرزنش اجتماعی در راستای اصلاح خویش از کرده خود نادم و پشیمانم و به صورت قلبی، زبانی و عملی مبنی بر عدم تکرار، در محضر و درگاه الهی وخدای غفور توبه نموده ام و علاوه بر این جهت اظهار و اجرای آن نزد مقام محترم قضایی اعلام آمادگی ادای توبه را دارم لذا با تقدیم این سوگندم نامه تقاضای سقوط مجازات وفق مواد .۱۱۴.۱۱۵.۱۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 ازآن مقام محترم مورد تقاضاست.

جرم مشروبات الکلی برای بار اول 

مجازات شرب خمر یا همان شراب خواری در صورت اثبات با اقرار یا شهادت ۲ مرد عادل، ۸۰ ضربه شلاق است این مجازات برای بار اول، دوم و بار سوم یکسان است و حکم آن برای بار چهارم اعدام می باشد.

در شرب خمر مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی با توجه به عمل ارتکابی مجرم از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد.

در صورت عدم اقرار و صرفا مثبت بودن تست الکل، مجازات شلاق برای شرب خمر در نظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری یا همان حبس و جزای نقدی خواهد شد. و تنها مرجع اثبات کننده تست الکل پزشکی قانونی می باشد نه کلانتری.

پس زمانی که تست الکل در کلانتری یا حین رانندگی توسط پلیس مثبت شود برای اثبات جرم شرب خمر اعتباری ندارد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *